Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vita Marytė Janušauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
VILNIAUS TECHNIKOS UNIVERSITETAS Statybos inžinerijos bakalauras 1996
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Statybų valdymo magistro laipsnis. Aukštasis išsilavinimas 1998
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Katedros reikalų tvarkytoja 1997-2000
VGTU asistentė 2000-2006
VGTU lektorė 2006--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Vadyba V. Janušauskienė, Ž. Tunčikienė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modelio taikymo aspektai. „Verslas, vadyba ir studijos’ 2007: mokslo darbai“. Vilnius: Technika, 2007, p. 33-48. ISSN 1648-8156 2007
Vadyba V.M. Janušauskienė, R. Pikūnaitė, I.Matelienė, R. Daunoravičius „Nacionalinės turizmo informacinės sistemos kokybės parametrai“. Studija-kompendiumas III tomas “Paslaugų teikimo tobulinimas”. Išleista: Klaipėda, S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008, p.165-190. ISBN 978-9986-31-265-9. 2008
Vadyba V.M. Janušauskienė, K Ledauskaitė. Kokybės vadybos sistema – kaip konkurencinio pranašumo garantas transporto įmonėse globalios rinkos sąlygomis. Periodinis mokslinis leidinys „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“, ISSN 2029-400X, brūkšninis kodas 977202400017 2009
Socialiniai mokslai Čyras, G., Janušauskienė, V.M., Davidavičius S. Differentiation of electronic and mobile business aspects. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665 Vol. 3. No. 1. 2016, p. 26-38. 2016
Socialiniai mokslai Čyras, G., Janušauskienė, V.M. Adopting mobile business solutions in modernization of business education. International conference MATRE 2016: “Modernizing academic teaching and research in business and economics”, Beirut, Lebanon, June 01-02, 2016. Springer International Publishing, 2017. ISSN 2198-7246, p. 133-141. 2016
Ekonomika Burinskienė, A., Janušauskienė, V.M. Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries. Ekonomia – Wroclaw Economic Rewiew. ISSN 2084-4093 Vol.22, iss. 1 (2016), p. 9-33 2016
Socialiniai mokslai Čyras, G., Janušauskienė, V.M. Анализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference “Management and engineering’16: science at TU-Sofia, June 19-23, 2016 Sozopol, Bulgaria:conference proc Vol. 1. ISSN 1310-3946 p. 33-43. 2016
Socialiniai mokslai Pabedinskaitė, A., Čyras, G., Janušauskienė, V.M. Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’17, Sozopol, Bulgaria, June 25-28, 2017. Conference proc Vol. I., ISSN 1310-3946, p. 322-328. 2017
Socialiniai mokslai Pabedinskaitė, A., Čyras, G., Janušauskienė, V.M. Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. XIV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’17, Sozopol, Bulgaria, June 25-28, 2017. Conference proc. Vol. II. ISSN 1314-6327, p. 605-612. 2017
Socialiniai mokslai G. Čyras, V.M. Janušauskienė, J. Sabaitytė. Analysis of the electronic and mobile business concepts. Tarptautinės konferencijos: "Regional risks and risks to the regions" medžiaga, 2018 sausio 31-31 d. 2018
Socialiniai mokslai A. Pabedinskaitė, V.Janušauskienė. Characteristics of online shopping behaviour in Lithuania. XVI International scientific conference "Management and engineering'18". 2019 birželio 24-27., Sozopolis, Bulgarija. Volume I, 189-195 psl. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 V. M. Janušauskienė, D. Pociūtė, R. Vitkauskas. Kokybės vadyba. Mokomoji knyga. V: “Technika“. 218 p. ISBN 9986-05-781-7
2007 V. M. Janušauskienė, D. Pociūtė, R. Vitkauskas. Kokybės vadyba. Teorija ir praktika. Mokomoji knyga Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai. V: “Lodvila”, 202 p. ISBN 978-9955-647-32-4; UDK 658.5(075)
2012 V.M Janušauskienė. Kokybės vadyba ir kokybės problemų sprendimo priemonės. Mokomoji literatūra. VGTU, e.vadovėlis, 105 p.
2017 Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Logistika" medžiaga aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka visus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus. Autorės indėlis - 100 proc., 3 spaudos lankai.
2017 Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Visuotinė kokybės vadyba" medžiaga aprobuota pagal VGTU nuotolinių studijų medžiagos aprobavimo tvarką bei atitinka visus VGTU nuotolinių studijų medžiagos prilyginimo mokomosios literatūros leidiniams tvarkos apraše nurodomus reikalavimus. Autorės indėlis - 100 proc., 3 spaudos lankai.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Janušauskienė Vita Marytė, Alminauskienė Marytė, Tinklinio planavimo metodai ir jų taikymas gamybos organizavimui // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 152-158.
2007-11-25 V. Janušauskienė, Ž. Tunčikienė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modelio taikymo aspektai. „Verslas, vadyba ir studijos’ 2007: mokslo darbai“. Vilnius: Technika, 2007, p. 33-48. ISSN 1648-8156
2016-06-19 G. Čyras, V. Janušauskienė. „Анализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе“. XIV International Scientific Conference “Management and Engineering’16, Bulgaria, 2016 06 19-23. Conference proceedings Volume I, p. 33-42.
