Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edita Baltrėnaitė-Gedienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktarė 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2010
Vilnius Gedimino technikos universitetas Profesorės pareigos 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Geodezijos mokslo institutas Technikė 2000-2002
VGTU Aplinkos apsaugos mokslo institutas Technikė 2002-2004
VGTU Aplinkos apsaugos katedra Asistentė 2004-2007
VGTU Aplinkos apsaugos katedra Docentė 2007-2013
VGTU Aplinkos apsaugos katedra Profesorės pareigos 2013-2018
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Oro monitoringo vykdymas Mažeikių savivaldybės teritorijoje (Lietuva).
2009-2012 AB ORLEN Lietuva poveikio aplinkos oro kokybei vertinimas. Mokslinis darbas. Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
2012-2016 ES COST veikla TD 1107 „Biochar as option for sustainable resource management“
2013-2015 2013-2015, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas aukštųjų technologijų projektas „Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“ (BIOFILTER) (Projekto kodas Nr. VO1-3.1-ŠMM-10-V-02-015).
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Investigation and evaluation of green waste composting parameters // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 20, iss. 6 (2011) p. 1603-1609. 2011
04T Vilniškis Rokas, Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Baltrėnaitė Edita, Research and assessment of biogas evolved during anaerobic digestion of biodegradable agricultural waste // Ecological Chemistry and Engineering S, Opole : Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 18, no. 4 (2011) p. 409-427. 2011
04T Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Šerevičienė Vaida, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Atmosperic BTEX - concentrations in the vicinity of the crude refinery of the Baltic region // Environmental monitoring and assessment, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0167-6369. Vol. 182, no. 1-4 (2011) p. 115-127. 2011
04T Marcinkonis Saulius, Baltrėnaitė Edita, Lazauskas Sigitas, Extraction and mapping of soil factors using factor analysis and geostatistical analysis on intensively manured heterogenous soils // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 20, iss. 3 (2011) p. 701-708. 2011
04T Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Anthropogenic effects on heavy metals and macronutrients accumulation in soil and wood of Pinus sylvestris L // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 34-43. 2011
04T Dūdaitė Jolita, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Úbeda Xavier, Temperature effects on the ash colour of forest litter // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 18-23. 2011
04T Baltrėnaitė Edita, Lietuvninkas Arvydas, Baltrėnas Pranas, Use of dynamic factors to assess metal uptake and transfer in plants - example of trees // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 223, no. 7 (2012) p. 4297-4306. 2012
04T Markert Bernd, Wünschmann Simone, Baltrėnaitė Edita, Aplinkos stebėsenos naujovės. Bioindikatoriai ir biomonitoriai: apibrėžtys, strategijos ir taikymas // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 3 (2012) p. 221-239. 2012
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Misevičius Antonas, Baltrėnaitė Edita, Biogas production by anaerobic treatment of waste mixture consisting of cattle manure and vegetable remains // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 11, no. 4 (2012) p. 849-856. 2012
04T Dūdaitė Jolita, Baltrėnaitė Edita, Úbeda Xavier, Tamkevičiūtė Marija, Temperature effects on the ash properties of pine and maple leaf litter. A laboratory study // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 12, no. 11 (2013) p. 2107-2116. 2013
04T Vasarevičius Saulius, Kadūnas Kęstutis, Baltrėnaitė Edita, Comparison of requirements for environmental protection and a model for evaluating contaminated sites in Lithuania // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 63-77. 2013
04T Krastinytė Viktorija, Baltrėnaitė Edita, Lietuvninkas Arvydas, Analysis of snow-cap pollution for air quality assessment in the vicinity of an oil refinery // Environmental technology, Abingdon : Taylor&Francis. ISSN 0959-3330. Vol.34, iss.6 (2013) p. 757-763. 2013
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Influence of total precipitation and air temperature on the composition of municipal landfill leachate // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 12, no. 1 (2013) p. 175-182. 2013
