Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Giedrė Streckienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaro mokslo laipsnis 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų docento pedagoginis vardas 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Šildymo technologijų centras" Vadybininkė-sąmatininkė 2005-2006
UAB EKSERGIJA Energijos konsultantė 2006-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Šildymo ir vėdinimo katedra Asistentė 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Pastatų energetikos katedra Docentas 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Pastatų energetikos katedra Docentas 2012-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras Tyrėjas 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija Mokslo darbuotojas 2016-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
06T Streckienė, Giedrė; Martinaitis Vytautas; Milčius Darius. Kietojo oksido kuro elemento energetinių sąnaudų analizė. Energetika. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. 2006, Nr. 4, p. 80-83. 2006
06T, 09T Streckienė, Giedrė; Martinaitis, Vytautas; Andersen Anders N.; Katz Jonas. Feasibility of CHP-plants with thermal stores in the German spot market. Applied Energy. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0306-2619. Vol. 86, iss. 11 (2009), p. 2308-2316. 2009
06T Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šiupšinskas Giedrius, Šilumos akumuliacinės talpos parinkimo ekonominis vertinimas, esant skirtingai mažos galios kogeneracinės jėgainės veikimo strategijai // Energetika, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011) p. 1-10. 2011
06T, 09T Streckienė Giedrė, Misevičiūtė Violeta, Research of operation modes of heat storage tank in CHP plant using numerical simulation // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol. 6 (2011) p. 91-99. 2011
06T, 09T Streckienė Giedrė, Bagdonaitė Salomėja, Sezoninės šilumos akumuliacinės talpyklos tūrio modeliavimas centralizuotoje saulės šildymo sistemoje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 499-506. 2012
06T, 09T Januševičius Karolis, Streckienė Giedrė, Solar assisted ground source heat pump performance in nearly zero energy building in Baltic countries // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol.11 (2013) p. 48-56. 2013
06T, 09T Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Streckienė Giedrė, Meteorologinių duomenų rengimas atsinaujinančiosios energijos integravimo procesui skatinti // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 442-448. 2013
06T Streckienė Giedrė, Polonis Elena, Skirtingos konfigūracijos mažaenergių daugiabučių pastatų energijos poreikių tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 414-420. 2014
06T Žėkas Vygantas, Martinaitis Vytautas, Streckienė Giedrė, Vilutienė Tatjana, A quantitative evaluation of theoretical renewable energy potential of the building site // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 873-883. 2014
06T; 09T Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Streckienė Giedrė. Solar hot water heating system analysis using different software in single family house. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-9]. 2014
06T, 09T Januševičius Karolis, Streckienė Giedrė, Analysis of air-to-water heat pump in cold climate: comparison between experiment and simulation // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 468-474. 2015
06T, 09T Januševičius Karolis, Streckienė Giedrė, Misevičiūtė Violeta, Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate // International journal of environmental science and development, Singapore : International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). ISSN 2010-0264. Vol. 6, iss.1 (2015) p. 54-60. 2015
06T; 09T Januševičius Karolis; Streckienė Giedrė; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas. Validation of unglazed transpired solar collector assisted air source heat pump simulation model. Energy Procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 95 (2016), p. 167-174. 2016
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė. Concerning exergy efficiency evaluation of heat recovery exchangers for air handling units. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 20, no. 3 (2016), p. 381-404. 2016
02T; 06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Bielskus Juozas. The exergy efficiency assessment of heat recovery exchanger for air handling units, using a state property – Coenthalpy. Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1359-4311. Vol. 108 (2016), p. 388-397. 2016
06T; 09T Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas. Functional exergy efficiency of an air heat recovery exchanger under varying environmental temperature. International journal of exergy. Geneva: Inderscience Publishers Ltd. ISSN 1742-8297. Vol. 25, iss. 2 (2018), p. 93-116. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Streckienė Giedrė, Šilumos mainų modeliavimas baigtinių skirtumų metodu; ISBN 9786094577901 (2015), [psl.: 96]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-02-01 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Kuro elementas ar vidaus degimo variklis nedidelėje kogeneratorinėje? // Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d, Kaunas : Technologija, 2007 p. 237-240.
2007-03-29 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šilumos akumuliavimo būdai ir taikymas - energetiniai ir aplinkosauginiai aspektai // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 254-262.
2007-04-26 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Ligoninės kogeneratorinės šilumos akumuliautoriaus veikimo režimų tyrimas "EnergyPRO" modeliu // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 99-105.
2008-05-29 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Investigation of the impact of the heat storage size on its operation mode in small-scale cogeneration plants // 5-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunoji energetika 2008", Kaunas : LEI, 2008. p. 79-91.
2009-02-05 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Šiluminės stratifikacijos kaita karšto vandens akumuliaciniame bake // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d, Kaunas: Technologija p. 291-296.
2011-02-03 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Akumuliacinės talpos temperatūros pasiskirstymo nustatymas dviem analitiniais modeliais // Šilumos energetika ir technologijos - 2011: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2011 m. vasario 3-4 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 115-120.
