Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eigirdas Žemaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bakalauro laipsnis 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadyba magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VšĮ Lietuvos inovacijų centras Projektų konsultantas 2000-2005
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Lektorius 2004--
LR ambasada Latvijoje Ekonomistas 2005-2006
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Projektų konsultantas 2006-2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S, 03S Levickaitė Rasa, Reimeris Ramojus, Žemaitis Eigirdas, Kūrybinių industrijų bendruomenės socialinės aplinkos formavimas neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų principais: atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ atvejis // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla.. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011) p. 162-176. 2011
S03 B. Melnikas, A. Jakubavičius, R. Strazdas, E.Žemaitis. Žinių ekonomika. Globalizacijos iššūkiai, inovacijos ir kūrybiškumas. Vilnius. 2011 (Monografija) 2011
2014 - Žemaitis Eigirdas. Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 164-173. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2014
S03 Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Public innovation support index for impact assessment in the European Economic Area. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 123-138. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2015
Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras; Žemaitis Eigirdas. Impact assessment of public innovation support in European economic area. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 2 (2015), p. 203-219. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.214] 2015
S03 2015 - Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector’s development: the needs of effective innovation support. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 104-111. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2015
S03 Žemaitis Eigirdas; Vilys Mantas; Jakubavičius Artūras. High technology sector internationalisation: open innovation perspective. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 33-51. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357] 2016
SO3 E. Chlivickas, B. Melnikas., E. Žemaitis. Public administration studies under conditions of globalization, university activities internationalization and knowledge based society creation. 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016), December 24-25, 2016 Shanghai, China 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Žemaitis Eigirdas, Aukštųjų technologijų sektoriaus inovacijų valdymo perspektyvos // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 41-61.
2014-01-01 Žemaitis Eigirdas, Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 164-173.
2014-11-13 Eigirdas Žemaitis, Mantas Vilys, Artūras Jakubavičius. Networking phenomena of high technology sector. (Tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014",
2014-11-13 • M. Vilys, A. Jakubavičius, E. Žemaitis. Public innovation support index for impact assessment in European ecnomic area. Tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014"
2016-02-02 Žemaitis Eigirdas. Internationalisation challenges for innovation development in high technology sector. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016-12-23 The 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016), Shanghai, December 24-25. Public Administration Studies under Conditions of Globalization, University Activities Internationalization and Knowledge Based Society Creation
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 B2
kinų A1 A1 A1
rusų C1 C2 B2
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inovacijų vadyba
Antrosios pakopos Tarptautinis marketingas
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Pirmosios pakopos Interaktyvioji komunikacija
Pirmosios pakopos Socialinis marketingas
Pirmosios pakopos Tarpkultūrinė komunikacija
Pirmosios pakopos Inovacijų vadyba
Pirmosios pakopos Medijų projektų vadyba
Pirmosios pakopos Marketingo komunikacijos
Pirmosios pakopos Naujosios komunikacijos technologijos
Pirmosios pakopos Marketingas
Pirmosios pakopos Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika
Pirmosios pakopos Socialinės ekonominės komunikacijos
Pirmosios pakopos Vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Edinburg Napier University Škotija Skaitmeninio marketingo modulio kūrimas, naujų mokymo metodų taikymas studijų procese 2016-2016
China University of geoscience (Wuhan) Kinija Studijos Vadybos ir inžinerijos doktorantūros studijų programoje 2016-2017