2018-01-30 G. Čyras, V.M. Janušauskienė, J. Sabaitytė. Analysis of the electronic and mobile business concepts. pranešimas Tarptautinei konferencijai: "Regional risks and risks to the regions", skirtai Lietuvos Nepriklausomybės 100-čio paminėjimui. 2018 sausio 31-31 d.
2018-04-17 G. Čyras, V.M. Janušauskienė. "STRATEGIC INTEGRATION OF INTERNET OF THINGS INTO THE MOBILE AND ELECTRONIC BUSINESS APPLICATION“. 21st International Scientific conference for Doctoral Students and post-Doctoral Scholars „Capacity and resources for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related disciplines“. University of Economics in Bratislava, Slovakia, 17-19 April 2018.
2018-06-25 A. Pabedinskaitė, V. Janušauskienė. „ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛ-ПОКУПАТЕЛЕЙ В ЛИТВЕ“. International Scientific Conference "Management and Engineering", Sozopol, Bulgaria, 24-27 June, 2018.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Visuotinė kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Visuotinė kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Visuotinė kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Įvadas į verslo logistiką
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bethune Universitetas D‘ARTOIS Prancūzija Verslo logistika ir materialinių srautų valdymas 2009-2009
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) Lietuva ESSF ir LR finansuojamo projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ mokymai: Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Socialinių mokslų šaltiniai. 2010-2010
UAB Jolingva Lietuva Intermediate level General Englisch Course 2010-2011
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa „Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle) 2011-2011
VGTU - UAB Megrame medis Lietuva Stažuotė: „ KVS diegimo ir sistemos efektyvaus funkcionavimo tyrimas“ 2011-2011
VGTU, UAB “EIA”, UAB “Terra IT” Lietuva Mokymai: „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“ 2011-2011
Language Academy Lietuva General English Course Pre-Intermediate level 2012-2012
VšĮ “Žinių visuomenės institutas” Lietuva Dalyvavimas projekto: „Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“ (VPI-3.1-ŠMM-01-V-02-002) interaktyvaus pobūdžio seminarų ir pratybų vedimo mokymuose: „Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos“, „Inovacijų partnerystė“, „Intelektualaus verslo filosofija ir strategija“ sertifikatai. 2013-2013
VGTU Lietuva Projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ akademiniam personalui skirtuose vertintojų mokymuose. Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 2014-2014
VGTU Lietuva 24 a.val. mokymai: „Elektreoninio mokymo metodai. Elektroninio mokymo taikymas. Elektroninio mokymo kursų kūrimas.“ Reg. Nr. NSC-0071 2014-2014
VGTU, LIC, Žinių ekonomikos formuas, TP-UNI Lietuva „Technologijų perdavimas ir komercializavimas“. (8 a.val. trukmės mokymai) VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005, Reg.Nr.SS-TP-Uni-126. 2014-2014
UAB „MD Projects“ Lietuva „Verslumo ugdymo ir mokslo žinių komunikacijos mokymai“ (16 a.val.). VP1-3.1-ŠMM-05-K. Reg. Nr. MDP 141205-02 2014-2014
LKVIA Lietuva Seminaras „Kokybės vadybos iniciatyvos viešajam sektoriui“. Nr. 14/221 2014-2014
UAB „MD Projects“ Lietuva Mokymai: „Intelektinė užstatyta aplinka“ (6 a.val.). VP1-3.1-ŠMM-05-K. Reg. Nr. MDP 150113-01. 2015-2015
UAB „MD Projects“ Lietuva Mokymai: „MTTP projektų valdymo mokymų programa“ (16 a.val.). VP1-3.1-ŠMM-05-K. Reg. Nr. MDP 150120-14 2015-2015
MITA, LVK, PERSONPREMIER konsultacinė grupė Lietuva Dalyvavimas projekto: Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“, Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001 mokymuose: „Kaip užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų pelnus“ 2015-2015
LKVIA Lietuva 5 val. mokymai: „Studijų proceso tobulinimas, integruojant verslo simuliacijas“. Pažymėjimo Nr.15/217 2015-2015
LKVIA Lietuva 4 val. seminaras: „Valstybės valdymo tobulinimas ir vadybos inovacijos“. 2015-2015
LKVIA Lietuva 5 val. mokymai: „Virtualaus verslo „VIRTONOMICS“ praktinis taikymas studijų procese“. Pažymėjimo Nr.15/390 2015-2015
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2016-2016
VGTU Lietuva "Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo" mokymai (21 val.) Registracijos Nr. KIF-236 2016-2016
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo paskaitų ciklas, 12 val. 2016-2017
Portalas CVbankas.lt Lietuva Pažymėjimas apie dalyvavimą portalo CVbankas.lt organizuotame seminare. 2016-2016
