Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Tamošiūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas ekonomikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus technikos universitetas inžnerinės ekonomikos ir vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Būsto ir urbanistikos plėtros fondas, Lietuva Ekonomistas ekspertas 1998-2003
Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuva Vyresnysis kokybės kontrolierius 2003-2004
Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuva Vyresnysis projektų vadovas 2004-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra (nuo 2017.08 - Vadybos katedra), Lietuva, docentas; nuo 2004 m. rugsėjo mėn. 2004--
UAB „Castrade“, Lietuva Finansų direktorius 2005-2006
GreenStream Network Plc, Suomija Atstovas, atsakingas už konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų plėtrą Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje 2005-2014
Nepriklausoma konsultacinė veikla, investicijų valdymo ekspertas Svarbesni darbai: • Nuo 06.2015 iki 09.2015 - ekspertas Europos Komisijai (EK) inovacijų, energijos efektyvumo klausimais. • Nuo 11.2014 iki 12.2015: vyresnysis ekspertas didelių infrastruktūros projektų klausimais konsorciumui METIS (Austrija, Panteia (olandija), CASE (Lenkija), AEIDL (Belgija), ICF (D. Britanija); projektas: “The implementation of the provisions in relation to the ex ante conditionalities during the programming phase of the European Structural and Investment (ESI) Funds”. 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Tamošiūnas, Andrius. Managing corporate strategic changes in the context of climate change. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2010, Nr. 1(21), p. 19-31.. [M.kr.:03S] 2010
03S Tamošiūnas Andrius, The model for evaluation of corporate strategic changes in the context of climate change: plywood manufacture // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 135-152. 2014
03S Tamošiūnas Andrius, Managing restructuring processes of small and middle size enterprises // Vadyba=Journal of management, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014) p. 9-14. 2014
03S Tamošiūnas Andrius, Small and medium-sized enterprise restructuring for divergent and sustained competitive performance // Journal of advanced research in management, Craiova, Romania : ASERS(Association for Sustainable Education, Research and Science) publishing. ISSN 2068-7532. Vol. 5, no. 2(10) (2014) p. 81-91. 2014
03S Tamošiūnas Andrius, Restructuring challenges and solutions of small and middle size enterprises // Socialiniai tyrimai, Vilnius : BMK leidykla. ISSN 1392-3110. 2015, Nr. 1(37) p. 5-13. 2015
03S, 04S Tamošiūnas Andrius. The integrative management model for restructuring Small and Medium-sized Enterprises (SME). E&M Ekonomie a management=E&M Economics and Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 20, iss. 3 (2017), p. 36-51. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2017
S03 Tamošiūnas Andrius. Managing selection of wind power generation technologies. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 19 (2018), p. 309-321. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929] 2018
S03 Tampakoudis Ioannis A.; Tamošiūnas Andrius; Subeniotis Demetres N.; Kroustalis Ioannis G.. The interactions and trade-offs of sovereign Credit Default SWAP (CDS) and bond spreads in a dynamic context. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 20, iss. 3 (2019), p. 466-488. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643] 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Tamošiūnas, A. Vadyba. Mokomoji priemonė (web/elektroninis formatas), VGTU (2012), [psl.: 181]
2013 Tamošiūnas Andrius, Vadybos funkcijos ir priemonės; ISBN 9786094574375 (2013), [psl.: 146]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Tamošiūnas Andrius, Įmonių restruktūrizavimo tikslai, lemiantys Lietuvos verslo aplinkos konkurencingumą // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 77-85.
2003-10-01 Tamošiūnas Andrius, Įmonių restruktūrizavimo tikslai, lemiantys Lietuvos verslo aplinkos konkurencingumą // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 77-85.
2004-11-01 Bivainis Juozas, Tamošiūnas Andrius, Management of corporate restructuring in the context of EU enlargement // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 320-325.
2005-10-01 Bivainis Juozas, Tamošiūnas Andrius, Managing the corporate strategic changes: solutions and implementation // International Scientific Conference "Knowledge based Economy. Management of Creation and Development", Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 p. 55-67.
2005-11-01 Bivainis Juozas, Tamošiūnas Andrius, Business partners selection system // Unitech'05 Gabrovo, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2005 p. 165-172.
2016-05-12 Tamošiūnas Andrius. Managing stakeholders in complex investments projects. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8.
2017-05-11 Tamošiūnas Andrius. Challenges of MCA in public investment projects. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
lenkų C1 C2 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Antikrizinis organizacijų valdymas (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Konkurencijos tyrimai
Pirmosios pakopos Konkurencijos pagrindai
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Konkurencijos tyrimai
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Kita veikla
Svarbesni darbai: • Nuo 06.2015 iki 09.2015 - ekspertas Europos Komisijai (EK) inovacijų, energijos efektyvumo klausimais (Horizontas 2020). • Nuo 11.2014 iki 12.2015: vyresnysis ekspertas didelių infrastruktūros projektų klausimais konsorciumui METIS (Austrija, Panteia (olandija), CASE (Lenkija), AEIDL (Belgija), ICF (D. Britanija); projektas: “The implementation of the provisions in relation to the ex ante conditionalities during the programming phase of the European Structural and Investment (ESI) Funds” /"Išankstinių/ ex-ante sąlygų ESI fondų programavimo eigoje nuostatų įgyvendinimas". Užsakovas: Directorate – General Regional and Urban Policy of the European Commision / Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas, Europos Komisija. • 05.2013-11.2013: šilumos tinklų modernizavimo (kuro rūšies kaita, katilų, vamzdynų atnaujinimas, rekuperacijos sistemos) investicijų programa, Lietuva. • Skaitytos paskaitos įmonių restruktūrizavimo programų valdymo tema Berno Taikomųjų mokslų universitete (Bern University of Applied Sciences), Šveicarija, kovo 25-27 dienomis, 2013 m. • 2012 - CO2 taršos instrumentų portfelio valdymo strategijų (prekybos, rizikos valdymo („hedging“) rengimas CO2 taršai intensyvios pramonės įmonėms Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje. • 2011 - šilumos ūkio modernizavimo galimybių Kyoto mechanizmų kontekste studija. • 2007 - konsultacinės paslaugos Socialinių ir ekonominių tyrimų centrui (CASE – Center for Social & Economic Research (Lenkija) skaidrumo Moldovos savivaldos finansų valdyme klausimais. • 2007 - ekspertinės paslaugos EK: vertinimas koordinavimo ir paramos projektų pagal programą FP7-SME-2007-3. • 2007 - Konsultacinės paslaugos CASE’ui Jemeno respublikos valstybės investicijų programos rengimo, administravimo klausimais. • 2005 – šilumos ūkio rekonstrukcijos studijos “Sumykchimprom” įmonei., Sumy valstybinis universitetui (Ukraina, Sumy regionas) NEFCO (Suomija) užsakymu.