Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktor Gribniak
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Statybos UAB Luidas, Vilnius Inžinierius, Technikos direktorius 1997-2003
VGTU, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2004-2007
VGTU, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Tyrėjas 2008-2010
VGTU, Medžiagų atsparumo katedra Mokslininkas-stažuotojas (PostDoc) 2010-2012
VGTU, Inovatyvių statybinių konstrukcijų laboratorija Vyresnysis mokslininkas 2013-2014
VGTU, Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedra docentas 2013-2018
VGTU, Inovatyvių statybinių konstrukcijų laboratorija Vyriausiasis mokslininkas, Laboratorijos vedėjas 2014--
VGTU, Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedra Profesorius 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2017-2017 Sintetinių plaušų ištraukimo iš betono bandymai
2017-2017 Eksperimentiniai tyrimai
2017-2017 Klaipėdos miesto baseino su sveikatingumo centru monolitinių gelžbetoninių sienų pleišėjimo analizė
2018-2018 Dispersiškai armuoto betono pleišėjimo dėl plastinio susitraukimo bandymai
2018-2018 Modulinio vonios kambario oado konstrukcijos mechaninių savybių tyrimai
2018-2018 Dispersiškai armuoto betono pleišėjimo dėl plastinio susitraukimo bandymai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T; 08T Gribniak, V.; Kaklauskas, G.; Kwan, A. K. H.; Bacinskas, D.; Ulbinas, D. 2012. Deriving stress-strain relationships for steel fibre concrete in tension from tests of beams with ordinary reinforcement. Engineering Structures, 42: 387-395. DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.04.032 ISSN: 0141-0296. [Citav. rod.: 1,351(F) (2011)]; [Aut. ind.: 0,200]. 2012
02T; 08T Gribniak, V.; Kaklauskas, G.; Kliukas, R.; Jakubovskis, R. 2013. Shrinkage effect on short-term deformation behavior of reinforced concrete – When it should not be neglected. Materials and Design, 51: 1060-1070. DOI: 10.1016/j.matdes.2013.05.028. ISSN: 0261-3069 2013
02T; 08T Gribniak, V.; Kaklauskas, G.; Torres, L.; Daniunas, A.; Timinskas, E.; Gudonis, E. 2013. Comparative analysis of deformations and tension-stiffening in concrete beams reinforced with GFRP or steel bars and fibers. Composites Part B: Engineering, 50: 158-170. DOI: 10.1016/j.compositesb.2013.02.003. ISSN: 1359-8368. 41. Gribniak, V.; Kaklauskas, G.; Kwan, A. K. H.; Bacinskas, D.; Ulbinas, D. 2012. Deriving stress-strain 2013
02T; 08T Gribniak, V.; Cervenka, V.; Kaklauskas, G. 2013. Deflection prediction of reinforced concrete beams by design codes and computer simulation. Engineering Structures, 56: 2175–2186. DOI: 10.1016/j.engstruct.2013.08.045. ISSN: 0141-0296. 2013
02T; 08T Parrotta, J. E.; Peiretti, H. C.; Gribniak, V.; Caldentey, A. P. 2014. Investigating deformations of RC beams: Experimental and analytical study. Computers and Concrete, 13(6): 799–828. DOI: 10.12989/cac.2014.13.6.799. ISSN: 1598-8198 (print), 1598-818X (online). 2014
02T; 08T Gribniak, V.; Kaklauskas, G. 2014. Improving the deflection prediction model from ACI 318. ACI Structural Journal, 111(6): 1491–1496. DOI: 10.14359/51687167. ISSN: 0889-3241. 2014
02T; 08T Patentas: • Arnautovs, A.; Bikovens, O.; Blumbergs, I.; Hauka, M.; Gribniak, V.; Nasibullins, A. 2015. One-component epoxy adhesive for bonding of structural material. Patent No. LV 15061 B. Riga: Patent Office of the Republic of Latvia, 4 p. 2015
02T; 08T Gribniak, V.; Mang, H. A.; Kupliauskas, R.; Kaklauskas, G. 2015. Stochastic tension-stiffening approach for the solution of serviceability problems in reinforced concrete: Constitutive modeling. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 30(9): 684–702. DOI: 10.1111/mice.12133. ISSN: 1093-9687 (print), 1467-8667 (online). 2015
