Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytis Valatka
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas filosofija, bakalauras 1994
Vilniaus universitetas filosofija, magistras 1996
Lietuvos kultūros tyrimų institutas filosofija, daktaras, (01H) 2001
Mykolo Romerio universitetas docentas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2001-2002
Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas, Filosofijos katedra Profesorius 2010-2015
Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas, Filosofijos katedra Filosofijos katedros vedėjas 2010-2015
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Profesorius 2012--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Filosofijos ir komunikacijos katedra Docentas 2013-2014
Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Etikos didaktikos katedra Docentas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Filosofijos ir komunikacijos katedra Profesorius 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinių industrijų fakulteto prodekanas mokslui 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Valatka V. Individuacijos principas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. VIII tomas. Imhof – Junusas, ISBN 5 – 420 – 01574 – 9 (VIII tomas), ISBN 5 – 420 – 01486 – 6 (bendras), Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2005, p. 90. 2005
01H Valatka V. Kuzmickas Bronislovas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. XI tomas. Kremacija – Lenzo, ISBN 978 – 5– 420 – 01613 – 9 (XI tomas), ISBN 978 – 5 – 420 – 01486 – 6 (bendras), Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2007, p. 350. Valatka V. Individuacijos principas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. VIII tomas. Imhof – Junusas, ISBN 5 – 420 – 01574 – 9 (VIII tomas), ISBN 5 – 420 – 01486 – 6 (bendras), Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2005, p. 90. 2005
01H Valatka V. Jekentaitė - Kuzmickienė Leonarda. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] XV, Mezas - Nagurskiai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. ISBN 978 – 5 – 420 – 01654 - 1, p. 759. 2009
01H Valatka Vytis, Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80 p. 27-34. 2014
01H Valatka Vytis, Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81 p. 62-69. 2014
01H, 08S Valatka Vytis, Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija? // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83 p. 56-63. 2015
08S, 01H Valatka Vytis, Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai // Logos, Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82 p. 24-32. 2015
08S, 08B Grincevičienė Vilija, Valatka Vytis, Grincevičius Jonas, Grincevičienė Švitrigailė, Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015) p. 230-238. 2015
01H, 08S Valatka V. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235 – 7186, 2016, T. 27, Nr. 1, p. 61 – 69. 2016
01H Valatka V. Etinė kultūrinė antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara. Logos. ISSN 0868-7692, 2015, Nr. 85, p. 22-31. 2016
01 H Valatka V. Logic at Old Vilnius University: an example of the integrative coexistence of different intellectual discourses. Studies in East European Thought. Dordrecht: Springer Netherlands. ISSN 0925-9392, 2017, Vol. 69, Nr. 2, p. 131-142. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bubelis R., Jakimenko V., Valatka V. Logika. II dalis. Silogistika, klasių logika, daugiareikšmė, modalinė, normų logika, nededukciniai samprotavimai. Vadovėlis. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2012. 238 p.
2016 Valatka V. Logika. Mokomoji medžiaga nuotolinėms studijoms. Vilnius, VGTU, 2016.
2016 Valatka V. Filosofija. Mokomoji medžiaga nuotolinėms studijoms. Vilnius, VGTU, 2016.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-10-25 Ethical Dimension of Social Progress // Tarptautinė konferencija "SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations", Mykolo Romerio universitetas, 2012 10 25-26.
2014-03-28 Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Nacionalinė mokslo konferencija „Scientia et historia- 2014“, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014 03 28.
2014-06-17 The Proposal of Antique Greek cynics to global society: the universal virtue of temperance // Tarptautinė mokslinė konferencija “Identity and Globalization: Ethical Implications”, Klaipėdos universitetas 2014 06 17-18.
2015-01-01 Valatka Vytis, The very essence of universale according to Marcin Smiglecki: between aristotelianism and conceptualism // Dialogue of cultures: platonic tradition and contemporary thomism, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015 p. 27-33.
2015-03-26 Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Nacionalinė konferenciija „Scientia et Historia- 2015“, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 03 26-27.
2015-04-24 Temperance as Remedy: Dialogue Between Ancient Greek Cynicism and Contemporary Civilization // Tarptautinė konferencija "Visuality: Intercultural Creative Discourses", VGTU, 2015 04 23-24
2016-03-31 Medius terminus kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Nacionalinė mokslinė konferencija „Scientia et historia- 2016“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016 03 31 - 04 01.
2016-06-30 Rights of nations as a means of intercultural dialogue in the Second Scholasticism // Tarptautinė konferencija „Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė“, Klaipėdos universitetas, 2016 06 30 – 07 01.