LKVIA Lietuva Sertifikatas „Procesų optimizavimas ir kaštų taupymas naudojant e.dokumentus – naujos verslo galimybės konsultantams (8 val.). Sertifikato Nr. 16/185 2016-2016
Emden-Leer Taikomųjų mokslų aukštoji mokykla, Verslo studijų fakultetas Vokietija "Erasmus+" Dėstytojų mobilumo programos metu dalyvavau Tarptautiniame projekte: " International project week April 2016" 2016-2016
Emden/Leer Taikomųjų mokslų universiteto Verslo studijų fakultetas Vokietija VGTU dėstytojų mobilumo mokymosi pagal ERASMUS+ programą Tarptautinis projektas - International Project Week April 2016, Emden/Leer. 2016-2016
VU, LKVA Lietuva Japonijos Kokybės vadybos guru dr. N.Kano praktinis seminaras: „Exclusive Quality – Principles, Methods and International Practice“ (16 val.). Sertifikato Nr. 16/216 2016-2016
LRTM, VU, MRU Lietuva Petro Leono akademijos baigimo sertifikatas (50 a.val.) PLA/2017-434 2016-2017
UCC (Užupis Creative Claster) Lietuva Projekto: Studentų (stratuolių) socialinio verslumo įgūdžių ugdymo ir kūrybiškumo skatinimas Nr.09.3.1.-ESFA-K-731-01-0013, socialinio verslumo mokymai. 2017-2017
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas "Įvadas į VGTU veiklas" (10 a.val.) 2017-2018
LRTM, VU, MRU Lietuva Petro Leono akademijos sertifikastas 2018 (Unikalus Nr. PLA/2018-617) 50 a.val. trukmės teisinio švietimo kursas: teisės teorija, administracinė ir administracinio proceso teisė, tarptautinė oro teisė, civilinė ir civilinio proceso teisė, baudžiamoji teisė, pabėgelių teisė, tarptautinė humanitarinė teisė, asmens duomenų apsauga, paveldėjimo teisė, kriminologija, viktimologija, ES teisė, turizmo teisė, detektyvo veikla, korupcijos teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas, darbo teisė, neteisminiai kknfliktų sprendimo būdai. 2017-2018
VGTU Lietuva Edukologinių kompetencijų tobulinimo mokymai verslo vadybos fakultete (6 ak.val.) 2017-2018
LKVIA Lietuva praktinis seminaras: "JAPONIŠKAS PROCESŲ EFEKTYVUMO VALDYMAS" 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
---
--- Parengta Verslo planavimo ir organizavimo Modulio mokomoji medžiaga pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K01-030). Agroverslo studijų programos kodas 653N20004. Darbo sutartis Nr. 5457.
--- Projektas: “Verslumo ugdymas Mykolo Riomerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse“. Moduliai: „Bazinių verslumo gebėjimų ugdymas“, „Inovacijų valdymas“, „Verslo psichologija“, „Verslo teisė“, „Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje“. Užsakovas – Lietuvos pramonininkų konfederacija. 2007 m.
--- Projektas: „Andragogų, vykdysiančių savivaldybių strateginio plano sudarymo ir Programinio savivaldybių biudžeto sudarymo mokymus, parengimas ir mokymo medžiagos paruošimas“. Moduliai: „Strateginio planavimo sistema ir savivaldybės plėtros strategijos rengimas“, „Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimas“, „Biudžeto sistemos“, „Programinio biudžeto sudarymo pagrindiniai principai svivaldybėse“. Užsakovas - Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras. 2007 m.
--- Projektas „Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas“ (Nr. BPD2004ESF-2.5.0-03-05/0084). Parengta tyrimų ataskaita: V.M. Janušauskienė, R. Pikūnaitė, I.Matelienė, R. Daunoravičius „Nacionalinės turizmo informacinės sistemos kokybės parametrai“. Studija-kompendiumas III tomas “Paslaugų teikimo tobulinimas”. Išleista: Klaipėda, S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008, p.165-190. ISBN 978-9986-31-265-9. 2008 m.
2016-2016 III-ios tarptautinės kokybės vadybos olimpiados jaunimui „Youth Creative Movement „Quality Relay Race“ organizacinio komiteto regione atstovė (VGTU studentų komandų koordinatorė).
2018-2018 UCC projekto: "Studentų (startuolių) socialinio verslumo įgūdžių ugdymo ir kūrybiškumo skatinimas" Nr.093.1-ESFA-K-731-01-0013, socialinio verslumo mokymai.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2017 Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos (AVADA) narė.
2016-2016 III-ios tarptautinės kokybės vadybos olimpiados jaunimui „Youth Creative Movement „Quality Relay Race“ organizacinio komiteto regione narė (VGTU studentų komandų koordinatorė). LKVIA Sertifikatas No. 16/105. 2016 04 08
2018-2018 V-ios tarptautinės kokybės vadybos olimpiados jaunimui „Youth Creative Movement „Quality Relay Race“ organizacinio komiteto regione narė ir VGTU studentų komandų koordinatorė. LKVIA Sertifikatas No. 18/120. 2018 05 30