02T; 08T Gribniak, V.; Mang, H. A.; Kupliauskas, R.; Kaklauskas, G.; Juozapaitis, A. 2016. Stochastic tension-stiffening approach for the solution of serviceability problems in reinforced concrete: Exploration of predictive capacity. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 31(6): 416–431. DOI: 10.1111/mice.12183. ISSN: 1093-9687 (print), 1467-8667 (online). 2016
02T; 08T Gribniak, V.; Caldentey, A. P.; Kaklauskas, G.; Rimkus, A.; Sokolov, A. 2016. Effect of arrangement of tensile reinforcement on flexural stiffness and cracking. Engineering Structures, 124: 418–428. DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.06.026. ISSN: 0141-0296. 2016
02T; 08T Patentas:• Gribniak, V.; Rimkus, A. 2016. Betoninio konstrukcinio elemento armatūros strypų grupės tvirtinimo įranga. Patentas Nr. LT 6275 B. Vilnius: Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras, 9 p. 2016
02T, 08T Gribniak, V.; Kaklauskas, G.; Juozapaitis, A.; Kliukas, R.; Meskenas, A. 2017. Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete flexural members. Inverse Problems in Science and Engineering, 25(1): 27–40. DOI: 10.1080/17415977.2015.1135139. ISSN: 1741-5977 (Print), 1741-5985 (Online). 2017
02T; 08T Rimkus, A.; Gribniak, V. 2017. Experimental Investigation of cracking and deformations of concrete ties reinforced with multiple bars. Construction and Building Materials, 148: 49–61. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.05.029. ISSN: 0950-0618. 2017
02T; 08T Gribniak, V.; Rimkus, A.; Torres, L.; Jakstaite, R. 2017. Deformation analysis of RC ties: Representative geometry. Structural Concrete, 18(4): 634–647. DOI: 10.1002/suco.201600105. ISSN: 1464-4177 (Print), 1751-7648 (Online). 2017
02T; 08T Gribniak, V.; Rimkus, A.; Torres, L.; Hui, D. 2018. An experimental study on cracking and deformations of tensile concrete elements reinforced with multiple GFRP bars. Composite Structures, 201: 477–485. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.06.059. ISSN 0263-8223 2018
02T; 08T Gribniak, V.; Jakubovskis, R.; Rimkus, A.; Ng, P.-L.; Hui, D. 2018. Experimental and numerical analysis of strain gradient in tensile concrete prisms reinforced with multiple bars. Construction and Building Materials, 187: 572–583. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.152. ISSN: 0950-0618. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Kaklauskas Gintaris, Vainiūnas Povilas, Gribniak Viktor, Deflection calculation of RC beams: finite element software versus design code methods // Xth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). Weimar, June 02-04, 2004[elektroninis išteklius, Weimar, 2004 p. 1-8.
2004-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Comparative statistical deflection analysis of RC beams by FE software ATENA, design code methods and the flexural model // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 462-468. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Gribniak Viktor, Popov Vladimir, Численное моделирование поведения железобетонной балки в условиях пожара средствами MSC. MARC // MSC. Software Simulating Reality. MSC в сранах СНГ и Балтии[elektronins išteklius, Москва, 2004 p. 1-10.
2004-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Статистический анализ точности эмпирических и численных методов расчета прогибов железобетонных балок // XLIII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 27 сентября - 1 октября 2004 года. Часть II, Витебск, 2004 p. 66-74.
2004-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Comparative statistical deflection analysis of RC beams by FE software ATENA, design code methods and the flexural model // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-7.
