Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rūta Gražėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas chemiko dėstytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1978
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Chemijos katedra, Vilniaus Inžinerinis statybos institutas vyr. laborantas 1978-1979
Chemijos katedra, VGTU Chemijos laboratorijos vedėja 1979-2004
Chemijos ir Bioinžinerijos katedra, VGTU asistentė 1996-2005
Chemijos ir Bioinžinerijos katedra, VGTU Chemijos ir bioinžinerijos mokomosios laboratorijos vedėja 2004-2008
Chemijos ir bioinžinerijos katedra, VGTU Lektorė 2008--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 R.Gražėnienė ir kt. Chemija. Teoriniai pagrindai, pratimai, laboratoriniai darbai ir uždaviniai. ISBN 9789955287711. (2010) [psl.: 282]
2012 Gražėnienė Rūta, Voišnienė Violeta, Zalieckienė Elena, Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 1 dalis; ISBN 9786094571183 (2012), [psl.: 280]
2012 Gražėnienė Rūta, Voišnienė Violeta, Zalieckienė Elena, Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 2 dalis; ISBN 9786094571879 (2012), [psl.: 204]
2016 Tamulaitienė B., Gražėnienė R. General Chemistry. Theoretical background with supporting typical problem solutions and experiments. ISBN 978-609-457-903-5 (2016) [psl.: 173]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Gražėnienė Rūta, Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Albrektienė Ramunė, Rimeika Mindaugas, Gražėnienė Rūta, Organic fractions and metal-organic complexes in the groundwater // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
lenkų A2 B1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Bendroji chemija
Pirmosios pakopos Chemija
Pirmosios pakopos Chemija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektroninio mokymo metodai, taikymas, kursų kūrimas; medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
VGTU Lietuva Viešais kalbėjimas akademinėje aplinkoje 2017-2017