Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aurelija Burinskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB RIMi Lietuva Logistikos projektų vadybininkė Baltijos šalims 2006-2014
VGTU Verslo technologijų katedra Docentas 2014-2017
VGTU Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Docentas 2017--
VGTU Dinamiškosios vadybos institutas vyresnioji mokslo darbuotoja 2019--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
S 003 2011- Burinskienė Aurelija, The travelling of forklifts in warehouses // International journal of simulation modelling, Vienna : Vienna Univertity of Technology. ISSN 1726-4529. Vol. 10, no. 4, p. 204-212. 2011
S 004 2011- Burinskienė Aurelija, The application of e-commerce technologies in the development of international trade // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. Nr. 1(9) p. 7-22. 2011
S 004 2011- Burinskienė Aurelija, Burinskas Arūnas, The perception of market and e-commerce // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402, no. 5 p. 179-185. 2011
S 004 2012- Burinskienė Aurelija, International trade and e-commerce in the practice of enterprises activity // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402, no. 6 p. 85-93. 2012
S 004 2012- Burinskienė Aurelija, Burinskas Arūnas, Consumer demand: e-commerce or traditional technologies // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Nr. 17, iss. 3 p. 963-970. 2012
S 003 2013- Burinskienė Aurelija, Daškevič Diana, Verslo modeliai prekybos įmonėse // Verslo sistemos ir ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. Vol. 3, no. 2, p. 233-247. 2013
S 004 2013- Burinskienė Aurelija, Europos Sąjungos šalių netolygaus darbo jėgos produktyvumo pokyčių analizė // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822–7996. T. 7, nr.1, p. 45-60. 2013
S 003 2013- Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, Adoption of information systems by trade and manufacturing enterprises // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402, no. 7 p. 168-176. 2013
S 004 2013- Burinskienė Aurelija, The cyclical nature of international trade: the aspect of technological impact // Social research, Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. Nr. 4(33) p. 66-77. 2013
S 004 2014- Burinskienė Aurelija, Informacinės technologijos: prekybos tendencijos // Informacijos mokslai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 67, p. 108-119. 2014
S 004 2014- Burinskienė Aurelija, Daškevič Diana, Consumer demand: online or retail stores // Ekonomika ir vadyba, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 19, no. 2, p. 172-186. 2014
S 004 2014- Burinskienė Aurelija, Gender aspects and e-commerce: a review of literature // Lyčių studijos ir tyrimai, Vilnius : UAB „BMK leidykla“. ISSN 1822-6310. Nr. 12, p. 106-117. 2014
S 004 2014- Burinskienė Aurelija, Aglomeracijos ir dispersijos jėgų įtaka tarptautinės prekybos rinkų pasiskirstymui // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1, p. 11-18. 2014
S 004 2014- Burinskienė Aurelija, Tarptautinės prekybos pokyčių analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1, p. 103-110. 2014
S 004 2015- Burinskienė Aurelija, The efficiency evaluation when RFID is used in warehouses // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1, p. 7-15. 2015
S 003 2015- Burinskienė, Aurelija. Optimising forklift activities in wide-aisle reference warehouse // International journal of simulation modelling Vienna: Vienna University of Technology. ISSN 1726-4529. Vol. 14, no. 4, p. 621-632. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; INSPEC], [2,083(F) (2014)] 2015
S 003 2016- Burinskienė Aurelija; Janušauskienė Vita Marytė. Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries. Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. ISSN 2084-4093. Vol. 22, iss. 1, p. 9-33. 2016
S 004 2016- Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. A model of logistics services with heterogeneous firms. ICIL 2016 : 13 International Conference on Industrial Logistics, 28 September - 1 October, 2016, Zakopane, Poland : conference proceedings. Kraków: AGH University of Science and Technology. ISBN 9788362079063, p. 381-388. 2016
S 004 2017- Jereb Borut; Herčko Jozef; Botka Milan; Ivaschenko Anton; Frolova Maria; Tuček David; Burinskienė Aurelija; Sari Zaki; Đorđević Miloš; Zrnić Nenad; Bošnjak Srđan; Jerman Boris; Drašković Veselin. Next generation logistics: technologies and applications. Kotor: SPH – Scientific Publishing Hub. 2017
S 004 2017- Borovinšek Matej; Ekren Banu Y.; Burinskienė Aurelija; Lerher Tone. Multi-objective optimisation model of shuttle-based storage and retrieval system. Transport. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. Vol. 32, iss. 2, p. 120-137. 2017
S 004 2018- Burinskienė Aurelija; Lorenc Augustyn; Lerher Tone. A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics. International journal of simulation modelling. Vienna: DAAAM Inernational Viena. ISSN 1726-4529. vol. 17, iss. 3, p. 485-497. 2018
S 004 2018- Burinskienė Aurelija; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Simulation and order picking in a very-narrow-aisle warehouse. Economic research. Abingdon: Taylor & Francis Group. ISSN 1331-677X. vol. 31, iss. 1, p. 1574-1589. 2018
