Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimonda Bublienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vytauto Didžiojo universitetas religijos mokslų bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Mykolo Romerio universitetas teisė bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2003
Mykolo Romerio universitetas magistratūros studijų tarptautinės žmogaus teisių apsauga apsaugos programa, aukštasis išsilavinimas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinio studijų centro vadybininkė 2000-2006
Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Verslo vadybos fakulteto Teisės katedros lektorė 2005-2015
Advokatų kontoros Sutkienė Pilkauskas ir Partneriai Teisininko asistentė 2006-2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01S Bublienė, Raimonda. Vertybinių popierių emisijos registravimo teisinis reglamentavimas // Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius : Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 207-214. [M.kr.: 01S]; [Aut. ind.: 1,000] 2006
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Trinkūnienė, Eva; Bublienė, Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = Comercial and labour law task book: [mokomoji knyga] / Eva Trinkūnienė, Raimonda Bublienė; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 261 p. ISBN 9789955284154. [M.kr.: 01S]; [Aut. lankų sk.: 18,643]; [Aut. ind. aut. lankais: 9,322].
2012 Mitkus Sigitas, Bublienė Raimonda, Cibulskienė Renata, Jakaitis Saulius, Jurkevičius Vaidas, Keršulienė Violeta, Matulienė Jurga, Nedzinskaitė-Mitkė Vaida, Radzevičius Egidijus, Romaškevičienė Dalia, Rutkauskas Astijus, Šinkūnas Haroldas, Trinkūnienė Eva, Varno Ričardas, Teisės pagrindai; ISBN 9786094572128 (2012), [psl.: 428]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Bublienė Raimonda, Tarptautinio verslo plėtros galimybės globalizacijos sąlygomis // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2012-01-01 Bublienė Raimonda, Partnership in international business // Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012 p. 855-864.
2012-10-18 Bublienė, Raimonda. Methods of odour measurements and legal regulation of odour emissions // 17th International scientific conference "Eco-Balt 2012: book of abstracts. October 18-19, 2012, Riga, Latvia. Riga: University of Latvia press, 2012. ISSN 9789984455754. ISBN 1691-4112. p. 18. [M.kr.: 01S]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Verslo teisė
Pirmosios pakopos Informatikos teisė
Pirmosios pakopos Verslo teisė
Pirmosios pakopos Teisė
Pirmosios pakopos Teisės pagrindai
Pirmosios pakopos Sutarčių teisė
Vientisosios Teisė
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Valodolido universitetas Ispanija Erasmus dėstymo vizitas 2010-2010
Kavalos technologijų universitetas Graikija Erasmus dėstymo vizitas 2011-2011
Kavalos technologijų universitetas Graikija Stažuotė 2012-2012
Koimbros aukštoji technikos mokykla Portugalija Erasmus dėstymo vizitas 2012-2012
Valensijos politechnikos universitetas Ispanija Erasmus dėstymo vizitas 2014-2014
Europos teisės akademija Vokietija Seminaras universitetų profesoriams ir lektoriams “Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law“ 2014-2014
Zagrebo universitetas Kroatija Erasmus+ dėstymo vizitas 2014-2014
Liublianos universitetas Slovėnija Erasmus+ mokymosi vizitas 2015-2015
Europos teisės akademija Vokietija Seminaras universitetų profesoriams ir lektoriams “Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law“ 2015-2015
DOREA edukacinis institutas Lietuva Mokymai “Managing Cross Cultural Issues in Education“ 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-2015 VVF verslo vadybos programų savianalizės grupės ekspertė