Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Remigijus Ašmenskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas geografija, aukštasis išsilavinimas 1995
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
prancūzų A1 A2 A1
rusų C1 C2 B2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Gautas ECDL pradmenų pažymėjimas sėkmingai išlaikius 4 modulių testus (Moduliai: 1 - Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; 2 - Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas; 3 - Tekstų tvarkymas; 7 - Informacija ir komunikacija). 2008-2008
VGTU Lietuva Išlaikyti visi kompiuterio testai, reikalingi Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti 2009-2009
VGTU Lietuva 16 ak. val. mokymai tema "Dalykinis bendravimas" 2015-2015