S 004 2019- Jusel Tomaš; Burinskienė Aurelija. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos: stabdančių ir skatinančių veiksnių sąveika mikro-, mezo- ir makrolygmenimis. Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 11, p. 1-12. 2019
S 003 2019- Burinskienė Aurelija. Use of dynamic regression model for reduction of shortages in drug supply. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. vol. 17, no. 2, p. 218-231. 2019
S 004 2019- Bartosova Viera; Mazanec Jaroslav; Chlebikova Darina; Bezpartochna Olesia; Britchenko Igor; Dmuchowski Robert; Kicova Eva; Ponisciakova Olga; Žitkienė Rima; Kunskaja Svetlana; Riashchenko Viktoriia; Korjuhina Jekaterina; Bezpartochnyi Ma. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph. Sofija: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. 2019
S 004 2019- Burinskas Arūnas; Burinskienė Aurelija. Cash-flow model for efficiency evaluation in multinational trade enterprises applying e-commerce. Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 5, p. 515-529 2019
S 004 2019- Bartosova Viera; Mazanec Jaroslav; Chlebikova Darina; Bezpartochna Olesia; Britchenko Igor; Dmuchowski Robert; Kicova Eva; Ponisciakova Olga; Žitkienė Rima; Kunskaja Svetlana; Riashchenko Viktoriia; Korjuhina Jekaterina; Bezpartochnyi Ma. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph. Sofija: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 2009- Merkuryev, Y.; Burinskiene, A.; Merkuryeva, G. Warehouse order picking process, iš Simulation-Based Case Studies in Logistics: Education and Applied Research. Springer, 147–165. ISBN 978-1-84882-186-6. (SPRINGERLINK).
2009 2009- Burinskiene, A. Warehouse order picking process and costs, iš Development of logistics for supplier net models. Lappeenranta University of Technology, 147–164. ISBN 978-952-214868-1.
2012 2012- Burinskienė, A. The theoretical link between trade and productivity/ DAAAM International scientific book 2012. Vienna: DAAAM International, p. 287-304. ISSN 1726-9687, ISBN 9783901509865. (Ebsco).
2013 2013- Burinskienė, A. International trade, innovations, and technological achievement in countries / DAAAM International scientific book 2013. Vienna: DAAAM International, Vol. 12, p. 795-812. ISSN 1726-9687, ISBN 978-3-901509-94-0. (Ebsco, Gale Cengage bibliographic)
2014 2014- Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959.
2019 2019- Burinskienė Aurelija. The concept of medicines shortage: identifying and resolving shortage. Pharmaceutical supply chains - medicines shortages. LNLO / A. Barbosa-Povoa, H. Jenzer, de Miranda J. (eds). Cham: Springer. ISBN 9783030153977, p. 203-214.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Burinskienė Aurelija, Information and communication technologies usage for electronic business development // International conference on industrial logistics (ICIL 2008). Logistics in a flat world: strategy, management and operations, Tel Aviv : International Centre for Innovation and Industrial Logistics, 2008 p. [1-8].
2008-01-01 Burinskienė Aurelija, GPS usage in railway supply chain management // Cooperation among transportation modes in Northern Europe: fourth international railway logistics seminar. Kouvola, Finland, 5 June 2008, Lappeenranta : LUT. p. 107-115.
2010-01-01 Burinskienė Aurelija, The application of innovations in trade // International conference on industrial logistics "Logistics and sustainability" (ICIL 2010). March 8-11, 2010, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro : IME p. 29-36.
2010-01-01 Burinskienė Aurelija, E-commerce in activity of trade enterprises // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 348-354. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Burinskienė Aurelija, Burinskas Arūnas, The value chain in hyper competition environment // 1st International Conference on Value Chain Management Steyr 2011. Modelling Value, 4th - 5th May 2011. Vol. 2. Pre-Proceedings, Austria: Shaker Verlag, 2010 p. 69-88.
2012-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, B2B behaviour efficiency // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 337-349.
2012-01-01 Burinskienė Aurelija, Why forecasting of consumer demand is key issue in supply chain // International conference on industrial logistics (ICIL 2012). June 14-16, 2012, Croatia: proceedings, Zagreb : ICIIL, 2012 p. 301-307.
2012-01-01 Pačešiūnaitė Lina, Burinskienė Aurelija, Foreign investment promotion in Lithuania // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2012-01-01 Burinskienė Aurelija, Operations by forklifts in warehouses // Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium, 2012: The 24th European modeling and simulation symposium (EMSS, 2012), September 19-21, 2012, Vienna, Austria, Genova : DIME university of Genoa, Italy, 2012 p. 402-407. [Duomenų bazės: ];
2014-01-01 Burinskienė Aurelija, Selection of warehouse place // International Conference on Industrial Logistics (ICIL 2014). June 11-13, 2014, Bol on island Brač, Croatia: conference proceedings, Zagreb : University of Zagreb, 2014 p. 13-19.
2014-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, The comparison of trade enterprises // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 267-275.
