Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Anželika Gaidienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Filologijos magistro laipsnis, mokytojo kvalifikacija 2010
Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties daktaras 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvių kalbos institutas Mokslo darbuotoja 2009--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Filologija Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). [A. Gaidienė viena iš abėcėlinių žodyno redaktorių]. 2014
Filologija Motyvai kurti: kūrybos veiksmažodžių semantinė analizė. – Zabarskaitė J., Temčinas S., Gritėnienė A., Vaičiulytė-Semėnienė L., Stunžinas R., Gaidienė A. In: Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, p. 74–88. ISBN 978-609-411-195-2. 2017
Filologija Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio gėlė samprata viešojoje vartosenoje. – Bendrinė kalba 91, 2018, 1–34. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204. 2018
Filologija Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata aiškinamuosiuose žodynuose. – Bendrinė kalba 91, 2018, 1–19. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204. 2018
Filologija Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 2019, p. 1–32. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?92. ISSN 2351-7204. 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2017-05-24 Gaidienė, Anželika. Prototipinis koncepto valgyti scenarijus: rekonstravimas ir praktinis pritaikymas. – 4-as Tarptautinis lituanistų kongresas (IV Mędzynarodowy Kongres Lituanistów). Vroclavo universitetas, 2017 m. gegužės 24 d.
2018-05-17 Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų aiškinamuosiuose žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“. Lietuvių kalbos institutas, 2018 m. gegužės 17 d.
2019-02-21 Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vārds. Nozīme. Vārdnīca“. Latvių kalbos institutas, 2019 m. vasario 21–22 d.
2020-01-30 Gaidienė Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Tarptautinė mokslinė konferencija XXX Scientific Readings. Latvija, Daugpilis, 2020 m. sausio 30 d.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
ispanų A1 A1 A1
lenkų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
turkų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2018-2020 Projektas „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba)“. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis. Dr. A. Gaidienė yra projekto dalyvė.
2018-2021 Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Lietuvių kalbos instituto projekto dalis – Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos perkėlimas į elektroninę erdvę. Dr. A. Gaidienė yra LKI projekto dalies koordinatorė.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2020-- Bendrinės lietuvių kalbos žodyno (http://bkz.lki.lt/) redaktorių kolegijos narė.