Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasuolė Vladarskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, aukštasis išsilavinimas 1989
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas humanitarinių mokslų daktarė 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Kalbos kultūros ir terminologijos skyrius vyr. laborantė 1989-1990
Lietuvių kalbos institutas, Kalbos kultūros skyrius asistentė, jaunesnioji mokslo darbuotoja 1990-1993
Lietuvių kalbos institutas, Kalbos kultūros skyrius mokslo darbuotoja 1999-2000
Lietuvių kalbos institutas mokslinė sekretorė 2000-2001
Lietuvių kalbos institutas vyresnioji mokslo darbuotoja 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2006--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesinės kalbos studijų centro Lietuvių kalbos skyriaus vedėja 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04H Vladarskienė Rasuolė. Kazimieras Gaivenis – lietuvių kalbos puoselėtojas // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2014, Nr. 21, p. 209-216. 2014
04H Vladarskienė Rasuolė. Abstrakčiųjų priesagos -imas (-ymas) daiktavardžių konkretėjimas administracinėje kalboje. Specialybės kalba. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISBN 9789955196884, p. 128-135. 2014
04H Vladarskienė Rasuolė. Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2015, Nr. 22, p. 98-109. 2015
04H Vladarskienė Rasuolė. Kūrybinių industrijų terminai: aprėptis ir tvarkyba. Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2017, Nr. 24, p. 177-186. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Vladarskienė Rasuolė, Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra; ISBN 9786094574689 (2013), [psl.: 128]
2019 Buivydienė Vaida; Kirvaitis Raimundas; Rutkienė Lina; Vladarskienė Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas : vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-06-06 Vladarskienė Rasuolė. Kaip per 10 narystės ES metų pakito lietuvių administracinė kalba, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) 4-oji konferencija, 2014 m. birželio 6 d., Lietuvos Respublikos Seimas.
2014-11-07 Vladarskienė Rasuolė. Veiksmažodinė ir vardažodinė raiška administracinėje lietuvių kalboje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus kolegijos respublikinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“, 2014 m. lapkričio 7 d.
2015-11-20 Vladarskienė Rasuolė. Profesinių svetimžodžių funkcionavimas lietuvių kalboje. Pranešimas. Tarptautinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, 2015 m. lapkričio 20–21 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2017-01-27 Vladarskienė Rasuolė. Svetimžodžių vartojimo ypatumai profesinėje kalboje, Daugpilio universiteto tarptautinė mokslinė konferencija XXVII Zinātniskie lasījumi, 2017 m. sausio 26–27 d.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų B1 B1 B1
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalba
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-- Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalo „Kalbos kultūra“ (nuo 2014 m. „Bendrinė kalba“) atsakomoji redaktorė
2009-- Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalo „Terminologija“ redaktorių kolegijos narė
2012-- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.