Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vilma Tamulienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas Verslo administravimas, bakalauras 1995
Kauno technologijos universitetas Verslo administravimas, magistras 1997
Vilniaus universitetas Socialinių mokslų daktaras (ekonomika) 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Viešbutis „Regina“, Kaunas, Lietuva Administracinis, administratorė 1995-1995
UAB „Forsija“ Administracinis, didmeninės prekybos administratorė 1997-1997
AB „Freda“, Kaunas, Lietuva Administracinis, vedėja 1998-2001
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas Asistentė 1998-2005
Jefferson mokykla, Dekalbas, Ilinojus, JAV Švietimo pad. (Education), Primary Language Tutor 2006-2007
Havajų universitetas, Havajai, JAV Visuomenės sveikatos institutas, direktorė 2007-2008
Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas Docentė 2009-2018
Vilniaus Gedimino technikos univeristetas Docentė 2017-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Vadyba Tarasovych, Lyudmyla; Tamulienė, Vilma. Marketing as a tool for social and economic rural areas development // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 2345-0355. T. 39, nr. 4 (2017), p. 524–536. -
Vadyba Tamulienė, Vilma. Young scientists research for economic development - to the memory of professor Vladas Gronskas // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2013, Vol. 12, no. 1, p. 248-251. 2013
Vadyba Tamulienė, Vilma; Murzaitė, Rasa. The influence of higher education image on students' loyalty in Lithuania // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2013, Vol. 12, no. 2, p. 196-214. 2013
Vadyba Tamulienė, Vilma. Project activities as tool for the place image formation: case study of Lithuanian district Silale // Research for rural development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 265-270. 2014
Vadyba Tamulienė, Vilma; Gabrytė, Ingrida. Factors influencing customer retention: case study of Lithuanian mobile operators // Procedia: social and behavioral sciences Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156 : 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia, p. 447-451. 2014
Vadyba Palekhova, Liudmila; Ramanauskienė, Jadvyga; Tamulienė, Vilma. On the use of the eco-oriented dimensions of marketing for product promotion on the market // Scientific bulletin of National Mining University = Науковий Вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету. Dnipropetrovsk: State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. 2015, Vol. 4, p. 146-151. 2015
Vadyba Tamulienė, Vilma. Consumer attitude to fast food: the case study of Lithuania // Research for rural development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2015, vol. 2, p. 255-261. 2015
Vadyba Ciani, Adriano; Raupelienė, Asta; Tamulienė, Vilma. The Territorial Management Contracts as Innovative New Governance of the Territory in the Framework of the European Union CLLD Programme and Ecosystem Services Policy // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : Proceedings of the 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. p. 949-954. 2017
Vadyba Tamulienė, Vilma; Pilipavičius, Vytautas. Research in customer preferences selecting insurance services: a case study of Lithuania // Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowie Górniczej: Wyższa Szkoła Biznesu. ISSN 2300-5947. 2017, Vol. 5, No. 4, p. 49-58. 2017
Vadyba Kazlauskienė, Eglė; Bartusevičienė, Ilona; Tamulienė, Vilma. The potential / opportunities for leveraging competences: the intangible assets dimension // Montenegrin Journal of Economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. 2017, Vol. 13, no. 1, p. 51-62. 2017
Vadyba Tamulienė, Vilma; Raupelienė, Asta; Kazlauskienė, Eglė. Farmers’ Preferences Selecting Agricultural Consulting Services // Montenegrin Journal of Economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. 2017, Vol. 13, no. 4, p. 79-87. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2018-03-14 Partnerių paieškos renginys „Successful Research and Innovation in Europe 2018“ MITA Vokietija 2018 03 14/16
2018-05-04 2-oji Tarptautinė mokslinė konferencija, "Darnus vystymasis: Teorija ir praktika". Pranešimas - Lietuvos vartotojų ekologinio sąmoningumo modelis.
2019-05-16 DEMSME. Tarptautinė konferencija 'Mažų ir vidutinių įmonių sprendimai', pranešimo tema "Veiksniai darantis įtaką organinių produktų pasirinkimą Lietuvoje". Silesian universitetas. Čekija
2019-06-11 INEKA konferencija "Žinios, verslas ir inovacijos. Ateities augimo ekonomija ir darnumas". Pranešimo tema "Pakeitimo kaštų, vartotojų pasitenkinimo ir santykių kokybės reikšmė siekiant išlaikyti vartotoją". Veronos universitetas, Italija.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Prekės ženklo valdymas
Antrosios pakopos Globali komunikacija (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Marketingo technologijos
Pirmosios pakopos Integruotos marketingo komunikacijos
Pirmosios pakopos Daugiamodalinė komunikacija
Pirmosios pakopos Marketingas
Pirmosios pakopos Marketingo tyrimai
Pirmosios pakopos Vartotojų elgsena
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Pietų Floridos universitetas, Verslo administravimo koledžas Tampa, Florida, JAV Mokslinė stažuotė 2006-2006
Koblenz-Landau universitetas Vokietija, ES Atvejų analizės mokymai 2012-2012
SAP universiteto aliancas kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu Vokietija-Lietuva Įvadas į SAP S/4HANA duomenų bazę 2019-2019
UAB "Vytautas Mineral SPA" Lietuva Įgyti žinių ir gebėjimų marketingo ir pardavimų padalinyje VYTAUTAS MINERAL SPA įmonėje. 2019-2019
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2018-- Lietuvos mokslo akademijos ekspertė