Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justė Rožėnė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Gamybos technologijos, aukštasis išsilavinimas 2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas medžiagų ir suvirinimo inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB LIETEMAS INŽINIERĖ 2015-2015
UAB LEMATEC JAUNESNIOJI PRODUKTŲ VADYBININKĖ 2015-2017
OPTOLITA, UAB EKSMA OPTICS LABORANTĖ 2017-2018
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ASISTENTĖ 2018-2019
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS LEKTORĖ 2019-2021
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
T 003, T 008 Rožėnė Justė, Gedzevičius Irmantas, Mikaliūnas Šarūnas, Suvirinimo medžiagų įtakos karštojo cinkavimo proceso kokybei tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management, Vilnius. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019) p. 1-4 2019
T 008, N 003, N 002, T 009 Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga, Viržonis Darius, Dzedzickis Andrius, Bučinskas Vytautas, Rožėnė Justė, Vilkončius Raimundas, Vaičiulis Dainius, Ramanavičienė Almira, Ramanavičius Arūnas, The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator based atomic force microscope operating in contact mode and the development of a new methodology for the estimation of control parameters and the achievement of superior image quality // Sensors and actuators A: Physical, Amsterdam. ISSN 0924-4247. vol. 287 (2019) p. 168-176 2019
T 008 Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Vilkončius, Raimundas; Rožėnė, Justė; Zinovičius, Antanas; Balitskyi, Oleksii; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas; Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas. Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves // Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030132729. eISBN 9783030132736. p. 657-663. (Advances in intelligent systems and computing, ISSN 2194-5357, eISSN 2194-5365 ; vol. 920). DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_61. [Scopus; SpringerLink] 2019
T 008 Rožene, Juste; Zinovicius, Antanas; Kacinskaite, Barbora; Bucinskas, Vytautas; Ramanavicius, Arunas; Morkvenaite-Vilkonciene, Inga. Microbial fuel cell-based toxicity sensor // Automation 2020: Towards industry of the future. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030409708. eISBN 9783030409715. p. 379-388. (Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), ISSN 2194-5357, eISSN 2194-5365 ; vol. 1140). DOI: 10.1007/978-3- 030-40971-5_35. [EI Compendex Plus; DBLP; Scopus; SpringerLink] [Aut. ind.: 0,170] 2020
T 008 Rožėnė, Justė; Zinovičius, Antanas; Kačinskaitė, Barbora; Bučinskas, Vytautas; Ramanavičius, Arūnas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Microbial fuel cell-based toxicity sensor // Automation 2020: Towards industry of the future. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030409708. eISBN 9783030409715. p. 379-388. (Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), ISSN 2194-5357, eISSN 2194-5365 ; vol. 1140). DOI: 10.1007/978-3- 030-40971-5_35. [EI Compendex Plus; DBLP; Scopus; SpringerLink] 2020
N 003,T 008,T 005 Bružaite, Ingrida; Rožene, Juste; Morkvenaite-Vilkonciene, Inga; Ramanavicius, Arunas. Towards microorganism based biofuel cells: the viability of saccharomyces cerevisiae modified by multiwalled carbon nanotubes // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. eISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 954, p. 1-4. DOI: 10.3390/nano10050954. [PubMed; Scopus; PubMed Central; Polymer Library; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 4,034 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250] 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2019-03-12 Rožėnė, Justė; Zinovičius, Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Elektronų pernešimo gerinimas naudojant dviejų mediatorių sistemą mikrobiniuose biokuro elementuose // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai: 9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2019 m. kovo 12 d. : pranešimų santraukos. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademija]. 2019, p. 25.
2019-03-19 Rožėnė, Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Zinovičius, Antanas; Žutautas, Vytautas; Bučinskas, Vytautas; Ramanavičius, Arūnas. Improvement of electron transfer in microbial fuel cell using two redox mediators based system // Open readings 2019: 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius : Vilnius University. 2019, O2-4, p. 32.
2019-03-19 Petroniene, Jūratė; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Rožėnė, Justė; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical impedance spectroscopy as a tool for the investigation of redox activity of living cells // Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University, 2019, P1-42. ISBN 9786090701379. p. 120
2019-03-19 Dzedzickis, Andrius; Bartušis, Domantas; Kovalevskyi, Viktor; Makulavičius, Mantas; Šumanas, Marius; Petronis, Algirdas; Bučinskas, Vytautas; Rožėnė, Justė; Konstantinavičiūtė, Aušra Liucija; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Research on scanning electrochemical microscopy positioning accuracy // Open readings 2019. 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius :Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379. p. 303.
2020-01-01 Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga, Vilkončius Raimundas, Rožėnė Justė, Zinovičius Antanas, Balitskyi Oleksii, Ramanavičienė Almira, Ramanavičius Arūnas, Dzedzickis Andrius, Bučinskas Vytautas, Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves // Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings, Cham p. 657-663 [Duomenų bazės: Scopus, SpringerLink];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B1 B1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mechatroninės sistemos 2
Pirmosios pakopos Robotinės technologijos
Pirmosios pakopos Mechatroninės sistemos 1
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2019-2021 Dirbtinis intelektas gamybos skaitmenizavime (AI4DI). Nr. T07T099884
2020-2020 Nenutrūkstamo ir saugaus veikimo elektronikos komponentai, sistemos ir architektūros, skirtos pilnai autonominiam vairavimui kuriant ateities mobilumą saugesniu, pasiekiamu ir priimtinu galutiniam vartotojui (Autodrive). Nr. T0709T6279