Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos bakalauras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos magistras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo ekonomikos katedra Laborantė 1998-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentė 2001-2006
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija Darbas pagal autorinę sutartį 2002-2003
Vilniaus vadybos aukštoji mokykla Darbas pagal autorinę sutartį 2006-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2006-2015
Vilniaus teisės ir verslo kolegija Informatikos fakulteto dekanė 2006-2007
Mykolo Romerio universitetas Docentė 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Lektorė 2015-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra docentė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Exotic options: a chooser option and its pricing // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 2 (2012) p. 289-301. 2012
04S Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Stankevičienė Jelena, Žinytė Santautė, Option pricing using monte carlo simulation // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013) p. 65-79. 2013
04S Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Sensitivity of option contracts // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013) p. 157-165. 2013
04S Bareikaitė Erika, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Liquidity risk and its management in Lithuanian banking system // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 64-71. 2014
04S Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Risk factors in derivatives markets // Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs, Kracow : Kracow university of economics. ISSN 2353-883X. Vol. 2, no. 4 (2014) p. 71-83. 2014
04S Rinkevičiūtė Vaida, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Impact of market concentration on the profitability of Lithuanian banking sector // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 254-260. 2014
04S Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Trading futures contracts in global markets. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576508, p. 328-335. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2014
04S Liustrovaitė Julija, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 238-245. 2015
04S Kliukas, Romualdas (aut., duod. inter.); Martinkutė-Kaulienė, Raimonda (aut., duod. inter.); Mažeika, Dalius (aut., duod. inter.); Jakaitis, Jonas (aut., duod. inter.); Jučiūtė, Edita (aut., imant. inter.). Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. dr. J. Jakaičiu] // Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.: 07S,04S,02T,07T] 2015
04S Lukoševičiūtė Greta; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 212-220. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2016
04S Vaišvilas Vilius; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Daugiakriterio vertinimo metodo MULTIMOORA taikymas investicijų portfeliui sudaryti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 209-219. 2017
04S Masood, Omar; Aktan, Bora; Gavurová, Beata; Fakhry, Bachar; Tvaronavičienė, Manuela; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. The impact of regime-switching behaviour of price volatility on efficiency of the US sovereign debt market // Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Oxon : Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2017, Vol. 30, no. 1, p. 1865-1881. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1394896. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 1,137 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166] 2017
04S Vaitkė, Eglė; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Investuotojų lūkesčių įtakos Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrai tyrimas = Analysis of the influence of investors’ expectations to the development of the Lithuania securities market // Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2018, t. 10, art. no. mla.2018.420, p. 1-11. DOI: 10.3846/mla.2018.420. [Academic Search Complete; DOAJ; ICONDA] [M.kr.: 03S,04S] [Aut. ind.: 0,500] 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Nekilnojamojo turto plėtotės strategija neapibrėžtumo sąlygomis // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika, Kaunas : Technologija, 2001 p. 233-240.
2002-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Stankevičienė Jelena, Portfolio of estate strategies as instrument for effective decisions // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 65-69.
2004-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The main measures of options' riskiness and their analysis // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 194-197.
2004-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Kucko Irena, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Offensive credit risk management strategy // Proceeding of the 35th meeting of the EWGFMelektroninis išteklius, Almería, 2004 p. 1-21.
2004-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The comparison of adequate investment strategies // Науково-технiчний розвиток: економiка, технологiï, управлiння, Киïв : Пошуково-выдавниче агентство "Книга памя'тi Украïни", 2004 p. 158-159.
2005-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Valuation of option contracts under risk and uncertainty // Forecasting Financial Markets Conference June 2005, Marseilles, 2005 p. [1-10].
2006-01-01 Ginevičius Romualdas, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Podvezko Valentinas, Multicriteria decisions in capital marks // The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with The 12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I, Orlando : IIIS, 2006 p. 36-40. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The use of derivates for risk management in Lithuania // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-4].
2006-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-6].
2007-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The use of derivates for risk management in Lithuania // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 119-122. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Volatility evaluation in option pricing // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 255-259.
2008-01-01 Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Volatility evaluation in option pricing // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 189-193. [Duomenų bazės: ];
2014-01-01 Kvietkauskienė Alina, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The impact of globalization on the selection of financial makets // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 105-109.
2014-01-01 Stasytytė Viktorija, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Trading futures contracts in global markets // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 328-335. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Kvietkauskienė Alina, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, The application of utility function for investment decision-making // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 840-848. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Varnelytė Inga, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Šiuolaikinio verslo bankroto priežastys, požymiai ir pasekmės // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 318-326.
2015-10-22 Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131, p. 107-118.
2016-05-12 Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Analysis of global financial markets and its future perspectives. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8.
2017-02-09 Miltakytė Indrė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Struktūrizuotas investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis valiutų rinkoje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business . Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:04S]
2017-05-11 Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Performance evaluation of stock markets. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:04S]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 C1
prancūzų A1 A1 A1
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Rizikos inžinerija
Antrosios pakopos Mokslinės veiklos praktika
Antrosios pakopos Pelno ir rizikos inžinerija
Antrosios pakopos Profesinės veiklos praktika
Pirmosios pakopos Rizikos valdymas
Pirmosios pakopos Verslo rizika
Pirmosios pakopos Finansinių priemonių vertinimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB Baltijos pašvaistė Lietuva Praktnių įgūdžių formavimas 2012-2012
VGTU Lietuva Į studentą orientuotas mokymas(is), rengiant dalykų aprašus 2016-2016
VGTU Lietuva Pakitęs studentų pasiekimų vertinimas pagal tris lygmenis 2017-2017
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2018-- Journal of Business Economics and Management atsakingoji sekretorė
Kita veikla
Member of Finance engineering study program committee.
Darbas Finansų inžinerijos bakalaurų ir magistrų studijų programos komitetuose.