2005-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Effects of shrinkage on tension stiffening in RC members // El hormigon estructural y el transcurso del tiempo: memorias simposio fib: 28 al 30 de Septiembre de 2005 La Plata, Argentina. Vol. 1, La Plata : [s.n.], 2005 p. 453-460.
2006-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Betono susitraukimo įtaka supleišėjusių gelžbetoninių elementų deformacijoms // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 113-121.
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Sokolov Aleksandr, Finite element size effect on post-cracking behaviour of reinforced concrete members // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 563-570. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Bačinskas Darius, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Computationally effective tool for mechanical simulation of reinforced concrete members subjected to fire // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 461-467. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Experimental investigation of deformations of lightly reinforced concrete beams // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 554-562. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Derivation of material diagrams from tests of reinforced concrete beams // Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists. Modern Techniques and Technologies, MTT 2005, Piscataway : IEEE, 2007 p. 122-125. [Duomenų bazės: INSPEC, IEEE/IEL];
2007-01-01 Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Kaklauskas Gintaris, Non-linear modelling of reinforced concrete beams subjected to fire // Urban habitat constructions under catastrophic events: proceedings of workshop, Prague 30-31.3.2007, Prague : Czech Technical University in Prague, 2007 p. 53-58.
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Sokolov Aleksandr, Finite element size effect on post-cracking behaviour of reinforced concrete members // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Influence of curing conditions on the fatigue strength and cyclic creep of compressive concrete // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 517-522. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Bačinskas Darius, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Computationally effective tool for mechanical simulation of reinforced concrete members subjected to fire // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Experimental investigation of deformations of lightly reinforced concrete beams // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Influence of curing conditions on the fatigue strength and cyclic creep of compressive concrete // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2008-01-01 Bačinskas Darius, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Structural member behaviour and analysis in case of fire // Urban habitat constructions under catastrophic events: COST Action C26 (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), p. 45-50.
2008-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Free of shrinkage tension stiffening relationships derived from RC beam tests // AMCM'2008. 6th internetional conference, Łódź : Technical University of Łódź, 2008 p. [1-8].
2008-01-01 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Mechanical properties of materials // Urban habitat constructions under catastrophic events: COST Action C26 (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), p. 28-33.
2008-01-01 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Thermal properties of materials // Urban habitat constructions under catastrophic events: COST Action C26 (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), p. 34-38.
2008-01-01 Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Statistical analysis of long-term deflections of RC beams // Creep, shrinkage and durability mechanics of concrete and concrete structures, Leiden, The Netherlands : Taylor & Francis Group, 2008 p. 565-577.
2008-01-01 Bačinskas Darius, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Layered section analysis of RC slabs subjected to fire // Fib Workshop, Coimbra, 2008 p. 311-318.
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Gribniak Viktor, Technique for deriving free-of-shrinkage tension-stiffening relationships using test data of RC beams // Проблемы современного бетона и железобетона: сборник трудов, Минск : "Минсктиппроект", 2009 p. 64-72.
2010-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Plieno plaušu armuotų lenkiamų gelžbetoninių elementų deformacijų analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. p. 386-393.
2010-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Girdžius Rokas, Vainiūnas Povilas, Bačinskas Darius, Tension-stiffening relationships based on design code provisions // The third international congress and exhibition (FIB) incorporating the PCI annual convention & bridge conference, Washington : PCI p. [1-8].
2010-01-01 Sokolov Aleksandr, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Tension-stiffening model based on test data of RC beams // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 810-814. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
2010-01-01 Sokolov Aleksandr, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Tension-stiffening model based on test data of RC beams // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 810-814.
2010-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Short-term deflections of RC members: codes versus FE modeling // The third international congress and exhibition (FIB) incorporating the PCI annual convention & bridge conference, Washington : PCI p. [1-13].
