Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomas Mitkus
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Glazgo universitetas animacijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Pedagogas 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08S, 03H, 03S Mitkus Tomas, Lietuvos kino industrija XXI a.: valstybės remiamas menas ar verslas? // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no.2 (2011) p. 76-89. 2011
08S, 03S, 03H Mitkus Tomas, Neverbalinė komunikacija: kodavimas ir efektyvus panaudojimas kūrybinėse industrijose // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 2 (2012) p. 159-170. 2012
03H, 08S Mitkus Tomas, Komiksai Lietuvoje: nepanaudotas kultūrinis ir edukacinis įrankis // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 21, nr. 1 (2013) p. 21-34. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Mitkus Sigitas, Mitkus Tomas, Application of constructs in commercial dispute resolution // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, LITHUANIA. Section: Enterprise Management, Vilnius : Technika, 2014 p. 109-117. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Mitkus Sigitas, Mitkus Tomas, Causes of conflicts in a construction industry: a communicational approach // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 777-786.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Medijų menas
Pirmosios pakopos Studijų įvadas
Pirmosios pakopos Animacijos pagrindai
Pirmosios pakopos 3D animacija
Pirmosios pakopos Socialinės ekonominės komunikacijos
Pirmosios pakopos Reklamos vadyba
Pirmosios pakopos Kinematografija
Pirmosios pakopos Animacija
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- Lietuvos animacijos asociacija