2011-05-19 Streckienė Giedrė, Martinaitis Vytautas, Vaitiekūnas Petras, Simulation of thermal stratification in the heat storage for CHP plant // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 812-819. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-04-12 Bagdonaitė Salomėja, Streckienė Giedrė, Sezoninės akumuliacinės talpos dydžio modeliavimas saulės kolektorių sistemoje aprūpinant šiluma individualių pastatų mikrorajoną // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 21-24.
2013-04-25 Grigalis Arminas, Streckienė Giedrė, Nuotekų valyklos biodujų kogeneratorių galios tyrimas // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 71-76.
2014-04-11 Polonis Elena, Streckienė Giedrė, Energetiškai efektyvaus daugiabučio gyvenamojo namo panaudojant aktyviąsias ir pasyviąsias priemones tyrimas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 84-88.
2014-04-11 Šarka Justinas, Streckienė Giedrė, Vienbučio pastato karšto vandens ruošimo plokščiaisiais ir vakuuminiais saulės kolektoriais ekonominis vertinimas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 99-104, 103-108.
2014-05-22 Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Streckienė Giedrė, Solar hot water heating system analysis using different software in single family house // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-06-19 Januševičius Karolis, Streckienė Giedrė, Misevičiūtė Violeta, Simulation and analysis of small-scale solar adsorption cooling system for cold climate // 2014 APCBEES Copenhagen, Denmark Conferences, June 18-20, 2014, Copenhagen : CBEES, 2014 p. 127-133.
2015-01-29 Streckienė Giedrė. Šilumos siurblio, saulės kolektorių ir saulės elementų sistemos modeliavimas. Šilumos energetika ir technologijos-2015 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 m. sausio 29-30. [CD]. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 2335-2485, p. 209-218. [M.kr.:06T; 09T]
2015-04-16 Margelis Justinas, Streckienė Giedrė, Orinio šilumos siurblio, veikiančio kartu su saulės siena, eksperimentinis tyrimas // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 30-35.
2017-04-28 Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9.
2017-07-08 Streckienė Giedrė; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Analysis of seasonal exergy efficiency of an air handling unit. AIP conference proceedings, Vol. 1884. The 2nd international conference on energy engineering and smart materials: ICEESM 2017, 7–9 July 2017, Lyon, France. Melville, NY: American Institute of Physics, 2017. ISBN 9780735415645, p. art. no. 020005 [1-4]. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastato energinių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Techninė termodinamika
Pirmosios pakopos Termodinamika ir šilumokaita
Pirmosios pakopos Šilumos ir masės mainai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
EMD International A/S Danija Erasmus praktika 2008-2008
UAB "Renvia" Lietuva Stažuotė, kurios tikslas įgyti praktinės patirties, kuri leistų kokybiškai ją taikyti dėstomuose dalykuose 2014-2014
Lietuvos energetikos institutas Lietuva Stažuotė, kuri leisų įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujos užduotys pratimams arba laboratoriniams darbams 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstymas anglų kalba - patobulinkime kalbą iki lygio, kurio užtektų ja dėstyti. Mokymai - 8 ak. val. Pažymėjimo išdavimo data 2015-01-26, registracijos nr. KIF-31. 2014-2014
VGTU Lietuva Andragogikos pagrindai (15 val.) 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2007 Intelligent Energy – Europe projektas „Pažangių energijos projektų komercinis finansavimas“ (Commercial finance for sustainable energy projects / CF-SEP). Projekto vykdymo terminai 2006 01-2007 06. Partneriai: Čekija, Slovakija, Latvija, Estija. Projekto Lietuvos dalies vadybininkė – Giedrė Streckienė.
2008-2011 Europos Komisijos 6-oji Bendroji programa FRAMEWORK-6. Projekto pavadinimas „Bendruomenių jungtinės pastangos, diegiant darnias technologijas“ (Sustainable Technologies And Combined Community Approaches Take Off), STACCATO. Projekto Nr. TREN/07/FP6EN/S07.70296/038441. Koordinatorius: ENECO Warmtenetten B.V. (Olandija). Projekto Lietuvos dalies vadybininkė – Giedrė Streckienė.
2012-2014 Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“. LMT projektas „Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis PATENMOD“, sutarties Nr. ATE-03/2012. Projekto vadovas: V. Martinaitis. G. Streckienė dirbo tyrėju.
2016-2017 Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties „Mokslininkų grupių projektai“ projektas „,Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas“ (EXOPTAS)“, sutarties Nr. MIP-077/2015. Projekto vadovas: V. Martinaitis. G. Streckienė dirbo mokslo darbuotoju.
2017-2017 CIMS, PEMS laboratorija, pareigos – tyrėjas. Projektas "Naujos statinių būsenos diagnozavimo ir auditavimo technologijos, panaudojant unikalią 3D termovizijos integruotą sistemą, sukūrimas efektyviam energijos vartojimo sprendiniui parengti" (3D-TERM), projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0236.
2018-2019 Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija, projektas „Padidinto funkcionalumo hibridinis vėdinimo įrenginys“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0016. Pareigos – mokslo darbuotojas.
Kita veikla
Auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui atlikti, atestato numeris Nr. 0081, išdavimo data: 2014 m. gegužės 29 d.