04T Markert Bernd, Baltrėnaitė Edita, Chudzińska Ewa, De Marco Silvia, Diatta Jean, Ghaffari Zahra, Gorelova Svetlana, Marcovecchio Jorge, Tabors Guntis, Wang Meie, Wuenschmann Simone, Multilingual education of students on a global scale and perspective—international networking on the example of bioindication and biomonitoring (B&B technologies) // Environmental science and pollution research, Berlin : Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 21, iss.1 (2014) p. 5450-5456. 2014
04T Šerevičienė Vaida, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Marčiulaitienė Eglė, Paliulis Dainius, Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014) p. [2173-2182]. 2014
04T Baltrėnaitė Edita, Baltrėnas Pranas, Lietuvninkas Arvydas, Šerevičienė Vaida, Marčiulaitienė Eglė, Integrated evaluation of aerogenic pollution by air-transported heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Mn and Cu) in the analysis of the main deposit media // Environmental science and pollution research, Berlin : Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 21, iss. 1 (2014) p. 299-313. 2014
04T Biofiltras-adsorberis. Autoriai: Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, 2014-05-13. Autoriaus indėlis 0,50 2014
04T Mancinelli Enrico, Baltrėnaitė Edita, Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Passerini Giorgio, Almas Asgeir R., Trace metal concentration and speciation in storm water runoff on impervious surfaces // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 15-27. 2015
04T Biofiltras- adsorberis. Autoriai: Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, 2015-03-25. Autoriaus indėlis 0,50 2015
04T Pečkytė Julija, Baltrėnaitė Edita, Assessment of heavy metals leaching from (bio)char obtained from industrial sewage sludge // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 399-406. 2015
04T, 08T Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Spudulis Edmundas, Biochar from pine and birch morphology and pore structure change by treatment in biofilter // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 226, no. 69 (2015) p. [1-14]. 2015
04T, 08S Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Kačerauskas Tomas, Social environment of creativity // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015) p. 46-54. 2015
04T Zheng Ruilun, Chen Zheng, Cai Chao, Tie Baiqing, Liu Xiaoli, J. Reid Brian, Huang Qing, Lei Ming, Sun Guoxin, Baltrėnaitė Edita, Mitigating heavy metal accumulation into rice (Oryza sativa L.) using biochar amendment — a field experiment in Hunan, China // Environmental science and pollution research, Berlin : Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 22, iss. 14 (2015) p. 11097-11108. 2015
04T Komkienė, J. Baltrėnaitė, E. 2015. Biochar as Adsorbent for Removal of Heavy Metal Ions (Cadmium(II), Copper(II), Lead(II), Zinc(II)) from Aqueous Phase. International Journal of Environmental Science and Technology. DOI: 10.1007/s13762-015-0873-3 2015
04T Baltrėnaitė, E., Lietuvninkas, A.; Baltrėnas, P., Singh, B.R., Moskvitina, N., Vaishlya, O. 2016. The Influence of Some Particular Biotic and Abiotic factors on Distribution of Metal Concentrations in the Soil-Pine System. In: Öztürk, M., Ashraf, M., Aksoy, A., Ahmad, M.S.A., Hakeem, K.R. (Eds.) Plants, Pollutants, Remediation. Springer. http://www.springer.com/us/book/9789401771931​ 2016
04T Baltrėnaitė, E., Baltrėnas, P., Lietuvninkas, A. 2016. The Sustainable Role of the Tree in Environmental Protection Technologies. Springer. Monograph. 300 p. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Baltrėnaitė, Edita. Manufacturing industries and environmental impact : study book / Edita Baltrėnaitė ; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2010. 198 p. : iliustr. ISBN 9789955285649.
2011 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika. Metodiniai nurodymai
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Baltrėnaitė Edita, Butkus Donatas, Investigation of heavy metals transportation from soil to the pine tree // Seventh International Water Association Symposium on Forest Industry Wasterwaters[elektroninis išteklius, Washington, 2003
2005-01-01 Baltrėnaitė Edita, Butkus Donatas, Pouru Martti, Intercalibrative measurements of heavy metals concentration in pinewood and soil // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Baltrėnaitė Edita, Butkus Donatas, Pouru Martti, Intercalibrative measurements of heavy metals concentration in pinewood and soil // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 7-11. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Baltrėnaitė Edita, Preliminary study on contamination patterns and soil carbon in forest soils // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 35-41. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vaitkutė Dovilė, Baltrėnaitė Edita, Soil pH – comparison of two analysis methods // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 469-478.
2008-01-01 Baltrėnaitė Edita, Preliminary study on contamination patterns and soil carbon in forest soils // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, Tree bark ability to accomulate metals // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 218-222.
2011-01-01 Krastinytė Viktorija, Baltrėnaitė Edita, Lietuvninkas Arvydas, Analysis of the snow-cap as a tool to assess ambient air quality // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 162-167.
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Heavy metals and macronutrients transfer from soil to Pinus Sylvestris L // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 308-312. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Heavy metals and macronutrients transfer from soil to Pinus Sylvestris L // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 308-312.
2012-01-01 Krastinytė Viktorija, Baltrėnaitė Edita, Lietuvninkas Arvydas, Soluble and insoluble forms of pollutants in the snow-cap around vicinity of oil refinery // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 115-122.
2012-01-01 Tamkevičiūtė Marija, Baltrėnaitė Edita, Presuotų šiaudų ir akmens vatos lyginamas poveikis aplinkai // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 147-152.
2012-01-01 Kisielytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, Effectiveness of phytoremediation of sewage sludge contaminated soil using Thlaspi Caerulescens // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 41-47.
2014-01-01 Baltrėnaitė Edita, Lietuvninkas Arvydas, Baltrėnas Pranas, Use of radial differentiation coefficient in assessment of contaminant behaviour in soil profile // COST Action Project FA 0905 "Mineral-Improved Crop Production for Healthy Food and Feed". Final Conference 17-19 March 2014, Antalya-Belek, Turkey, Istanbul : Sabanci University, 2014 p. 86-87.
2015-09-28 Baltrėnaitė, Edita; Baltrėnas, Pranas. Use of wood biochar in environmental engineering systems / Edita Baltrėnaitė, Pranas Baltrėnas // "Understanding biochar mechanisms for practical implementation" : Final meeting EU-COST action "Biochar" and 76 Symposium des ANS e.V, 28th-30th September, 2015, Hochschule Geisenheim university
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Antropogeninis poveikis aplinkai
Antrosios pakopos Dirvožemio atstatymo procesai
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos valdymas
Antrosios pakopos Atliekų tvarkymas
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos technologijos
Pirmosios pakopos Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AB "Dvarčionių keramika" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2012-2012
Gamybinė stažuotė AB „Grigiškės“ 2012 m. kovo¬–balandžio mėn. Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalyvavimas VGTU organizuotame dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo seminarų cikle. 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2012 Mažų gabaritų bioreaktorius, BIOREACTOR, E!4528
2009-2012 Oro monitoringo vykdymas Mažeikių savivaldybės teritorijoje (Lietuva).
2009-2012 AB ORLEN Lietuva poveikio aplinkos oro kokybei vertinimas. Mokslinis darbas. Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP
2011-2012 Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms, -
2012-2016 ES COST veiklos TD 1107 „Biochar as option for sustainable resource management“ valdymo komiteto nario pavaduotoja iš Lietuvos.
2013-2015 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas aukštųjų technologijų projektas „Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“ (BIOFILTER) (Projekto kodas Nr. VO1-3.1-ŠMM-10-V-02-015).
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-- Tarptautinio mokslo žurnalo “Journal of Environmental Engineering and Landscape Management” (Thomson Reuters) (ISSN 1648–6897) atsakingoji mokslinė sekretorė.
2012-- Aplinkos apsaugos mokslų tinklo instituto narė (EISN–Institute), Vokietija.
2012-- Journal of Environmental Engineering & Ecological Science, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-05-08 /
2014-- Annals, 2014 m. Dalyvauja nuo/iki: 2014-01-01 /
Kita veikla
2013 m. rugsėjo 20 d. VGTU rektoriaus padėkos raštas už aktyvią pedagoginę, mokslinę ir visuomeninę veiklą bei pastangas garsinant Aplinkos apsaugos katedros vardą.
2007 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premija už mokslinį darbą “Sunkiųjų metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai ir įvertinimas”.
2013-2014 m. Editai Baltrėnaitei skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunojo mokslininko stipendija už darbą “Sunkiųjų metalų stabilumo bioanglyje įvertinimas”.