2011-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Rigid-plastic bond model for analysis of flexural reinforced concrete members // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 128-132. [Duomenų bazės: ];
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Inverse technique for deformational analysis of concrete beams with ordinary reinforcement and steel fibers // Procedia Engineering. The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 1439-1446. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Compendex, Scopus];
2011-01-01 Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Ulbinas Darius, Sokolov Aleksandr, Experimental analysis of reinforced fibre-concrete beams // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 93-97. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Experimental and numerical investigation of concrete beams reinforced with steel fibres // Concrete engineering for excellence and efficiency, Prague : Czech Concrete Society/ČBS Servis, 2011 p. 531-534.
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Long-term deformation analysis of RC beams // Concrete engineering for excellence and efficiency, Prague : Czech Concrete Society/ČBS Servis, 2011 p. 651-654.
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Gudonis Eugenijus, Jakubovskis Ronaldas, Tension-stiffening relationship based on the provisions of Chinese design code GB 50010-2002 // Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'11plus), 18-23 September, 2011, Seoul, Korea, Seoul : Techno-Press, 2011 p. 1634-1641.
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Salys Donatas, Sokolov Aleksandr, Meškėnas Adas, Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members // Procedia Engineering, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1433-1438. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Compendex, Scopus];
2012-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Experimental validation of different approaches in modelling tensionstiffening of bending members reinforced with steel and GFRP bars // 4th International Symposium "Bond in Concrete 2012". Brescia, Italy, June 17-20, 2012, Brescia : University of Brescia, 2012 p. 835-842.
2013-01-01 Timinskas Edgaras, Gribniak Viktor, Kompozitais armuotų sijų tempiamojo betono įtempių ir deformacijų tyrimai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-14].
2013-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Kaklauskas Gintaris, Juknys Mantas, Gribniak Viktor, Serviceability analysis of reinforced concrete members based on stress transfer approach // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 450-455. [Duomenų bazės: ScienceDirect, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Artūras, Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members // AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013, Melville : AIP Publishing, 2013 p. 2151-2154. [Duomenų bazės: ISI Proceedings, Science Direct];
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, A new technique for constitutive modeling of SFRC // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 762-766. [Duomenų bazės: ScienceDirect, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Inverse analysis technique for determination of residual stress-crack opening relationship of SFRC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-6].
2014-01-01 Gudonis Eugenijus, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Experimental investigation on deformation behavior of RC ties // Mechanika'2014, Kaunas : Technologija, 2014 p. 94-99.
2015-01-01 Rimkus Arvydas, Podviezko Askoldas, Gribniak Viktor, Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 239-243. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), ScienceDirect, Scopus];
2015-01-01 Rumšys Deividas, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Ramanauskas Regimantas, Short-term deformation analysis of reinforced beams made of lightweight concrete // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 219-223. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Gudonis Eugenijus, Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Ramanauskas Regimantas, Tamulėnas Vytautas, Experimental investigation on short- and long-term deformations of cracked reinforced concrete ties // CONCREEP 10: 10th International Conference on Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, September 21–23, 2015 Vienna, Austria, Reston : American Society of Civil Engineers, 2015 p. 958-962. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Jakubovskis Ronaldas, Juknys Mantas, Gribniak Viktor, A new approach in bond modelling of reinforced concrete members // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 126-134. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, The hybrid approach in constitutive modelling of tension stiffening accounting for the shrinkage effect // CONCREEP 10: 10th International Conference on Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, September 21–23, 2015 Vienna, Austria, Reston : American Society of Civil Engineers, 2015 p. 938-947. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Ramanauskas Regimantas, Jakubovskis Ronaldas, Gribniak Viktor, Juknys Mantas, A new method for formulating crack spacing models of RC ties // Proceedings of the second international conference on performance-based and life-cycle structural engineering (PLSE 2015), 9–11 December 2015 Brisbane Convention & Exhibition Centre, Australia, Brisbane : The University of Queensland, The Hong Kong Polytechnic University, 2015 p. 620-629.
