Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Povilas Daniušis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Matematika, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus universitetas Informatikos daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Neurotechnology" Robotikos/AI skyriaus vadovas, algoritmų analitikas 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., 2008. Kernel regression on matrix patterns.Proceedings of Lith. mathematical society, Vol. 48-49, pp. 191-195. 2008
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., 2008. Neural network with matrix inputs. Informatica, Vol. 19(4), pp. 477-486. 2008
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., 2009. Matrix-based neural network with linear nodes. Electronics and Electrical engineering, Vol. 6(94), pp. 39-42. 2009
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., 2009. A feature extraction algorithm based on the Hilbert-Schmidt independence criterion. Šiauliai Mathematical Seminar, Vol. 4(12), pp. 35-42. 2009
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., 2009. Supervised feature extraction using Hilbert-Schmidt norms. Lecture Notes In Computer Science, Vol. 5788, pp. 25-33. 2009
Daniušis P., Janzing D., Mooij J., Zscheischler J., Steudel B., Zhang, K., and Schölkopf B., 2010. Inferring deterministic causal relations. Proceedings of UAI2010. 2010
Plikynas, D., Daniušis, P. Computational Intelligence and Multi-Agent Systems in Social Domain: Methods, Applications and Perspectives. Vilnius, Academy of Business and Management, 2010, pp. 395, ISBN 978-9955-528-18-0 (in Lithuanian) [monograph]. 2010
Daniušis, P. Feature extraction via dependence structure optimization (PhD thesis). 2012
Janzing, D., Mooij, J., Zhang, K., Lemeire, J., Zscheischler J., Daniušis, P., Steudel, B., and Schölkopf B., 2012. Information-geometric approach to inferring causal directions. Artificial Intelligence, Elsevier. 2012
Daniušis, P., Petkevičius, L., 2016. Circulant LSTM. (Preprint). 2016
Daniušis, P., Vaitkus, Pr., Petkevičius, L., 2016. Hilbert-Schmidt component analysis. Proceedings of Lith. mathematical society, Ser. A, Vol 57, pp. 7-11. 2016
Daniušis, P. 2018. Topological planning with neural controllers. (Preprint). 2018
Daniušis, P., Budrionis, A., Indriulionis, A., Plikynas, D. 2019. Computer Vision-based System for Impaired Human Vision Compensation. (Submitted to eTelemed2019). 2019
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų B1 B2 B1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Makso Planko biokibernetikos institutas Vokietija Priežasties-pasekmės analizės metodai. 2010-2010
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2018-2022 ES struktūrinių fondų (dotacijos) MTEP SMART projektas „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0060. Pagrindinis projekto tikslas - kompleksiškai ištirti inovatyvius papildančios tikrovės metodų, technologijų bei socialinės tinklaveikos paslaugų akliesiems ir silpnaregiams organizavimo sprendimus, sąlygojančius pažangaus regos prototipo realizaciją, skirtą padidinti jų mobilumą bei socialinę integraciją. Pagrindinis projekto uždavinys - sumanios specializacijos rėmuose įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, atliekant kompleksinius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus skirtus pritaikyti inovatyvius papildančios tikrovės metodinius ir technologinius sprendimus, kurie įgalintų (i) sukurti komercinimui skirtą virpesiniu pagrindu veikiantį taktilinį regos pakaitalo funkcinį prototipą ir (ii) ištirti akliesiems ir silpnaregiams skirto specializuoto socialinio komunikavimo tinklo bei paslaugų organizavimo galimybes.