Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justinas Braslauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas istorija, aukštasis išsilavinimas (bakalauro laipsnis) 1993
Vilniaus universitetas istorija, aukštasis išsilavinimas (magistro laipsnis) 1995
Vilniaus universitetas daktaras 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos archyvų generalinė direkcija (faktiškai - mokslinė (studentinė) praktika). Archyvistas. 1994-1994
LR Valstybės saugumo departamentas (faktiškai - mokslinė (studentinė) praktika). Archyvistas. 1994-1994
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas. Doktorantas. 1995-2000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Politikos mokslų katedra. Docentas. 2001-2002
Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Lektorius. 2002-2002
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Socialinių mokslų redakcija. Mokslinis redaktorius. 2002-2002
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Darbuotojas (autorius). 2003-2003
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (tuo metu vadinosi - Vilniaus teisės ir verslo kolegija). Dėstytojas. 2003-2004
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vadybos ir teisės fakultetas, Bendrojo aukštojo lavinimo dalykų katedra. Docentas. 2004-2013
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra. Docentas. 2011-2012
Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas, Filosofijos katedra. Docentas. 2012-2012
Socialinių mokslų kolegija (Vilniaus filialas), Teisės katedra. Docentas. 2012-2013
Socialinių mokslų kolegija (Vilniaus universitetas), Teisės katedra. Lektorius. 2013-2014
Mykolo Romerio universitetas, Teisės katedra, Teisės filosofijos ir istorijos katedra. Lektorius. 2013-2014
Socialinių mokslų kolegija (Vilniaus filialas), Teisės katedra. Lektorius. 2014-2015
Vilniaus dailės akademija, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Lektorius. 2014-2016
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra (nuo 2016 01 01 - Viešosios teisės institutas). Lektorius. 2015-2016
Socialinių mokslų kolegija (Vilniaus filialas), Teisės katedra. Lektorius. 2015-2016
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Docentas. 2015-2016
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Docentas 2016-2016
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Darbuotojas (autorius). 2016-2016
Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla. Mokytojas. 2016-2018
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Darbuotojas (autorius). 2017-2017
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas, Kūrybos komunikacijos katedra. Lektorius. 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1995-2001 Lietuvos socialinė-ekonominė padėtis nacių okupacijos metais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H). - 2001. - 33, [1] p.
1995-2001 Lietuvos socialinė-ekonominė padėtis nacių okupacijos metais [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H). - 2001. - 203 lap.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05H Braslauskas, Justinas. Lietuvos žemės ūkis nacių okupacijos metais. // Lietuvos istorijos studijos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1392-0448. 2000, t. 8, p. 58-77. 2000
01S Braslauskas, Justinas. Teismų kompetencijos nacių okupuotoje Lietuvoje klausimu. // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2001, t. 19(11), p. 218-226. 2001
05H Braslauskas, Justinas. Žydų gelbėjimo specifika Lietuvoje nacių okupacijos metais. // Lietuvos žydų tragedija: konferencijos, skirtos Holokaustui paminėti, medžiaga 2001 m. rugsėjo 19 d. / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: LKA, 2001. ISBN 9955423110. P. 53-62. 2001
05H Braslauskas, Justinas. Prekyba Lietuvoje viešpataujant naciams. // Lietuvos istorijos studijos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1392-0448. 2001, t. 9, p. 54-75. 2001
05H Braslauskas, Justinas. Nacių politika Lietuvos pramonės srityje ir jos rezultatai. // Lietuvos istorijos studijos : mokslo darbai. Vilnius: VU l-kla. ISSN 13920448. 2003, t. 11, p. 68-76. 2002
05H. Braslauskas, Justinas. Okupacinė darbo prievolių politika Lietuvoje 1941-1944 metais. // Lietuvos istorijos studijos: mokslo darbai. Vilnius : VU l-kla. ISSN 1392-0448. 2005, t. 15, p. 38-59. 2005
05H 02S Braslauskas, Justinas. Lietuvos gyventojų tarptautinės (išorinės) migracijos procesas ir jo poveikis šalies ūkiui bei darbo rinkai. // Taikomieji tyrimai - visuomenės kaitai : mokslinių straipsnių rinkinys / Socialinių mokslų kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-3575. 2011, Nr. 6, p. 5-19. 2011
05S Braslauskas, Justinas. "Protų nutekėjimo" problemos sprendimo paieškos užsienio šalių migracijos politikos "protų" srityje analizės pagrindu. // Mokslas verslui (S2B): tyrimai ir inovacijos. Klaipėda : Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris. ISSN 2424-3469. 2015, 1, p. 27-50. 2015
04S 05H Braslauskas, Justinas. Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje. // Genocidas ir rezistencija. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. 2016, Nr. 2 (40), p. 28-50. 2016
04S 05H Braslauskas, Justinas. Žemės ūkio prievolių išreikalavimas nacių okupuotoje Lietuvoje. // Genocidas ir rezistencija. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. 2017, Nr. 2 (42), p. 37-57. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2006 Braslauskas, Justinas. Politologija : paskaitų ir seminarų konspektas / Justinas Braslauskas ; Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius : mokomoji knyga, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2006. 356 p. ISBN 9955701234. Mokslo kryptis: 02S.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-12-10 Braslauskas, Justinas. Žydų gelbėjimo specifika Lietuvoje nacių okupacijos metais // Lietuvos žydų tragedija: konferencijos, skirtos Holokaustui paminėti, medžiaga 2001 m. rugsėjo 19 d. / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: LKA, 2001. ISBN 9955423110. P. 53-62.