2014-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, Technological innovations and technology achievement // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 371-378. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2018-01-31 Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings
2018-05-07 Teaching methods for economics and business sciences : book of abstracts of the 2nd international scientific conference
2019-08-26 The sustainability and reduction of waste in freight delivery using simulation study. IFAC conference MIM. Berlyn
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 B2
vokiečių A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų metodologija
Antrosios pakopos Informacinio verslo strategijos
Antrosios pakopos E-verslas
Pirmosios pakopos Informacinės valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos E-verslo sprendimų ekonominė analizė
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos E-logistika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Business for Europe Belgija, Briuselis Inovacijos jauniems tyrėjams 2013-2013
Bureau Veritas Latvija, Riga BRC globalus standartas distribucijai 2013-2013
Engineering Service Plzen s.r.o. Čekija, Plzen Imitavimo technologijų naudojimas 2014-2014
Redinn Italija, Roma Paraiškų teikimas Horizon2020 2015-2015
VGTU Lietuva, Vilnius Pedagoginės kvalifikacijos kėlimo seminarai 2015-2015
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija Lietuva, Vilnius Procesų optimizavimas ir kaštų taupymas naudojant e-dokumentus - naujos verslo galimybės (8 val.) 2016-2016
Latvijos ekonomikos ir kultūros universitetas ir Alberta koledžas Latvija, Riga E-mokymas: teorija ir praktika 2016-2016
SAP Suomijos mokymo centras Lietuva, Vilnius SAP SCM600_15 Verslo procesas 2016-2016
Vakarų Bohemijos universitetas Čekijos Respublika Moksliniai seminarai ISSLIB simpoziume 2017-2017
Mariboro universitetas Slovėnija Dėstymo metodai Ekonomikos ir Vadybos moksluose 2018-2018
SAP UCC VGTU SAP S/4HANA 2019-2019
Taikomųjų mokslų universitetas Steyr Austrijoje Austrija Simuliacija verslo logistikoje 2019-2019
Tomas Bata universitetas Čekija Simuliacijos sprendimai verslo logistikai 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 COST-TERRA projektas (www.cost-terra.org) techno-ekonominiai moksliniai tyrimai
2011-2013 Institucijos koordinatorė tarptautiniame kometencijų kėlimo Unite projekte (FP7-248583), 2011-2013 m. Projekto koordinatorius – UNINOVA (Naujų technologijų vystymo institutas Portugalijoje)
2017-2019 Tarptautinio bendradarbiavimo projektas Farmacijos tiekimo grandinė COST CA15105
2017-2017 Medicinos produktų trūkumas, mokymų mokykla, Lisabona
2018-2020 Paramos skyrimo koordinavimas dalyvauti konferencijose doktorantams ir jauniesiems tyrėjams iš nurodytų šalių, COST veikla
2019-2019 INFOBALT, DIGINNO projekto e-CMR diegimo galimybių studija Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Lenkijoje, Norvegijoje.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Tarptautinis periodinis žurnalas “International Business Research” (ISSN 1913-9004), leidžiamas Canadian Center of Science and Education
2015-2016 Bakalauro ir Magistro studijų programų savianalizės rengimas (grupės narys). Studijų programos: Organizacijų valdymas ir Inžinerinė ekonomika ir vadyba
2016-2018 Mokslinės grupės vadovas. Grupės vykdomi tyrimai tema Funkcinių logistikos veiklos sričių optimizavimas, modeliavimas, tyrimas
2018-- Red. kolegijos narys žurnale Business and Economic Horizons
2018-- Vadovavimas mokslininkų grupei LOGISTIKOS EKONOMIKA IR INOVATYVIOS LOGISTIKOS VADYBOS TECHNOLOGIJOS
Kita veikla
Žaliosios politikos institutas „Žalieji sprendimai ateities miestams: mažiau tarši logistika“ 2019 m. balandžio 12 d.
Konferencijos Logistiqua 2017-2018 užsienyje red. kolegijos narys
Erasmus mobilumo programos dalyvė (paskaitos skaitytos Upper Austria University of Applied Sciences, 2011; The University of Paris-Est Marne-la-Vallee, 2012; Riga technical university RTU, 2015; University of Sidi Mohamed Ben Abdellah USMBA, 2016; University of Maribor, 2018)
Recenzentas tarptautiniuose periodiniuose žurnaluose, 2014: International Journal of Corporate Governance (IJCG), Int. J. of Business Excellence (IJBEX), Int. J. of Integrated Supply Management (IJISM), kuriuos leidžia Inderscience Publisher Ltd (Šveicarija).
Įgūdžiai dirbant su ERP sistemomis (SAP, Navision), Sandėlio valdymo sistema, MS Project, Moodle, BigBlueButton, Access, Visual Basic
2013.06.26-2013.07.11 skaitė 12 akad. val. viešą paskaitą “Target markets of e-commerce” Europos komisijos finansuojamo projekto TEMPUS “Two cycle E-commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL” dalyviams iš 9 Rusijos, Ukrainos ir Izraelio universitetų.