Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Milena Medineckienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybosinžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Karalikasis technikos institutas, Švedija daktaras 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Segrista" Praktikantė 2006-2006
UAB "Konstruktoriai LT" Inžinierė - projektuotoja 2007-2007
UAB "Hrono Statyba" Sąmatininkė 2008-2009
UAB "KAYI Europa" Inžinierė – sąmatininkė 2009-2009
UAB "AVONA" Inžinierė – sąmatininkė 2009-2009
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) Tarybos narė 2011-2012
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) Tarybos narė 2014-2018
Lietuvos Mokslininkų Sąjunga (LMS) Tarybos narė 2014--
Lietuvos Mokslininkų Sąjunga (LMS) Vicepirmininkė 2014-2018
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) Pirmininkė 2015-2018
Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų tarybos (Eurodoc) Darbo grupės "Tyrėjų užimtumas ir karjera" koordinatorė 2017-2018
Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų tarybos (Eurodoc) Tarybos narė (nuo 2019/04/04 Patariamosios tarybos narė) 2018--
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras MOSTA Politikos analitikė 2018--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Strateginės partnerystės prodekanė 2019--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03B, 04T Medineckienė-Pčelina, Milena. Specialiai apdoroti šiaudai – efektyvi statybinė medžia-ga iš atsinaujinančiųjų išteklių // 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d. 2009
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Sustaina-ble construction taking into account the building impact on the environment. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, iss. 2 (2010), p. 118-127. (ISI Web of Science) 2010
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošai-tienė, Jolanta. Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment // 10th International Conference Modern Buil-ding Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 455-460. 2010
02T, 03B, 04T Peldschus, Friedel; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta; Turskis, Zenonas; Medineckienė, Milena. Selection of construction organisation model taking in-to account total consumption of energy in construction process // 10th International Con-ference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. 2010
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena [Medineckiene, Milena]; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312. p. 957-961 2011
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena; Kracka, Modestas. Išorinių pastato atitvarų vertinimas taikant daugiakriterinius metodus // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011), p. 30-34 2011
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithu-ania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106. ISBN 9789955288299. (2011), p. 957-961. 2011
02t, 03B, 04T Medineckienė, Milena [Medineckiene, M.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavads-kas, E.K.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]. Dwelling selection by applying fuzzy game the-ory // Archives of civil and mechanical engineering Wroclaw : Wroclaw University Tech-nology. ISSN 1644-9665. Vol. 11, no. 3,(2011), p. 681-697. (ISI Web of Science) 2011
02T, 03B, 04T Medineckienė, Milena; Björk, Folke. Owner preferences regarding renovation measures - the demonstration of using multi-criteria decision making // Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 284-295. (ISI Web of Science) 2011
02t, 03B, 04T Džiugaitė-Tumėnienė, Rasa; Medineckienė, Milena. Daugiakriterių metodų taikymas racionaliam pastato energetinės sistemos technologijų deriniui nustatyti // Mokslas - Lie-tuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmen-tal protection engineering. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 410-422. 2013
02T, 03B, 04T Staniūnas, Mindaugas [Staniunas, M.]; Medineckienė, Milena [Medineckiene, M.]; Za-vadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E. K.]; Kalibatas, Darius [Kalibatas, D.]. To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses moder-nization // Archives of civil and mechanical engineering. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013), p. 88-98. (ISI Web of Science) 2013
02T, 03B, 04T Medineckienė Milena, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015) p. 11-18. (ISI Web of Science) 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Turskis Zenonas, Medineckienė Milena, Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 493-497.
2010-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 455-460.
2010-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 455-460. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
2010-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Tamošaitienė Jolanta, Turskis Zenonas, Medineckienė Milena, Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 493-497. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
2011-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 957-961. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Medineckienė Milena, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 957-961.
2014-01-01 Medineckienė Milena, Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Medineckienė Milena, Džiugaitė-Tumėnienė Rasa, Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lietuvių C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Budapešto Technologijos ir Ekonomikos universitetas (BME) Vengrija Doktorantūros stažuotė 2010-2010
Karališkasis Technikos Institutas (KTH) Švedija Doktorantūros stažuotė 2010-2010
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 Lietuvos regiono projekto koordinatorė. Tarptautinis projektas „Open House“. Projekto dalis „Green Public Procurement in Lithuania“ Projektas, skirtas „žaliųjų“ viešųjų pirkimų konsultacinei veiklai, skirtai Lietuvos regionui.
2011-2011 VGTU dalies projekto koordinatorė Projektas „Tyrėjų naktis“ Projekto koordinatorius Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
2012-2014 Tarptautinio projekto Lietuvos regiono koordinatorė. „Pažangių Europinių praktikų introdukcija apie gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą Rusijos Federacijos Baltijos jūros regione“ Projekto partneriai - Rusija, Švedija, Lietuva
2012-2012 VGTU dalies projekto koordinatorė Projektas „Tyrėjų naktis“ Projekto koordinatorius Baltijos Pažangių Technologijų institutas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2012 SKVC (Studijų Kokybės Vertinimo Centro) institucinio vertinimo ekspertė Klaipėdos universiteto institucinis vertinimas
2016-2016 SKVC (Studijų Kokybės Vertinimo Centro) išorinio vertinimo ekspertė Vilniaus universiteto, Kauno Technologijos Universiteto, Kauno Kolegijos (Medžiagų inžinerijos, lazerių technologijų ir baldų projektavimo programų vertinimas)
2016-2016 SKVC (Studijų Kokybės Vertinimo Centro) išorinio vertinimo ekspertė Klaipedos universiteto, Klaipedos Valstybinės kolegijos, Šiaulių universiteto, Šiaulių Valstybinės Kolegijos (Statybos inžinerijos programų vertinimas)
2016-2016 SKVC (Studijų Kokybės Vertinimo Centro) išorinio vertinimo ekspertė Kauno Technikos Kolegijos, Kauno Technologijos Universiteto (Statybos inžinerijos programų vertinimas)