Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Pavel Skorupa
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Filologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus pedagoginis universitetas Filologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Komunikacijos magistras, aukštasis ušsilavinimas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus kooperacijos kolegija asistentas 2005-2006
Vilniaus Žvėryno gimnazija mokytojas 2006-2007
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Verslo ir teisės fakultetas, Bendrojo aukštojo lavinimo dalykų katedra lektorius 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Užsienio kalbų katedra lektorius 2007-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Viešosios komunikacijos direkcija, Redakcijos grupė informacijos vadybininkas 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Profesinės kalbos studijų centras, Užsienio kalbų skyrius lektorius 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04H Skorupa, Pavel; Bosulajeva, Tatjana. Idiomaticity of English business terms and their equivalents in Lithuanian / P. Skorupa, T. Bosulajeva // Santalka. Filosofija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. T. 17, nr. 4 (2009), p. 52-61. 2009
04H Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel, Some aspects of culture teaching in foreign language and esp classes: cultural scripts and small talk // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-430X. Vol. 19, nr. 2 (2011) p. 119-131. 2011
04H Skorupa Pavel, Baranovskaja Ivona, English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012) p. 194-206. 2012
04H Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel, Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013) p. 5-12. 2013
08S Skorupa Pavel, Shocking contents in social and commercial advertising // Creativity studies, Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 7, no. 2 (2014) p. 69-81. 2014
04H Dubovičienė Tatjana, Skorupa Pavel, The analysis of some stylistic features of english advertising slogans // Žmogus ir žodis, Vilnius : VPU leidykla. ISSN 1392-8600. 2014, T. 16, nr. 3 p. 62-76. 2014
04H; 08S Skorupa, Pavel; Dubovičienė, Tatjana. Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 2 (2015), p. 108-118 2015
04H Skorupa Pavel; Dubovičienė Tatjana. Pronouns as means of impersonal presentation in English quality press. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 82-89. 2016
04H; 08S Dubovičienė Tatjana; Skorupa Pavel. Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. T. 19, Nr. 3 (2017), p. 38-47. [M.kr.:04H; 08S] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Skorupa, Pavel. Mastering English vocabulary in real estate : educational book / Pavel Skorupa ; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2008. 199 p. ISBN 9789955282952.
2011 Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel, English for creative industries; ISBN 9789955288466 (2011), [psl.: 223]
2011 Rusko Tatjana, Skorupa Pavel, English for firefighters; ISBN 9789955289302 (2011), [psl.: 259]
2013 Rusko Tatjana, Skorupa Pavel, English for real estate managers; ISBN 9786094574276 (2013), [psl.: 175]
2014 Rusko Tatjana, Skorupa Pavel, English for entertainment industry; ISBN 9786094577598 (2014), [psl.: 295]
2016 Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. Creative industries. English for specific purposes. Technika. ISSN 9786094579189, 316 p.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
lenkų C1 C1 B2
rusų C2 C2 C2
ukrainiečių B2 C1 B2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Anglų kalba 4
Pirmosios pakopos Specialybės anglų kalba 1
Pirmosios pakopos Specialybės anglų kalba 2
Pirmosios pakopos Anglų kalba 1
Pirmosios pakopos Anglų kalba 2
Pirmosios pakopos Anglų kalba 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg, Kattenberg 9 - 9000 Gent Belgija • Kursas apie Belgijos švietimo sistemą: Flandrija ir Valonija • Paskaitos apie kultūrą (į programą įtrauktos ekskursijos po Gentą, kelionės į Briuselį, Antverpeną, Briugę) • Ruošimasis pedagoginei praktikai Sin-Pietersinstituut katalikų mokykloje: bendradarbiavimas su mokyklos mokytojais, susitikimai su mokiniais, darbas bibliotekoje • Bendravimas ir bendradarbiavimas su belgų studentais Arteveldehogeschool kolegijoje ruošiantis praktikai • Komandinis darbas su projekto dalyviais iš Belgijos, Švedijos, Ispanijos ir Lietuvos 2005-2005
Sint- Pietersinstituut, Koning Albertlaan 70 – 9000 Gent, Belgija Belgija Pedagoginė praktika: • Pamokų vedimas komandoje (dirbau poroje su kolege iš Švedijos) • Darbas su 8-10 klasių (gimnazijos) moksleiviais • Anglų kalbos mokymas per dalykus susijusius su Europos Sąjunga ir jos istorija (Ekologinis pėdsakas; genetiniai manipuliavimai; menas: COBRA judėjimas, menas ir jo raida Europos Sąjungoje; kultūra: Belgija, Švedija, Lietuva (geografija, politika, tradicijos ir papročiai, nacionalinės šventės) 2005-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva VGTU NSC surengtuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose "Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9). 2011-2012
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lietuva 20 akademinių valandų mokymai/kvalifikacijos kėlimo kursai "TTVAM dėstytojų kompetencijų tobulinimo/si savaitė" 2012-2012
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų cilkas "Andragogikos pagrindai" (21 val.) 2018-2018
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras Kūrybinių Industrijų fakultete "Dalyko rezultatų vertinimo lygmenys ir metodai" (2 val) 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2005 MOST Comenius - C21, „Bendrosios derektyvos Europos Sąjungos mokytojui“, Gentas, Belgija
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2016 2015 - II tarptautinės konferencijos "Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika" organizacinio komiteto narys
2016-2017 2017 - III tarptautinės konferencijos "Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika" organizacinio komiteto narys
Kita veikla
Dalyvavau daugybėje koncertų ir konkursų, kur tapau diplomantu: • Moksleivių menų šventė „Senamiesčio ritmai“ (1997 – 2001) • Vaikų meno festivalis „Dainų dainelė“ (2000) • Vaikų meno festivalis „MŪZA“ (1995, 2001) • Vokalinės muzikos šventė „Pavasario giesmė“ (2001, 2005) • I tarptautinis Antano Kučingio jaunųjų dainininkų konkursas (2001) • IX tarptautinis totorių meno festivalis „Draugystės akordas“ (2011)