Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edita Šarkienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros bakalauro laipsnis 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Asistentė 2002-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Miestų statybos katedra Asistentė 2008-2010
Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2010-2016
Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2016-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šarkienė, Edita; Ustinovičius Leonas; Šarka, Vaidotas. Model of selection architectural solutions in housing construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology.. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 191-202. 2005
02T Šarkienė, Edita; Šarka, Vaidotas; Ustinovičius Leonas. A model for evaluating the investment in the construction of dwelling houses based on multiple criteria decision synthesis methods. Multiple criteria decision making '05. Katowice : Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2006. ISBN 8372468435, p. 233-250. 2006
02T Šarka, Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė, Edita; Ignatavičius Česlovas. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 4 (2008), p. 546-565. 2008
02T; 06T Vilutienė, Tatjana; Šarka Vaidotas; Biekša, Darius; Šarkienė, Edita. Birstonas first eco-town in Lithuania: from the idea to the Eco-life Project. EURO-2010: 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal. Lisbon : Association of European Operational Research Societies, 2010, p. 269. 2010
02T Lazauskaitė, Dovilė; Šarkienė, Edita; Skripkienė Rūta. The assessment of development scenarios for suburban metropolitan districts under the multiple criteria methods. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 19-28. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-05-20 Šarka Vaidotas, Budinas Saulius, Šarkienė Edita, Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 260-267. [Duomenų bazės: ];
2004-05-20 Šarka Vaidotas, Budinas Saulius, Šarkienė Edita, Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-8.
2009-12-14 Dirginčienė Nijolė, Šarkienė Edita, Šarka Vaidotas, Biekša Darius, Birštonas - EKO miestas. Nuo koncepcijos iki ECO-LIFE projekto // Urbanistinis forumas. T. 3, Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009 p. 23-24.
2014-05-22 Lazauskaitė Dovilė, Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė, Šarkienė Edita, Quality analysis of Vilnius city suburban spatial development // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-05-22 Lazauskaitė Dovilė, Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė, Šarkienė Edita, Quality analysis of Vilnius city suburban spatial development // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
lenkų A2 B1 A1
rusų B2 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas
Pirmosios pakopos Darnioji urbanistika
Pirmosios pakopos Darni gyvenamoji aplinka
Pirmosios pakopos Miestų planavimas
Pirmosios pakopos Miestų planavimas ir infrastruktūra
Pirmosios pakopos Integruotas statinių projektavimas
Pirmosios pakopos Technologijos ir organizavimas
Pirmosios pakopos Pastatų architektūra ir konstrukcijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva MOODLE terpės naudojimas mokymo procese 2011-2011
Vilniaus pedagoginis universitetas, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Projektų valdymas 2011-2011
Vilniaus pedagoginis universitetas, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Studijų leidinių autorinių teisių apsauga 2011-2011
Vilniaus pedagoginis universitetas, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Probleminis projektinis mokymas 2011-2011
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001 Lietuva „Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“ - Bazinių verslumo įgūdžių lavinimas. 2012-2012
VšĮ “Žinių visuomenės institutas” Lietuva Kūrybinės veiklos organizavimas 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 FP7 PERFECTION: „Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai”, ekspertė
2010-2016 FP7, projektas pagal Concerto proramą „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO-miestų plėtrą” ECO-Life
2011-2014 DIAUSS - Automobilių pramonės ir miestų inžinerijos studijų plėtra ir tobulinimas Serbijoje, DIAUSS
2011-2013 Darnaus pastato vertinimo ir palyginimo metodikos sukūrimas ES nuo modelio ir jo įgyvendinimas, OPEN HOUSE