2017-03-30 Mokslų klasifikacija scholastinėje mokslo teorijoje // Nacionalinė konferencija „Scientia et Historia- 2017“, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017 03 30- 31.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
lenkų A2 B1 A2
lotynų C1 C2 C1
prancūzų B1 B1 B1
rusų C1 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Politologija
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Logika
Pirmosios pakopos Inžinerinė psichologija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai X-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2003-2003
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XI-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2004-2004
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XII-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2005-2005
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XIII-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2006-2006
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XIV-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2007-2007
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XVI-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2009-2009
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XVII-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2010-2010
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Mokymai "Aukštojo mokslo vadyba" 2011-2011
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Mokymai "Veiklos audito universitetuose aspektai" 2011-2011
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XVIII-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2011-2011
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Mokymai "Universiteto ekonominio valdymo pagrindai" 2011-2011
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Mokymai "Etikos infrastruktūra universitetuose" 2011-2011
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XIX-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2012-2012
Klaipėdos universitetas, Hiustono šv. Tomo universitetas, Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija Lietuva, JAV, Italija Tarptautiniai XX-ieji šv. Tomo Akviniečio vasaros kursai tema "Etika III tūkstantmetyje" 2013-2013
Popiežiškasis Ksavero universitetas Kolumbija Dėstymo vizitas pagal "Erasmus+" programą; 4 paskaitos (8 akad. valandos) "Filosofija Lietuvoje" 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2008 ES paramos projektas „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų socialinės adaptacijos ir integracijos skatinimas“ pagal pagal BDP 2. 3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Statusas: vykdytojų grupės narys.
2006-2008 ES paramos projektas „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“ pagal BDP 2. 4. priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Statusas: projekto Lietuvos vykdytojų grupės narys.
2018-2023 Tarptautinis mokslo projektas “Polonica philosophica orientalia. Filozofia w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie” (31H 17 0438 84), programa Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Projektą vykdo Krokuvos Jogailos universiteto Filosofijos institutas su partneriais iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos. Projekto vykdymo laikas: 2018 – 2023. Statusas: projekto Lietuvos vykdytojų grupės narys.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2003-2003 Plečkaitis R. Lietuvos filosofijos istorija. I tomas. Viduramžiai – Renesansas – Naujieji amžiai, ISBN 9986-638-49-6. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. Recenzentas.
2004-2004 Tunaitis S. Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys, ISBN 9986-638-54-2. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. Recenzentas
2004-2004 Etika globalizacijos sąlygomis (kolektyvinė monografija), ISBN 9986-638-44-5. Hiūstono Šv. Tomo universiteto atomistiniu studijų centras (JAV); Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2004. Recenzentas.
2004-2004 Mantvydas P. Raštai. Iš Lietuvos filosofijos palikimo. ISBN 9986-638-55-0. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2005. Recenzentas.
2005-2005 Lietuva globalėjančiame pasaulyje (kolektyvinė monografija), ISBN 9986-721-50-4. Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos institutas, Vilnius, 2006. Recenzentas.
2005-2006 Mondin B. Tomo Akviniečio filosofijos sistema, ISBN 9986-721-49-0. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2006. Recenzentas.
2006-- Tarptautinė teisės ir socialinės filosofijos asociacija (IVR), Lietuvos sekcija
2007-2007 Ekspertuotas Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslinio projekto “Filosofijai Lietuvoje 500 metų” (projektas registruotas Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, registracijos Nr. L – 07014).
2008-2008 Privačiu UAB „Topo Centras“ užsakymu V. Valatka atliko Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies loginę ekspertizę.
2009-2009 Privačiu advokatų kontoros „Pilkauskas, Sutkienė ir partneriai“ užsakymu V. Valatka atliko pakartotinę Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies loginę ekspertizę.
2010-2010 „Europos galia pasaulyje“ = „L‘Europe en tant que puissance mondiale“ (sud. J. Morkūnienė). Kolektyvinė monografija. Mykolo Romerio universitetas, 2010. 132 p. Redakcinės kolegijos narys.
2010-2010 Sezemanas V. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai. Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai. VIII knyga. ISBN 978-9955-868-33-0. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, 2010. Recenzentas.
2010-- Mokslo žurnalo „LOGOS“, ISSN 0868-7692 (Thomson Reuters Web of Science") redakcinės kolegijos narys nuo šio žurnalo Nr. 64 (2010, liepa – rugsėjis).
