Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alvydas Noreika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Filosofijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus universitetas filosofijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Mokslų taryba daktaras 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos laboratorija Asistentas 2000-2001
LMTA Filosofijos ir kultūros mokslų katedra Asistentas, lektorius (nuo 2004), docentas (nuo 2009) 2001-2017
Lietuvos kultūros tyrimų institutas jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas (nuo 2011) 2004-2021
VGTU Filosofijos ir politologijos katedra Docentas 2012-2012
VGTU Filosofijos ir politologijos katedra Docentas 2013-2013
VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedra Lektorius 2018-2019
VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedra Lektorius 2019-2020
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Humanitariniai mokslai, filosofija (01 H) Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, 208 p. ISBN 978-9955-868-79-8 2015
Humanitariniai mokslai, filosofija (01 H) Egzistencialistiniai Vytauto Kavolio liberalizmo pagrindai, Politologija, 3 (83), 2016, p. 41–65, ISSN 1392-1681, (Online) ISSN 2424-6034 2016
Humanitariniai mokslai, filosofija (01 H) Metaforos Vytauto Kavolio sociologijoje, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2 (39), 2016, p. 64–81, ISSN 1392-3358, (Online) ISSN 2335-8890 2016
Humanitariniai mokslai, filosofija (01 H) Michelio Foucault filosofijos (ne)atspindžiai Vytauto Kavolio lituanistinėse studijose, Logos, nr. 95, 2018, p. 6–25 2018
Humanitariniai mokslai, filosofija (01 H) Vytautas Kavolis: liberalizmas ir metafizika, Sociologija. Mintis ir veiksmas, nr. 1(44), 2019, p. 74–92 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2003 Filosofija: Metodinės rekomendacijos ir seminarų užduotys. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2003. 72 p. Bendraautorius L. Jakavonytė. ISBN 9986-503-40-X
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Pramogų istorija
Pirmosios pakopos Meno istorija
Pirmosios pakopos Technikos filosofija
Pirmosios pakopos Medijų etika