Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ela Jarmolajeva
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Žmonių saugos institutas jaunesnioji mokslo darbuotoja 2002-2006
VGTU Statybinės mechanikos katedra jaunesnioji mokslo darbuotoja 2006-2007
VGTU Statybinės mechanikos katedra docentė 2007-2013
VGTU Statybinės mechanikos katedra lektorė 2013-2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Gervytė Agnė, Jarmolajeva Ela, Analysis and optimization of elastic-plastic framing structures under complex constraints // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013) p. 159-166. 2014
02T Liepa Liudas, Gervytė Agnė, Jarmolajeva Ela, Atkočiūnas Juozas, Daugiaatramės sijos liekamųjų poslinkių progresinė analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 461-467. 2014
02T Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Komka Arūnas, Jarmolajeva Ela, Analysis of behaviour for hollow/solid concrete-filled CHS steel beams // Steel and composite structures, South Korea : Techno-Press.. ISSN 1229-9367. Vol. 19, iss. 2 (2015) p. 293-308. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Jarmolajeva Ela, Atkočiūnas Juozas, Shakedown of structures: mechanical interpretation of Rosen optimality criteria // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Jarmolajeva Ela, Skaržauskas Valentinas, Atkočiūnas Juozas, Prisitaikančių konstrukcijų optimizacija: projektuojamųjų gradientų metodas ir kriterijų analizė // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 166-171.
2003-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Jarmolajeva Ela, Shakedown loading optimization for circular plates // Metal Structures, Rotterdam : Millpress, 2003 p. 251-258. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-11].
2007-01-01 Atkočiūnas Juozas, Rimkus Liudvikas, Skaržauskas Valentinas, Jarmolajeva Ela, Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 887-897. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Popov Vladimir, Jarmolajeva Ela, Jarmolajev Andrej, Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 752-757.
2010-01-01 Popov Vladimir, Jarmolajeva Ela, Jarmolajev Andrej, Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 752-757.
2013-01-01 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Jarmolajeva Ela, Behaviour of hollow and solid concrete-filled circular steel tubular simple beams // Design, fabrication and economy of metal structures: international conference proceedings. Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013, Berlin : Springer, 2013 p. 569-576.
2013-01-01 Gervytė Agnė, Jarmolajeva Ela, Tamprios plastinės rėminės konstrukcijos optimizavimas įvertinant stiprumą, standumą, stabilumą // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-7].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
lenkų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Tamprumo teorija
Antrosios pakopos Optimizacijos teorija ir metodai technikoje
Antrosios pakopos Netamprių konstrukcijų mechanika
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 1
Pirmosios pakopos Statinių dinamika ir stabilumas
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika 2
Pirmosios pakopos Konstrukcijų mechanika
Pirmosios pakopos Taikomoji mechanika
Pirmosios pakopos Statybinė mechanika
Pirmosios pakopos Tamprumo teorijos pagrindai
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika ir mechanika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Elektroninio mokymo kursų kūrimas 2014-2014
VGTU Lietuva 3D Tūrinis parametrinis modeliavimas Solidworks projektavimo sistemos pagrindu 2014-2014
VGTU Lietuva Plataus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas 2014-2014