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Tamulėnas Vytautas, Gribniak Viktor, Tension-stiffening behaviour of reinforced concrete ties of various strength classes // Proceedings of the second international conference on performance-based and life-cycle structural engineering (PLSE 2015), 9–11 December 2015 Brisbane Convention & Exhibition Centre, Australia, Brisbane : The University of Queensland, The Hong Kong Polytechnic University, 2015 p. 582-590.
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Gudonis Eugenijus, Jakubovskis Ronaldas, Generalised tension-stiffening relationship conforming to chinese design code GB 50010-2010 // Proceedings of the second international conference on performance-based and life-cycle structural engineering (PLSE 2015), 9–11 December 2015 Brisbane Convention & Exhibition Centre, Australia, Brisbane : The University of Queensland, The Hong Kong Polytechnic University, 2015 p. 630-639.
2016-01-01 Kaklauskas Gintaris, Juknys Mantas, Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Ramanauskas Regimantas, Gribniak Viktor, Sokolov Aleksandr, Experimental investigation on strain distribution in reinforcement of RC specimens under tension loading // International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016 segment on Service Life of Cement-Based Materials and Structures Vol. 1. Lyngby, Denmark, August 22-24, 2016, Paris : RILEM Publications S.A.R.L., 2016 p. 279-286.
2016-01-01 Kaklauskas Gintaris, Ng Pui Lam, Gribniak Viktor, Eliminating shrinkage in tension stiffening model of concrete beams by the hybrid approach // Mechanics of structures and materials: advancements and challenges, London : CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2016 p. 129-135.
2016-01-01 2-oji tarptautinė konferencija „Performance–based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2015)“, įvykusi gruodžio 9-11, Brisbane, Australijoje. Trys pranešimai: „Tension-stiffening behaviour of reinforced concrete ties of various strength classes“, „A new method for formulating crack spacing models of RC ties“ ir „Generalised tension-stiffening relationship conforming to Chinese design code GB 50010-2010“.
2016-01-01 24-oji Australijos ir Azijos konferencija „Mechanics of Structures and Materials (ACMSM24)“ įvykusi gruodžio 6-9 Perte, Vakarų Australijoje. Pranešimas: „Eliminating shrinkage in tension stiffening model of concrete beams by the hybrid approach“.
2017-01-01 • 2017. 25-oji kasmetinė tarptautinė konferencija „Composites/Nano Engineering (ICCE-25)“ įvykusi liepos 16-22 Romoje, Italijoje. Du pranešimai: „Cracking and deformation analysis of concrete ties reinforced with multiple GFRP bars“ ir „Improving structural integrity of reinforced concrete beams strengthened with external carbon sheets“.
2018-01-01 26-oji kasmetinė tarptautinė konferencija „Composites/Nano Engineering (ICCE-26)“ įvykusi liepos 15-21 Paryžiuje, Prancūzijoje. Du pranešimai: „A new approach for quantification of residual stiffness of flexural concrete elements with composite reinforcement“ ir „Experimental analysis of mechanical aspects of bond behavior of synthetic macro-fibers in concrete“.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Leipcigo universitetas Vokietija eksperimentiniai tyrimai 2011-2011
Cervenka konsultavimas Čekija konsultavimas skaitinio modeliavimo klausimais su V. Červenka, armatūros ir betono kontakto zonos modeliavimas, taikant programą ATENA; bendros mokslinės publikacijos rengimas 2011-2011
Žironos universitetas Ispanija susipažinti su naujais statybos konstrukcijų eksperimentavimo metodais, dalyvauti kompozitinės armatūros ir betono sukibimo eksperimentiniuose tyrimuose. 2012-2012
Žironos universitetas Ispanija susipažinti su naujais statybos konstrukcijų eksperimentavimo metodais, dalyvauti kompozitinės armatūros ir betono sukibimo eksperimentiniuose tyrimuose. 2012-2012
Vienos technikos universitetas Austrija podoktorantūros planinė stažuotė 2012-2012
Vienos technikos universitetas Austrija podoktorantūros planinė stažuotė 2012-2012
Gironos universitetas Ispanija Kompozito strypais armuoto betono eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai, dalyvavimas seminare 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Europos Socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas „Jaunųjų tyrėjų grupė adhezijos jungties kūrimui“, Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062. Tyrėjas.