2011-03-24 Perskaitytas pranešimas respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Vadyba. Ekonomika. Visuomenė: Pokyčiai ir šalies tvari plėtra“. Pranešimo tema „Lietuvos gyventojų tarptautinės (išorinės) migracijos procesas ir jo poveikis šalies ūkiui bei darbo rinkai“. Pažymėjimas Nr. 325, data: 2011 03 24. Konferencijos vieta: Socialinių mokslų kolegija, Klaipėda.
2014-05-14 Mokslinė-praktinė konferencija „Mokslo įžvalgos ir pasiekimai – verslui ir visuomenei“. Skaitytas pranešimas „Protų nutekėjimo“ problemos sprendimo paieškos užsienio šalių migracijos politikos „protų“ srityje analizės pagrindu. Pažymėjimas Nr. 35-031. Konferencijos vieta: Socialinių mokslų kolegija, Vilnius.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Dalykinė komunikacija
Pirmosios pakopos Viešoji komunikacija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus teisės ir verslo kolegija (dabar – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla), Vilnius. Lietuva. Kursai nuotoliniu būdu „Nuotolinio mokymosi didaktika“. 16 ak. val. Pažymėjimas Nr. 08-25, data: 2008 05 23. 2008-2008
Vilniaus teisės ir verslo kolegija (dabar – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla), Vilnius. Lietuva. Mokymai „Edukologijos teorija ir praktika: naujausi dėstymo metodai ir praktiniai problemų sprendimo būdai“. 12 ak. val. Pažymėjimas Nr. 09-06, data: 2009 05 26. 2008-2009
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. (mokymų iniciatorė). Lietuva. Lietuvos virtualus universitetas, Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas (mokymų faktiniai vykdytojai). Baigti 42 val. virtualios mokymosi aplinkos Moodle kursai ir atliktos savarankiškos praktinės užduotys. Pažymėjimas Nr. 7730 2010-2010
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. Dalyvauta 2 dienų (2010-03-24 ir 2010-05-04) praktiniuose seminaruose tema „Aktyvaus mokymo metodai“. Po 4 ak. val, viso – 8 ak. val. Pažymėjimai: Nr. 10-16, data: 2010 03 24; Nr. 10-104, data: 2010 05 04. 2010-2010
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-002) mokymai „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Socialinių mokslų šaltiniai“, skirti mokslininkams ir kitiems tyrėjams. 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. LMBA/0086, data: 2010 09 10. 2010-2010
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. „Praktiniai mokymai e. įgūdžiams ugdyti“. 12 ak. val. Pažymėjimas Nr. 11-18, data: 2011 05 23. 2011-2011
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. „TTVAM dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimo/si“ mokymai. 20 ak. val. Pažymėjimas Nr. 11-09/011, data: 2011 10 03. 2011-2011
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. Mokymai pagal projektą „TTVAM verslo ir rinkodaros studijų krypčių studijų programų atnaujinimas“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-040): Studijų programos turinio tarptautinimas (8 ak. val); Atvejo analizės metodo taikymas aukštojo mokslo studijose (8 ak. val); Problemų sprendimo metodo taikymas aukštojo mokslo studijose (8 ak. val); Simuliacinių modelių taikymas aukštojo mokslo studijose (8 ak. val); Šiuolaikinių vertinimo metodų taikymas aukštojo mokslo studijose (8 ak. val). Viso: 40 ak. val. 2011-2012
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. Anglų kalbos tobulinimosi kursai. 40 ak. val. „Kalbų akademijos“ (Vilnius) sertifikatas, data: 2012 04 23 2012-2012
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Vilnius. Lietuva. Mokymai „TTVAM dėstytojų kompetencijų tobulinimo/si savaitė“. 20 ak. val. Pažymėjimas Nr. 12-09/251, data: 2012 09 10. 2012-2012
Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus filialas. Lietuva. Projekto „Jungtinio laipsnio studijų programos „Tarptautinis marketingas ir ženklodara“ parengimas ir įgyvendinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-086 mokymai „Prekių ženklų kūrimas ir vystymas“. 16 ak. val. Pažymėjimas Nr. EVA13-ES/KOL/D5-19Q, data: 2013 10 18. 2013--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Studijuotas Pedagoginių studijų modulis, išklausyti ir išlaikyti šios programos dalykai: bendroji pedagogika (5 kreditai), istorijos mokslo metodologija (4 kreditai), psichologija (2 kreditai). Pažyma Nr. PK4-17, data: 2016 11 21 2016-2016