2010-2013 Mokslo žurnalas "Socialinių mokslų studijos. Mokslo darbai“ = „Societal studies. Research papers“, ISSN 2029 – 2236 (EBSCO Publishing, Inc) redaktorių kolegijos pirmininkas, 2010 – 2015.
2016-- LMT duomenų bazės “Lituanistika” ekspertas
Kita veikla
Narystė daktaro disertacijos gynimo taryboje, oponavimas disertacijai: 1. Margarita Poškutė, daktaro disertacija “Pasaulėžiūrų įtampų laukai Lietuvoje XIX–XX a. sandūroje” (filosofija, 01 H), 2015 12 12, Lietuvos kultūros tyrimų institutas – disertacijos oponentas. 2. Laisvūnas Šopauskas, daktaro disertacija “Kategorinio teiginio semantika Port Royalio logikoje ir Williamo Hamiltono darbuose” (filosofija, 01 H), 2008 05 23, Vilniaus universitetas – disertacijos gynimo tarybos narys. 3. Gintautas Vyšniauskas, daktaro disertacija “Blogio problema Tomo Akviniečio filosofijoje” (filosofija, 01 H), 2008 01 22, Lietuvos kultūros tyrimų institutas – disertacijos oponentas.
Viešos paskaitos: 1. Ciklas “Metafizika klasikinėje lietuvių poezijoje”, 2002 m. rugpjūčio 2 – 4 (4 paskaitos), Kražių kultūros centras. Paskaitos skaitytos I –osios Grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitės „Ad Fontes“ dalyviams ir Kražių miestelio bendruomenei; 2. Viešoji paskaita „Maištas prieš civilizaciją: kinikai“, 2010 balandžio 16 d., Mykolo Romerio universitetas. Paskaita skaityta UNESCO klubo „PAIDEIA“ dalyviams ir Mykolo Romerio universiteto bendruomenei; 3. Ciklas „Lotynų kalbos pagrindai“, 2010 m. liepos 31 d. (3 paskaitos). Paskaitos skaitytos IX –osios Grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitės „Ad Fontes“ dalyviams ir Kražių miestelio bendruomenei.
Straipsniai Lietuvos mokslo populiarinimo leidiniuose ir internetinėje žiniasklaidoje: 1. R. Venckaus pokalbis su V. Valatka (II): vieno filosofinio kelio istorija // www.arche.lt, 2017 08 30, http://www.arche.lt/2017/08/r-venckaus-pokalbis-su-v-valatka-i.html; 2. R. Venckaus pokalbis su V. Valatka (I): vieno filosofinio kelio istorija // www.arche.lt, 2017 08 12, http://www.arche.lt/2017/08/r-venckaus-pokalbis-su-v-valatka-i.html ; 3. Vytis Valatka. Kinikų etinis maištas: prigimtis prieš civilizaciją // www.arche.lt, 2016 05 23, http://www.arche.lt/2016/05/vytis-valatka-kiniku-etinis-maistas.html ; 4. Vytis Valatka. Maištas prieš civilizaciją ir jos moralę // www.arche.lt, 2016 05 02, http://www.arche.lt/2016/05/vytis-valatka-kiniku-maistas-pries.html ; 5. Vytis Valatka. Kinikų etinis intelektualizmas // www.arche.lt, 2016 04 11, http://www.arche.lt/2016/04/vytis-valatka-kiniku-etinis.html ; 6. Vytis Valatka. Kinikų etikos šaltiniai // www.arche.lt, 2016 03 21, http://www.arche.lt/2016/03/vytis-valatka-kiniku-etikos-teoriniai.html ; 7. Vytis Valatka. Antikos kinikai: esminiai istoriniai faktai // www.arche.lt, 2016 03 01, http://www.arche.lt/2016/03/vytis-valatka-antikos-kinikai-esminiai.html ; 8. Vytis Valatka. Tarptautinės teisės teorijos pradininkai. Jėzuitas F. Suaresas // www.arche.lt, 2014 12 21, http://www.arche.lt/2015/01/tarptautines-teises-teorijos.html ; 9. Vytis Valatka. Tarptautinės teisės teorijos pradininkai. Dominikonas F. de Vitorija // www.arche.lt, 2014 12 01, http://www.arche.lt/2014/12/tarptautines-teises-teorijos-kurejai-i.html ; 10. Babickienė Z., Valatka V. Kultūrų dialogas: tapatumo problemos // Mokslo Lietuva, 2012, Nr. 8 (474), p. 2 , 6, 8; 11. Vytis Valatka. Kuo antikos kinikai gydytų šiuolaikinį žmogų? // www.lrytas.lt , 2011-03-16 20:43, http://www.lrytas.lt/-13003010251298046239-kuo-antikos-kinikai-gydyt%C5%B3-%C5%A1iandienin%C4%AF-%C5%BEmog%C5%B3.htm ; 12. Tautinio tapatumo savimonės beieškant. Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros vedėją profesorių B. Kuzmicką kalbina tos pačios katedros docentas V. Valatka // Mokslo Lietuva, ISSN 1392 – 7191, 2007, Nr.22 (378), p. 10 – 11; 13. Valatka V. Filosofija ir Lietuvos integracija į Europą // Mokslo Lietuva, ISSN 1392 – 7191, 2007, Nr. 12 (368), p. 14; 14. Minia negimdo asmenybių. Pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros dėstytojais: prof. B. Kuzmicku, prof. J. Morkūniene, doc. V. Jakimenko ir doc. V. Valatka // Mokslas ir technika, ISSN 1648-7958, 2006/6, p. 44 – 45; 15. Jakimenko V., Valatka V. Filosofija pilietinei visuomenei: M. Romerio universiteto Filosofijos katedros iniciatyva // Dialogas, ISSN 1392 -1916, 2006, Nr.20 (707), p. 12; 16. Jakimenko V., Valatka V. Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai // Mokslo Lietuva, ISSN 1392 – 7191, 2005, Nr. 20 (332), p. 10.
Organizuotos mokslinės konferencijos: 1. Tarptautinė mokslinė konferencija „Visuality: Tourism vs. Urban Heritage in a Creative City“ = “Vizualumas: turizmas vs. urbanistinis paveldas kūrybiniame mieste”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017 04 20 – 21. Mokslinio komiteto narys; 2. Tarptautinė mokslinė konferencija „Visuality: Intercultural Creative Discourses“ = “Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybingumo diskursai”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017 04 20 – 21. Mokslinio komiteto narys; 3. Tarptautinė mokslinė konferencija „Klasikiniai ir šiuolaikiniai tomizmo tyrimai bei jų aktualumas“, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas, 2011 06 03. Organizacinio komiteto narys; 4. Nacionalinis simpoziumas „Individo tapatumas kaip tarpdisciplininė problema“, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2011 03 04. Organizacinio komiteto narys; 5. Tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams“, Mykolo Romerio universitetas, 2010 12 02 – 12 03. Mokslinio – programos komiteto narys.; 6. Nacionalinė mokslinė konferencija “Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai”, Lietuvos teisės universitetas, 2005 11 04 – 05. Organizacinio komiteto pirmininkas.
Aukštos mokslinės ir pedagoginės kompetencijos įvertinimo rodikliai: 1. Prestižinė JAV leidykla Marquis Who‘s Who įtraukė V. Valatką į leidinį „Who is Who in Science and Engineering 2011 – 2012 (11th Editon)”; 2. 2010 m. mokslinio žurnalo „Logos“ (referuojamas Clarivate Analytics Web of „Knowledge“ DB ) redakcinė kolegija V. Valatkai kaip geriausiam 2009 m. autoriui skyrė Prano Dovydaičio vardo prestižinę premiją: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=84654&sphrase_id=3386108; 3. 2007 m. V. Valatka išrinktas vienu iš 10 geriausių Mykolo Romerio universiteto dėstytojų: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=23769&sphrase_id=3386111
Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programos "Filosofija" rengimo grupės pirmininkas. Ši programa buvo akredituota SKVC ir pradėta vykdyti 2011 m.
VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto bakalauro studijų programos "Pramogų industrijos" savianalizės grupės narys. Ši programa 2016 m. buvo akredituota SKVC maksimaliam 6 m. laikotarpiui.
Parengė ir įdiegė nuotolinių studijų modulius "Logika' ir "Filosofija" bakalauro studijų programoms (VGTU, 2015).
Vytis Valatka dėsto 3 dalykus anglų k. VGTU studentams: 1) Filosofiją; 2) Logiką; 3) Inžinerinę psichologiją. 2017 04 03-07 jis dėstė kursą "Filosofija Lietuvoje" Popiežiškojo Ksavero universiteto (Bogota, Kolumbija) studentams pagal Erasmus+ programą.
Labdaros ir Paramos Fondo „Arche" steigėjas ir valdybos narys; Asociacijos „JCI Vilnius“ steigėjas ir narys; informacinio- edukacinio portalo www.arche.lt vyr. redaktorius.