Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eduardas Lasauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kazanės aviacijos institutas Lėktuvų gamybos inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Prienų sportinės aviacijos gamykla, Aerodinamikos skyrius Inžinierius 1976-1977
Prienų sportinės aviacijos gamykla Aerodinamikos skyriaus viršininkas 1977-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Antano Gustaičio aviacijos institutas, Aviacinės mechanikos katedra Asistentas 1998-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Antano Gustaičio aviacijos institutas, Aviacinės mechanikos katedra Docentas 2000--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Antano Gustaičio aviacijos institutas Aviacinės mechanikos katedros vedėjas 2001--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2008 Sklandytuvo LAK-17A sparnų profilių aerodinaminių charakteristikų tyrimas ir naujų sparno profilių kūrimas sklandytuvui LAK-17B
2010-2010 Sklandytuvo LAK-17B 15 metrų mosto vertikalių sparno galų aerodinaminis projektavimas
2011-2011 Srauto parametrų skaitinis tyrimas sklandytuvo LAK-17B sparnų ir liemens sujungimo vietoje
2013-2013 Sklandytuvo LAK-17A prototipo skrydžio sąlygų analizė neramiame ore
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T, 09T, 03T Stankūnas Jonas, Rudinskas Darius, Lasauskas Eduardas, Experimental research of wireless sensor network application in aviation // Elektronika ir elektrotechnika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111) p. 41-44 2011
09T Naujokaitis Laurynas, Lasauskas Eduardas, The influence of free and disturbed laminar-turbulent transition for the Wortmann FX 66-S-196 V1 and Eppler E 385 airfoils at low Reynolds numbers // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr. 2 (2013) p. 143-149 2013
03T, 09T Lasauskas, Eduardas. Influence of sailplane wing-bending flexibility on ‘1- Cosine’ gust loads // The Aeronautical Journal. London: Royal Aeronautical Society. ISSN: 0001-9240. 2016, Vol. 120, iss. 1234, p. 1943-1955. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Eduardas Lasauskas. Sparno profilių aerodinamika : laboratorinių darbų metodikos nurodymai; VGTU. Vilnius: Technika, 2002. 71 p. ISBN 998605575X
2008 Eduardas Lasauskas. Skrydžio principai mokomoji knyga [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2008. 182 p. ISBN 9789955282556.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-10-15 Eduardas Lasauskas. Sparno lenkimo elastingumo įtaka gūsių apkrovoms. 11-as Tarptautinis seminaras "Lėktuvų kūrimo tyrimai ir studijos". 2014 spalio 15-17, Vilnius.
2016-05-12 Lasauskas, Eduardas. Airfoils for sailplanes // Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN: 1822-2951. 2016, p. 177-181.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Skaičiuojamoji aerodinamika
Antrosios pakopos Lėktuvų pastovumas ir pavaldumas
Pirmosios pakopos Lėktuvo aerodinamika
Vientisosios Skrydžio principai ir orlaivių charakteristikos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokomosios informacijos vizualizavimas 2010-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Studijų teikimas VGTU virtualioje aplinkoje (Moodle 1.9) 2011-2012
Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuva Suaugusių mokymas: dėstymo metodai 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Lėktuvų sertifikavimo procedūros 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lithuania Elektroninio mokymo metodai 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Į studentą orientuota aktyvi paskaita 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1976-1998 Dalyvavimas Prienų Sportinės aviacijos gamykloje kuriant sklandytuvus: LAK-5 „Nemunas“, LAK-9M, LAK-10, LAK-11 „Nida“, LAK-12 „Lietuva“, LAK-15, LAK-17, LAK-17A.
1986-1991 Skraidančios aerodinaminės laboratorijos SL-2P, skirtos sparnų profilių bandymams, kūrimas ir eksperimentai laisvame skrydyje.
1992-1992 Sklandytuvo LAK-17A sparno profilių kūrimas. Profiliai naudojami sklandytuvuose: LAK-17A, LAK-19, LAK-20, Mini LAK.
2006-2006 HPC-Europa: Europos galingų kompiuterių infrastruktūra.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1992-- Mokslinė ir techninė sklandymo organizacija OSTIV (Organisation Scientifique et Technique Internationale du Vol à Voile), individualus narys
2005-2017 Mokslo žurnalas AVIATION, redakcinės kolegijos narys
2011-2017 Mokslo žurnalas MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, redakcinės kolegijos narys