Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimonda Černašėjienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Klaipėdos universitetas Chemijos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Klaipėdos universitetas Chemijos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų Medžiagų inžinerijos srityje mokslo daktaro laipsnis 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Klaipėdos universitetas Sekretorė 2006-2008
Klaipėdos universitetas Asistentė 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Jaunesnysis vadybininkas 2010-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentė 2011-2013
Klaipėdos universitetas Lektorė 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2014-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Magnetroninių Mg-Al, Mg-Al-Zr ir Zr dangų struktūros ir korozinio atsparumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 34-38 2011
08T Lukauskaitė Raimonda, Šiurkus Donatas, Černašėjus Olegas, Terminiu būdu užpurkštų Ni-Cr-Si-Fe-B dangų savybių tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 604-607 2012
08T Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Černašėjus Olegas, Škamat Jelena, Ni-Cr-Si-B dangos, užpurkštos ant aliuminio substrato plazminio purškimo būdu, tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 546-549 2012
08T Lukauskaitė Raimonda, Kovaliov Denis, Černašėjus Olegas, Aliuminio lydinių plazminio purškimo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 642-647 2013
08T, 09T Škamat Jelena, Valiulis Algirdas Vaclovas, Kurzydlowski Krzysztof Jan, Černašėjus Olegas, Lukauskaitė Raimonda, Zwolinska Marta, NiCrSiB thermal sprayed coatings refused under vibratory treatment // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.4 (2013) p. 377-384 2013
08T, 07S Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Černašėjus Olegas, Experiential learning - a comparison of the effectiveness of surface pre-treatment methods for surface active alloys // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE), Melbourne : World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 12, no. 3 (2014) p. 449-452 2014
08T, 09T Lukauskaitė Raimonda, Garjonis Jonas, Černašėjus Olegas, Plazminio purškimo procesų tyrimas baigtinių elementų metodu // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014) p. 666-671 2014
08T, 09T Škamat Jelena, Černašėjus Olegas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Lukauskaitė Raimonda, Višniakov Nikolaj, Improving hardness of Ni-Cr-Si-B-Fe-C thermal sprayed coatings through grain refinement by vibratory treatment during refusion // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 21, no. 2 (2015) p. 207-214 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Černašėjus Olegas, Lukauskaitė Raimonda, Rudzinskas Vitalijus, Višniakas Ivanas, Ščemeliovas Jevgenijus, Gedzevičius Irmantas, Višniakov Nikolaj, Inovatyviosios gamybos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys // , ; ISBN 9786094571312 (2012), [psl.: 577], [aut. lankų.: 23,06]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Lukauskaitė Raimonda, Marcinkevičiūtė Auksė, Valiulis Algirdas Vaclovas, Černašėjus Olegas, Aliuminio lydinių dengimas aukštatemperatūriais lydiniais terminio purškimo būdu // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012 p. 310-315
2014-01-01 Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Černašėjus Olegas, Višniakov Nikolaj, Škamat Jelena, Исследование методов подготовки поверхности алюминиевых сплавов для плазменного напыления // Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии, 26-28 ноября 2014 г, Минск : Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 2014 p. 245-249
2014-01-01 Černašėjus Olegas, Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Škamat Jelena, Investigation of nickel based coating thermal sprayed on aluminium alloys // Proceedings of the International scientific conference "Science, education and production as a leading factors in Strategy "Kazakhstan - 2050" (Saginov’s readings No 6), June 26-27, 2014. In 3 parts. Part 1, Karaganda : Karaganda State Technical University, 2014 p. 50-52
2015-01-01 Lukauskaitė Raimonda, Valiulis Algirdas Vaclovas, Černašėjus Olegas, Investigation of cathodic cleaning processes of aluminum alloy // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 684-692
2015-01-01 Markovič Vladislav, Mierzejewska Zaneta Anna, Голубев B.C., Černašėjus Olegas, Indrišiūnas Simonas, Lukauskaitė Raimonda, Лазерная модификация спеченных дисперсных порошков на основе железа // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: Тенологии и оборудование механической и физико-технической обработки: Сб. научных трудов, Минск : ФТИ НАН Беларуси p. 330-335
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A1 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Medžiagų mokslas 2
Pirmosios pakopos Korozija ir apsauga
Pirmosios pakopos Medžiagų mokslas 1
Pirmosios pakopos Aviacinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos technologijos universitetas Lenkija Aliuminio-magnio lydinių paviršiaus ir plazminiu būdu purkštų Ni pagrindo dangų tyrimai. 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 Dalyvavimas VP2-1.3-ŪM-05-K-03 priemonės „Inočekiai LT“ projektuose: 1. “ UAB „Eroweld Group“ pažangių suvirinimo technologijų diegimo ir plėtros Lietuvos metalo apdirbimo pramonėje ir statybos sektoriuje techninių galimybių studija“; 2. „UAB „Sepantinas“ pažangių suvirinimo technologijų diegimo ir plėtros Lietuvos metalo apdirbimo pramonėje ir statybos sektoriuje techninių galimybių studija“; 3. „Selective Laser Sintering“ būdu sukepintų gaminių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai UAB „Aštuonetas“; 4. "Inovatyvių litavimo technologijų diegimo ir oro kondicionavimo sistemų patikimumo didinimo techninių galimybių studija įmonėje UAB „LIGAJOS TECHNIKA“; 5. "Ardomųjų bandymų ir diagnostikos įrangos modernizavimo techninių galimybių studija"; 6. "Pažangių suvirinimo technologijų UAB ,,Skalas“ diegimo ir plėtros techninių galimybių studija".
2014-2016 Lietuvos- Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Projekto pavadinimas: SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus modifikavimo tyrimai. Registracijos numeris: TAP-LB-14-035.