Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Litvinaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Geografijos magistras, mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Insetas, UAB Automatizuotų procesų sistemų specialistas 1999-2001
Litandrė, UAB Direktorius 2001-2002
Studija TKJ2, VšĮ Direktorius 2002-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2006-2013
Studija TKJ2, VšĮ Komercijos direktorius 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2013--
Ephitas, VšĮ Komercijos direktorius 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2015 Paviršinio vandens telkinių kokybės kaitos ir priemonių jai gerinti tyrimai
2015-2020 Antropogeninės veiklos įtaka vandens telkinių kokybei
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui // Energetika, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011) p. 26-33. 2011
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Patterns of river runoff change considering the size of the basin // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011) p. 326-334. 2011
04T Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Impact of climate fluctuations on the spring runoff regime with regard to rivers in Lithuania // Journal of water and land development, Warsaw : PAN in Warsaw, ITP in Falenty, 2015. ISSN 1429-7426. Vol. 25, iss. 1 (2015) p. 23-30. 2015
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Stankevičienė Rasa, Česnulevičius Algimantas, Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015) p. 1689-1696. 2015
04T Survilė, Oksana; Šaulys, Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Lina; Stankevičienė, Rasa; Litvinaitis, Andrius; Stankevičius, Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. [1-3]. 2016
T 002; T 004 Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2017
T 004 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Assessing the impact of the turbulence of river flow on variations in the concentrations of nutrients. Environment protection engineering. Wrocław: Wroclaw University of Science and Technology. ISSN 0324-8828. Vol. 43, iss. 3 (2017), p. 81-91. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2017
N 001; T 004 Valentukevičienė Marina; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Chadyšas Viktoras; Litvinaitis Andrius. Evaluating the impacts of integrated pollution on water quality of the trans-boundary Neris (Viliya) River. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 11 (2018), p. 1-19. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357] 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Šimanauskienė Rasa, Litvinaitis Andrius, The influence of land-use structures on the Lithuanian fluvial water quality // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Šimanauskienė Rasa, Litvinaitis Andrius, The influence of land-use structures on the Lithuanian fluvial water quality // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 723-729. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, The influence of neogene lithology on the Lithuanian river hydrologic regime // Research for Rural Development 2010. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings. Vol. 2, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010 p. 142-148.
2010-01-01 Litvinaitis Andrius, Pietryčių Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 62-67.
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Česnulevičius Algimantas, Evaluation method of groundwater qualitative and quantitative fluctuations in the small river cathments of urbanized territories // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 588-592. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, Research methodology of sediment aeration zone of the river bank buffer area // Research for rural development 2011: annual 17th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2011, Jelgava, Latvia, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2011 p. 141-145.
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 593-598. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Šaulys Valentinas, The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 593-598.
2011-01-01 Litvinaitis Andrius, Česnulevičius Algimantas, Evaluation method of groundwater qualitative and quantitative fluctuations in the small river cathments of urbanized territories // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 588-592.
2012-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Research of nutrients migration of sandy sediment aeration zone of the river bank buffer area // Research for rural development 2012: annual 18th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2012, Jelgava, Latvia, Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2012 p. 166-173.
2012-01-01 Litvinaitis Andrius, Upės pakrantės nuogulų aeracijos zonos tyrimo metodika // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 48-53.
2014-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Česnulevičius Algimantas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Česnulevičius Algimantas, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Litvinaitis Andrius, Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šinkovič Elvyra, Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5].
2014-01-01 Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šinkovič Elvyra, Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B1 C1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Antrosios pakopos Sausumos hidrologija
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidraulika
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika
Pirmosios pakopos Hidraulika
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rygos technikos universitetas Latvija Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas 2012-2012
Lulea technikos universitetas Švedija Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis: Ištiesintos upės renatūralizavimas ir jo efektyvumo upių ekologinei būklei tyrimai