Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eligijus Toločka
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Verslo technologijų katedra Asistentas 2001-2005
VGTU Pramonės įmonių valdymo katedra Asistentas 2002-2006
VGTU Pramonės įmonių valdymo katedra Docentas 2006-2013
VGTU Mechanikos inžinerijos katedra Docentas 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Slavinskas Paulius, Toločka Eligijus, Zabielavičienė Irena, Konkurencingumo didinimas ortopedijos pramonės įmonėse plėtojant inovacinę veiklą // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 61-66. 2011
03S Zabielavičius Antanas, Zabielavičienė Irena, Toločka Eligijus, Inžinerinio personalo kūrybiškumo panaudojimas pramonės įmonėse // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 19-24. 2011
03S Grigorovič Jurgita, Toločka Eligijus, Personalo valdymo problemų tyrimas Lietuvos pramonės įmonėse ir inovatyvus jų sprendimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 533-536. 2012
03S Bartkutė Simona, Toločka Eligijus, Risk management improvement of engineering projects in woodworking industry // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 6 (2013) p. 605-608. 2013
03S, 09T Jasėnas Audrius, Toločka Eligijus, Viselga Gintas, Valdymo sprendimų informacinio aprūpinimo tobulinimas Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėse // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 664-670. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jančiauskas Bronius, Maceika Augustinas, Strazdas Rolandas, Toločka Eligijus, Zabielavičienė Irena, Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas; ISBN 9786094571671 (2012), [psl.: 312]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Toločka Eligijus, Strateginis įmonių inovatyvumas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 192-198.
2010-01-01 Jančiauskas Bronius, Toločka Eligijus, Continuing perfection of industrial engineering and management knowledge after master studies // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications p. 414-418. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Valiulis Algirdas Vaclovas, Bučinskas Vytautas, Toločka Eligijus, Strengthening mobility for better learning // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 1014-1017.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C2 C1
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybos valdymo informacinės sistemos
Antrosios pakopos Tarptautinė gamyba
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Pirmosios pakopos Kompleksinis gamybos paruošimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Pramonės įmonių valdymas
Vientisosios Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Progresyvūs verslo sprendimai UAB Lietuva Įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujos kompiuterinės programos studijų procesui ; video medžiaga ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas 2015-2015