Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurgita Šakėnaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerija (magistro laipsnis) 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos mokomosios laboratorijos laborantė 2006-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros docentė 2013-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 168-176. 2011
02T Vaidogas Egidijus Rytas, Šakėnaitė Jurgita, A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011) p. 115-125. 2011
02T Vaidogas Egidijus Rytas, Šakėnaitė Jurgita, Multi-attribute decision-making in economics of fire protection // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 3(22) p. 262-270. 2011
02T Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Šakėnaitė Jurgita, Profesinių ligų ekonominių ir socialinių pasekmių analizė statybos sektoriuje 2005-2010 m // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 54-59. 2011
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Šakėnaitė Jurgita, Vaidogas Egidijus Rytas, Fire risk indexing and fire risk analysis: a comparison of pros and cons // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1297-1305.
2010-01-01 Šakėnaitė Jurgita, Vaidogas Egidijus Rytas, Fire risk indexing and fire risk analysis: a comparison of pros and cons // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1297-1305.
2011-01-01 Gaižauskienė Laura, Šakėnaitė Jurgita, New and increasing occupational and industrial hazards // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 393-400. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Gaižauskienė Laura, Šakėnaitė Jurgita, New and increasing occupational and industrial hazards // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 393-400.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B1 B1
rusų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Darbo sistemų statyboje ergonominė analizė
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga