Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andžela Šešok
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos fakultetas Mašinų gamybos katedros asistentė 1993-1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Biomechanikos katedra Asistentė, doktorantė 1996-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Biomechanikos katedra Docentė 2000-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 09T Džežeria J. I., Kotovski B.I., Yurčiuk V.A., Višniakov Nikolaj, Šešok Andžela, A model of the thermal feedback a biological object taking into account the processes of thermal self regulation and their dynamics // Journal of vibroengineering, Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 3 (2011) p. 569-577 2011
09T Lukšys Donatas, Šešok Andžela, Simulation and analysis of blood flow in bypass grafts with a cuff // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 2 (2012) p. 633-636 2012
09T Ardatov Oleg, Šešok Andžela, Apatinių galūnių įtvarų ilgaamžiškumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 555-558 2012
09T Mariūnas Mečislovas, Kuzborska Zyta, Šešok Andžela, Research of pathology degree and kind influence on the stress in damaged blood vessels areas // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss.4 (2013) p. 2029-2034 2013
09T Šešok Andžela, Lukšys Donatas, Simulation and research on the influence of the shape and the geometrical pa rameters of a blood vessel bypass graft upon hemodynamics // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 2, iss. 3 (2014) p. 154-158 2014
09T, 08T Mizeras Deividas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Šešok Andžela, Griškevičius Julius, Implantų ir audinių regeneracijos karkasų medžiagų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014) p. 654-660 2014
09T, 08T Kotovskyi Vitalij, Dzhezherya Yurii, Dovzhenko Aleksandr, Višniakov Nikolaj, Šešok Andžela, Physico-mathematical simulation of a homogeneous thermal field of multichannel raster matrixes for sensors of oxygen // Sensors, Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2015, Vol. 15 p. 1404-1416 2015
09T, 08T Shayko-Shaykovky Aleksandr, Bogorosh Aleksandr, Bubulis Algimantas, Višniakov Nikolaj, Šešok Andžela, Simulation of vibration resistance and the ways for its improvement on designing multistage constructions // British journal of applied science & technology, London, UK : SCIENCEDOMAIN international. ISSN 2231-0843. Vol. 10, iss. 2 (2015) p. [1-6] 2015
09T Šešok Andžela, Experimental research of the durability and wearing of UHMWPE with different coatings // British journal of applied science & technology, London, UK : SCIENCEDOMAIN international. ISSN 2231-0843. Vol. 7, iss. 5 (2015) p. 514-519 2015
09T, 08T, 06B Griškevičius Julius, Šešok Andžela, Mizeras Deividas, Masionis Povilas, Ryliškis Sigitas, Biomechanical comparison of the coracoclavicular space fixation using three different suture techniques // Journal of mechanics in medicine and biology, Singapore : World Scientific Publ Co Ltd. ISSN 0219-5194. Vol. 16, No. 4 (2016), p. 1-13 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Šešok Andžela, Dirbtinių organų projektavimas; ISBN 9786094572401 (2012), [psl.: 93], [aut. lankų.: 3,10]
2012 Šešok Andžela, Profesinės praktikos programa ir jos atlikimas; ISBN 9786094572210 (2012), [psl.: 107], [aut. lankų.: 3,08]
2012 Šešok Andžela, Ortopedinės technikos projektavimas ir gamyba; ISBN 9786094572661 (2012), [psl.: 123], [aut. lankų.: 3,10]
2012 Šešok Andžela, Medžiagos medicinoje; ISBN 9786094572715 (2012), [psl.: 108], [aut. lankų.: 3,40]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Research of impact of tactile device transmitted information to human sensory organs // Proceedings of the IASTED, Anaheim : ACTA Press, 2003 p. 49-53
2004-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Research and measurment of transmissible information speed and its influence to tactile perception // Proceedings of the "The 2nd International Symposium on Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions", "The 1st Mediterranean Conference on Measurement", June 14-16, 2004 Genova, Italy, Genova, 2004 p. 189-193
2005-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Trimonis Irmantas, Investigation into total strains accumulating in human leg prosthesis by finite element method // Proceedings of the Third IASTED International Conference on Biomechanics, Anaheim : ACTA Press, 2005 p. 55-60. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Research of possibilities to increase durability of polyethylene implants coating by ceramic // Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии, Гродно : Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения НАН Беларуси, 2005 p. 89
2006-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Trimonis Irmantas, The research of inter-compensation of manufacturing deviation and links elastic deformations of leg prosthesis // Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics, August 28-29, 2006 Palma de Mallorca, Spain, Anaheim : ACTA Press, 2006 p. 34-37
2006-01-01 Mariūnas Mečislovas, Šešok Andžela, Research of possibilities to increase durability of polyethylene implants coating by ceramic // Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии, Гродно : ГрГУ, 2006 p. 116-121
2013-01-01 Šešok Andžela, Lukšys Donatas, Kraujagyslių šunto geometrinių parametrų įtakos hemodinamikai modeliavimas ir tyrimas // Virtualūs instrumentai biomedicinoje 2013, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 p. 42-45
2015-04-13 Malinauskas Mangirdas, Skliutas Edvinas, Jonušauskas Linas, Mizeras Deividas, Šešok Andžela, Piskarskas Algis, Tailoring bulk mechanical properties of 3D printed objects of polylactic acid varying internal micro-architecture // Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing 2015, Prague, Czech Republic, April 13, 2015, Bellingham : SPIE, 2015 p. [1-14]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2016-10-20 Šešok Andžela; Mizeras Deividas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Griškevičius Julius; Malinauskas Mangirdas. Comparison of different microstructure scaffolds for tissue regeneration. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 32-34
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
lenkų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Medicinos patalpų inžinerinės sistemos
Antrosios pakopos Reabilitacinė ir ortopedinė technika
Antrosios pakopos Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai
Pirmosios pakopos Medicinos inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos pagrindai
Pirmosios pakopos Dirbtinių organų projektavimas
Pirmosios pakopos Medžiagos medicinoje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AB "Ortopedijos technika" Lietuva Stažuotė 2007-2007
UAB "Orthobaltic" Kaunas Lietuva Stažuotė 2007-2007
Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuva Suaugusiųjų mokymas: dėstymo metodai 2012-2012
AB Ortopedijos technika" Lietuva Stažuotė 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 2010 m. Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse programa, projektas „Žmogaus raumens-skeleto sistemos virtualaus skaitmeninio modelio sukūrimas: biofizikinė teorija ir taikymas klinikoje bei mokymuose“, projekto VGTU dalies vykdytoja. Bendri tyrimai su Charkovo V.N. Karazino nacionaliniu universitetu
2010-2012 Projektas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023 „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus, vykdytoja
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-2015 Lietuvos Biomechanikų Sąjunga, mokslo sekretorė
2013-2015 Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54 Pagalbos priemonės asmenims su negalia, narė
Kita veikla
Tarptautinės konferencijos Biomdlore'16 organizacinio komiteto narė