Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Andriušaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Filologo, lietuvių kalbos dėstytojo kvalifikacija 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VDB Vyresnioji specialistė 1996-1997
DSTI Informacijos vedėja, mokslo darbuotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja 1997-2008
VGTU Docentė 2007--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Andriušaitienė Daiva, Profesiniai standartai – galimybė derinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013) p. 17-26. 2013
04S 2014 - Andriušaitienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Skačkauskienė Ilona; Stasytytė Viktorija; Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2014. [M.kr.:03S; 04S; 07S] [Aut.lankų sk.: 2.071] 2014
04S Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 27.450] 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jakutis, A.; Petraškevičius, V.; Stepanovas, A.; Andriušaitienė, D. 2012. Ekonomikos teorija (Economic theory). Vadovėlis; 7-asis pataisytas ir papildytas leidimas (elektroninis išteklius). Vilnius, 415 p. ISBN 9789955682820.
2014 Andriušaitienė Daiva, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Skačkauskienė Ilona, Stasytytė Viktorija, Zabarauskaitė Rasa, Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika // , ; ISBN 9786094170836 (2014), [psl.: 29]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Andriušaitienė Daiva, Šileika Algis, Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose - prioritetinis regioninės politikos tikslas // Kaimo plėtra 2003, Kaunas : Akademija, 2003 p. 11-12.
2014-01-01 Andriušaitienė Daiva, Model of organization of VET teachers’ technological competences development – the lesson of social partnership // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 647-657.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Darbo rinka (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Ekonominė elgsena
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Makroekonomika
Pirmosios pakopos Makroekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
LPK Lietuva Darbo rinkos funkcionavimo, kvalifikacinio darbo jėgos atitikimo darbo rinkos poreikiams problemos 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 "Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“. VGTU vykdytas projektas.
2011-2014 ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. UPC vykdytas ESF finansuotas projektas.
2011-2015 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ KPMPC vykdomas ESF finansuojamas projektas. Projekto tikslas – rengti profesinius standartus ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas.
2012-2014 „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“. VGTU VVF kartu su partneriais vykdytas projektas. Projekto tikslas: sukurti ir išbandyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelį.
2016-2020 ESF projektas ,,Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (09.4.1-ESFA-V-734-01-0001). Nacionalinių profesinių standartų rengimas.
2018-2020 ES SF projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ (09.4.1-ESFA-V-713-03-0001). Projekto tikslas – sukurti profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos metodiką (rodikliai, jų aprašai, rodiklių skaičiavimo metodika).