2013-2017 Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamas projektas (Konkursinė doktorantūra) „Skirtingų armavimo būdų suderinamumu pagrįstas betoninių elementų eksploatacinių savybių optimizavimas (tobulinimas)“, Nr. NKPDOKT-13060. Vadovas
2014-2016 Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamas projektas „Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti“, Nr. MIP-050/2014. Vadovas.
2015-2017 Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamas projektas „Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas“, Nr. MIP-041/2015. Vykdytojas
2017-2017 Inočekis „Surenkamų sluoksniuotų sieninių plokščių mechaninių savybių tyrimai bei konstravimas“. Užsakovas: UAB „Concretus designers“. Sutarties Nr. 16576. Vadovas.
2017-2019 Dispersiškai armuoto betono bei pluoštais armuoto polimero kompozito kūrimas ir taikymas efektyvioms kabamosioms konstrukcinėms sistemoms, sssCFR&CPR
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- Lietuvos Jaunųjų mokslininkų asociacijos organizuojamojo konkurso „Geriausios meto disertacijos“ disertacijų vertinimo ekspertas.
2012-2017 COST programos TU1207 veikla „Kompozitų taikymo statyboje naujuos kartos projektavimo rekomendacijos“ (Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction). Vadovaujančio komiteto narys.
2014-- Žurnalo „Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials“ redakcinės kolegijos narys (http://en.epitoanyag.org.hu/about-journal/editorial-board). Leidykla „Scientific Society of the Silicate Industry“.
2014-2015 Hungarian scientific research fund (OTKA, Vengrija) mokslinių projektų vertinimo ekspertas.
2016-- VGTU Medžiagų inžinerijos (08T) mokslo krypties doktorantūros komiteto narys
2017-2020 COST programos CA15202 veikla „Savaiminis gijimas, prevencinė betoninių konstrukcijų remonto priemonė“ (Self-healing as Preventive Repair of Concrete Structures). Vadovaujančio komiteto nario pavaduotojas.
2017-- Žurnalo „Composites Part B: Engineering“ redakcinės kolegijos narys (https://www.journals.elsevier.com/composites-part-b-engineering/editorial-board). Leidykla „Elsevier“, citavimo rodiklis (Impact factor by Clarivate Analytics) 4,920.
Kita veikla
• 2018. Mokslinės informacijos instituto (Clarivate Analytics) Publons Peer Review Awards 2018: The top 1% of peer reviews in Materials Science (https://publons.com/author/1244136/viktor-gribniak#profile). • 2018. Publons Peer Review Awards 2018: The top 1% of peer reviews in Engineering. • 2017. Publons Peer Review Awards 2017: The top 1% of peer reviews in Engineering. • 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Įžymus recenzentas (Outstanding Reviewer) – Engineering Structures žurnalas, Elsevier (http://www.reviewerrecognition.elsevier.com/recognition/index?key=A002F298890F30D8FD176D46F50836CD9BAC51C7F417075E). • 2013. Amerikos Civilinių inžinierių sąjungos (JAV) premija „Moisseiff Award 2013“ už žurnalinę publikaciją įnešusią svarų indėlį į taikomosios mechanikos mokslą, tobulinant konstrukcijų projektavimo metodus (http://www.asce.org/templates/award-detail.aspx?id=1495&all_recipients=1). • 2010. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengiamo „Geriausios disertacijos 2009“ konkurso laureatas fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų srityse. • 2005, 2006, 2007. Geriausių disertacinių tyrimų konkurso laimėtojas. • 2003. Stanislovo Kerbedžio vardinės stipendijos laureatas. • 2002, 2003. Karolio Martino Gruodžio atminimo edukacinio fondo stipendijos laureatas