Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Bahman Peyravi
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Inžinerijos mokslų magistras. Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba 2012
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Socialinių mokslų daktaras 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Vadybos Katedra 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 04S Peyravi Bahman, Variable Conditions of Enlargement Process of European Union: Scope, Europanization Process, Social Integration. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis” 2014 metų teminė konferencija “Verslas XXI amžiuje”, 2014 m. vasario 6 d. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 173-180 2014
04S, 03S Peyravi Bahman, The Nexus Between Ageing Population, Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development. The 8th international scientific conference “Business and Management 2014”. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 434–440. 2014
04S, 03S Peyravi Bahman, South East European countries: the needs of innovations in the context of enlargement of the European Union // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48) p. 112-120. 2015
03S, 04S Peyravi Bahman, Innovation activities of enterprises in economic space of the European Union // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1(45)-2(46) p. 119-124. 2015
03S, 04S Peyravi Bahman, Assessment of National Innovation Performance of the Baltic Countries. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1–8. 2016
03S, 04S Peyravi Bahman; Peleckis Kestutis; Volungevičienė Diana, Reverse innovation: a significant perspective for the Baltic medium and large enterprises. Экономика, бизнес, инновации : сборник статей Международной научно-практической конференции, cостоявшейся 5 января 2018 г. в г. Пенза, Ч. 2. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2018. ISBN 9785907023642, p. 125-129. 2018
04S, 03S Peyravi Bahman, Social and Economic Development in the South-East European Countries: New Challenges. Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4(36), p. 63–74. 2018
04S, 03S Peyravi Bahman, Experiences of Baltic Countries in Innovation Activities: Lesson for South-East European Countries. Journal of Business and Economic Policy. New York. ISSN 2375-0766 (Print), 2375-0774 (Online), Vol: 3, No: 4. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2017 Peyravi Bahman. Modelling of international transfer of good practices of innovation management under conditions of European integration. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.000]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Peyravi Bahman, Variable conditions of enlargement process of European Union: scope, europanization process, social integration // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 173-180.
2014-01-01 Peyravi Bahman, The nexus between ageing population, innovation, entrepreneurship and sustainable development // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 434-440. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2016-01-01 Peyravi Bahman, Assessment of national innovation performance of the Baltic countries // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2016 p. 1-8. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
azerbaidžianiečių B2 C1 A2
persų C2 C2 B1
turkų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Integruotos marketingo komunikacijos
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių ekonomika
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Žmogiškųjų išteklių vadyba
Pirmosios pakopos Marketingo vadybos kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Marketingo tyrimai
Pirmosios pakopos Marketingas
Pirmosios pakopos Tarptautinis marketingas
Pirmosios pakopos Marketingo vadyba