Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aušra Stankiuvienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo bakalauro laip, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos moksko magistro laip, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė 1998-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentė 2003-2008
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija vyriausioji specialistė 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2009-2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Stankiuvienė Aušra, Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai; ISBN 9786094576263 (2014), [psl.: 90]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 287-291. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis of occupational safety and health at work condition in building lot // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Stankiuvienė Aušra, Analysis and strategy of occupational safety and health according European Union requirements // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2007-01-01 Stankiuvienė Aušra, Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Stankiuvienė Aušra, Šukys Ritoldas, Čyras Petras, Analysis of occupational safety and health at work after becoming Lithuania member of European Union // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1215-1220. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Stankiuvienė Aušra, Čyras Petras, Vakrinienė Sigutė, Risk identification in technical regulation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-01-01 Stankiuvienė Aušra, Čyras Petras, Vakrinienė Sigutė, Risk identification in technical regulation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 341-349. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2014-01-01 Plečkaitis Povilas, Stankiuvienė Aušra, Rankinio krovinių tvarkymo UAB „Senukai“ ergonominis tyrimas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Aleksandra Vitalijus, Stankiuvienė Aušra, Ergonominių darbo aplinkos veiksnių ir patirtų traumų sąsajų tyrimas statybos įmonėje // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Saugos darbe priemonių ergonomika
Antrosios pakopos Inovacijos ir ergonomika
Antrosios pakopos Darbo vietų ir įrenginių projektavimas
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-2015 Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto narė
Kita veikla
Lietuvos ergonomikos asociacija, viceprezidentė, nuo 2013 m.