VŠĮ Trakų švietimo centras (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 092). Lietuva. „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“ kvalifikacijos tobulinimo kursai. 60 ak. val. Pažymėjimas Nr. 108, data: 2017 01 06. 2016-2017
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „PEDAGOGAS 2016. Mokinio sėkmė – mokytojo sėkmė“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1226 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Psichologinės manipuliacijos“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1398 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Pasitikėjimo savimi ugdymas“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1482 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Bendravimas su žiniasklaida“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1581 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Susirinkimų valdymas“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1685 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Pagrindiniai paauglystės etapai“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9- (GU) 1800 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Efektyvaus pasisakymo (prezentavimo) dėsniai“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 1985 2017--
VŠĮ Trakų švietimo centras (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 092). Lietuva. Seminaras „Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis žiniomis“, skirtas patobulinti ugdymo proceso planavimo ir individualizavimo bei profesines kompetencijas. 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. TSC-11206 2017--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Kaip tinkamai drausminti vaikus?“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2259 2018--
VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“. Lietuva. Nuotoliniai video mokymų projekto Pedagogas.lt mokymai „Esminės problemos paauglystėje“. [8 ak. val.] Pažymėjimas: serija PD Nr. 33809 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Greitas skaitymas“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2264 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Gyvenimo balansas“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2364 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Rebefingas“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2712 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Mokyklos sėkmė priklauso nuo manęs“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2734 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi?“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 2916 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Kaip liautis atidėlioti ir pradėti veikti?“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 3302 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Kaip padėti vaikams mokytis? “ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 18 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 4114 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Atsakinga tėvystė 2017. Pirma diena“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 4132 2018--
Lietuvos edukologijos universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Lietuva. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis“ platformoje www.pedagogas.lt , pagal akredituotą programą (iki 2021 m. kovo 16 d.). 8 ak. val. Pažymėjimas Nr. PK9-(GU) 5074 2018--
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 Dalyvauta Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos teikiamose neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo paslaugose bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, dalyvaujantiems ESF finansuojamame projekte „Parama užimtumui ir mobilumui“; projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-07-001. (P.S.: Gidų kursai bedarbiams. Dėstyta “Lietuvos istorija”).
2011-2013 Dalyvauta mokymuose, skirtuose tobulinti administracijos darbuotojų kompetenciją ir įgyvendinant projektą VPI-2.2- ŠMM=-7-K-02-040 ”TTVAM verslo ir rinkodaros studijų krypčių studijų programų atnaujinimas“, taip pat rengiant ir atnaujinant minėtų studijų krypčių programas.
2013-2013 Projekto „Jungtinio laipsnio studijų programos „Tarptautinis marketingas ir ženklodara“ parengimas ir įgyvendinimas” Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-086 mokymai „Prekių ženklų kūrimas ir vystymas”. Dalyvauta organizuotuose mokymuose. (Socialinių mokslų kolegija).