Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ingrida Grigonytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistrė, aukštasis išsilavinimas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Intrum Justitia OY VAT refund manager 2008-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Reikalų tvarkytoja 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra, Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Lektorė 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2014 Kvalifikacinis mokslo darbas “Integralus verslo vertės ir rizikos valdymas”. Darbo užduotis: “Šalies socialinių, ekonominių, ekologinių, technologinių, kultūrinių ir politinių procesų integruotos plėtros modelio parengimas ir taikymas”. Vykdytoja. Mokslo darbas vykdomas 2013 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2013-2014 Kvalifikacinis mokslo darbas "Vėluojančių mokėjimų (uždelstų debitorinių įsiskolinimų) Lietuvos rinkoje įtaka šalies ekonominiams rodikliams." Vykdytoja. Mokslo darbas vykdomas 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra, Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorija.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Grigonytė, Ingrida. Evaluation of payment risk in the markets of Baltic States during economic crisis / Ingrid a Grigonytė // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029 - 7963). ISSN 2029 - 7963. ISBN 9786094573231. p. 183 - 194. 2012
04S Grigonytė, Ingrida. Priemonių, padedančių efektyviai kontroliuoti vėluojančius mokėjimus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, įvertinimas / Ingrida Grigonytė // 16- oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 29 - 35 2013
04S Grigonytė Ingrida, Maknickienė Nijolė, Impact of the European Payment Index on key macroeconomic and social indicators of a country // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 1 (2014) p. 60-73. 2014
04S Grigonytė, Ingrida; Maknickienė, Nijolė. The role of European payment index in GDP growth / Ingrida Grigonytė, Nijolė Maknickienė // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15 - 16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029 - 4441. ISBN 9786094576508. 2014
04S Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Stasytytė, Viktorija; Grigonytė, Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti. Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1. Vilnius : Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603, p. 16-20.. [M.kr.:04S] 2014
04S Grigonytė, Ingrida. Bad debt influence on the sustainability of the economy of the country. European scientific journal. Macedonia : European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 16 (2016), p. 79-93.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.00] 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Grigonytė Ingrida, Evaluation of payment risk in the markets of Baltic States during economic crisis // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 183-194.
2012-02-02 Grigonytė Ingrida, Uždelstų debitorinių įsiskolinimų įmonėms įvertinimas Lietuvos rinkoje // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-8].
2013-02-07 Grigonytė Ingrida, Priemonių, padedančių efektyviai kontroliuoti vėluojančius mokėjimus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, įvertinimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 29-35.
2014-05-01 Grigonytė Ingrida, Maknickienė Nijolė, The role of European payment index in GDP growth // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 214-222. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-07-03 García, Fernando; Grigonytė, Ingrida; Oliver, Javier. Trade relationship analysis among EU members by means of cluster analysis. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain). València, 2015. ISBN 9788490483428, p. 49-52.. [M.kr.:04S]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų A1 A2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Investicijų vadyba
Pirmosios pakopos Įmonių finansų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rygos technikos universitetas Latvija EU Erasmus mokymosi visą gyvenimą programa, intensyvūs tarpdisciplininio tyrimo vykdymo kursai „Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment“, sertifikatas. 2013 m 2013-2013
Brno technologijos universitetas Čekija EU Erasmus mokymosi visą gyvenimą programa, intensyvūs tarpdisciplininio tyrimo vykdymo k ursai„ Conducting interdisciplinary research in cross - cultural environment“, sertifikatas. 2014-2014
Valensijos politechnikos universitetas Ispanija mokymai, mokslo padalinių lankymas, bendradarbiavimas su tyrėjais vykdant bendrą tyrimą, kontaktų užmezgimas su tikslu tęsti bendrus tyrimus 2015-2015