Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Alina Lukšėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Prekybos technikumas technologas, aukštesnysis išsilavinimas 1984
Vilniaus pedagoginis universitetas edukologija bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Lietuvos edukologijos universitetas edukologijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Reikalų tvarkytoja 1993--
VGTU Statybinių medžiagų institutas Administratorė 2017--
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų A1 A1 A2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Gautas ECDL pradmenų pažymėjimas sėkmingai išlaikius 4 modulių testus (Moduliai: 1 - Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; 2 - Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas; 3 - Tekstų tvarkymas; 7 - Informacija ir komunikacija) 2008-2008
VGTU Lietuva Išlaikyti visi kompiuterio testai, reikalingi Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti 2009-2009
Lietuvos mokslų taryba Lietuva ES struktūrinių fondų ir LR finansuojamo projekto „Duomenų bazė „Lituanistika“ mokymai „Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“ 8 ak. val. 2013--
VGTU Lietuva 16 ak. val. mokymai tema "Dalykinis bendravimas" 2015-2015
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) Profesinių kompetencijų tobulinimo centras Lietuva „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“ kursai 60 ak. val. 2015-2015
VGTU Lietuva „Dokumentų valdymas ir administracinė kalba“. 8 ak. val. 2016-2016