Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Asta Petrikienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vytauto Didžiojo universitetas humanitarinių mokslų daktarė 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vytauto Didžiojo universitetas Dėstytoja-asistentė 2007-2014
Vytauto Didžiojo universitetas Lektorė 2014-2015
Vytauto Didžiojo universitetas Lektorė 2018--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas Lektorė 2018--
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Docentė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Petrikienė A. Du neįgyvendinti projektai: Valstybės teatras Panevėžyje ir Klaipėdoje. In: Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2016, p. 87–98. (Duomenų bazės: MLA (Modern Language Association International Bibliography), http://www.mla.org, EBSCO, http://www.ebsco.com; CEEOL, http://www.ceeol.com). 2016
03H Petrikienė A. Sėkmės ir nesėkmės: konkursai dramaturgams 1918–1940 m. Lietuvoje. In: Krantai, nr. 4, Vilnius, 2017, p. 60–63. 2017
08S Petrikas, M., Petrikienė A. Antanas Sutkus i paradoks awangardy teatru Litewskiego. In: Odzyskana awangarda. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. 2018
08S Petrikas, M., Petrikienė A. Theatre Avantgarde and Social Space: Lithuanian Examples. In: Reclaimed Avant-garde. London / Warsaw, 2018 [priimta spausdinti]. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2017-11-13 Žodinis pranešimas From “scaring place” to “Bolshevik mouthpiece”: Two Cases of Avantgarde Theatre Studios in Lithuania tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Reclaimed Avant-garde. The Zbigniew Raszewski Institute, Varšuva (Lenkija).
2018-06-03 Žodinis pranešimas Theatre and the Law in Lithuania: Historical Experiences and Present Challenges tarptautinėje mokslinėje konferencijoje The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic Independence, Stanfordas (JAV).
2018-10-25 Žodinis pranešimas Theatre at International Exhibitions: Communication of Avantgarde Ideas in Interwar Europe tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Decentering the Vision(s) of Europe: the Emergence of New Forms, Université Paris 8, Université Paris 10, Paryžius (Prancūzija).
2018-11-16 Žodinis pranešimas Autonomous Future / Future of Autonomy tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Back to the Future - Central European Avant-Garde Reclaimed, Royal Holloway, Londonas (Jungtinė Karalystė).
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų C1 C1 C1
prancūzų A2 A2 A2
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kino studijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Jogailaičių universitetas Lenkija Teatrologiniai tyrimai 2008-2008
Adomo Mickevičiaus universitetas Lenkija Teatrologiniai tyrimai 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2018 Reclaimed Avant-garde, Lenkijos respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos finansuotas projektas, projekto partnerė, tyrėja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Lietuvos Teatro sąjungos narė
2007-- Association of Nordic Theatre Scholars narė
2009-- International Federation for Theatre Research – IFTR / FIRT narė
2017-- Scenos meno kritikų asociacijos narė
2018-- The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) narė
2018-- European Association for the Study of Theatre and Performance (EASTAP) narė