Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arūnas Žvironas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas informatika, aukštasis išsilavinimas 1999
Kauno technologijos universitetas daktaras 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kauno technologijos universitetas, Telekomunikacijų katedra Asistentas 2003-2007
Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos institutas Mokslo darbuotojas 2007--
UAB „Toltas“ Sistemų analitikas 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Mechatronika Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Darius; Žvironas, Arūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Electromagnetic thimble for blind: design and investigation // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2013, vol. 19, no. 10, p. 66-70. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF: 0,445; AIF: 1,812; IF/AIF: 0,246; Q4; 2013 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. 2013
Biomechatronika Bansevičius, Ramutis Petras; Dragašius, Egidijus; Grigas, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Mažeika, Darius; Žvironas, Arūnas. Investigation of the piezoelectric thimble tactile device operating modes // Acta of bioengineering and biomechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. ISSN 1509-409X. 2014, Vol. 16, no. 3, p. 135-143. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [IF: 0,894; AIF: 3,155; IF/AIF: 0,283; Q2; 2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)] 2014
Mechatronika Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Gudauskis, Marius; Žvironas, Arūnas. Investigation of tactile characteristics of the piezoelectric bimorph type actuators // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2014, Vol. 16, no. 3, p. 1343 1348. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Computers & Applied Sciences Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [IF: 0,617; AIF: 2,310; IF/AIF: 0,267; Q3; 2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. 2014
Mechatronika Bansevičius, Ramutis Petras; Dragašius, Egidijus; Mažeika, Darius; Jurėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas; Žvironas, Arūnas. LT 6082 B. Įrenginys akliesiems grafinei informacijai nuskaityti / išradėjai: Ramutis Bansevičius, Egidijus Dragašius, Darius Mažeika, Vytautas Jurėnas, Algimantas Bubulis, Arūnas Žvironas ; pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas. 2014-10-27. 6 p. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]. 2014
Mechatronika Barauskas, Rimantas; Grigaliūnas, Valdas; Gudauskis, Marius; Obcarskas, Linas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Vilkauskas, Andrius; Žvironas, Arūnas. Computational model of the heating system // Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. 2016, t. 22, Nr. 1, p. 19-24. DOI: (LI-KaTUB)12244. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF: 0,277; AIF: 2,041; IF/AIF: 0,136; Q4; 2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. 2016
Mechatronika Bansevičius, Ramutis Petras; Gudauskis, Marius; Jūrėnas, Vytautas; Žvironas, Arūnas. LT 6252 B. Liestukas, skirtas akliesiems ar silpnaregiams dirbti su planšetiniais kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais / išradėjai: Ramutis Bansevičius, Marius Gudauskis, Vytautas Jūrėnas, Arūnas Žvironas ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. 2016-03-10. 8 p. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]. 2016
Mechatronika Barauskas, Rimantas; Grigaliūnas, Valdas; Gudauskis, Marius; Obcarskas, Linas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Vilkauskas, Andrius; Žvironas, Arūnas. Detection and correction of the controlled object transfer function in the smart home control system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2017, vol. 23, no. 1, p. 3-9. DOI: (LI-KaTUB)9839. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Inspec; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF: 0,389; AIF: 1,847; IF/AIF: 0,211; Q4; 2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. 2017
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2009 Dalyvauta aukštųjų technologijų plėtros programos mokslinių tyrimų projekte „Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas“ (akronimas – Pjezo Adapt).
2009-2011 Project of High Technologies Development Program of the Republic of Lithuania „ Development and Investigation of the Precision Mechatronic Systems for Laser Beam Transfer and Manipulation (acronym – LaMaSystem)“.
2011-2012 Dalyvaujta LMT projekte ,,Grafinės informacijos nuskaitymo sistemos akliesiems sukūrimas ir tyrimas“ (akronimas – TactileScreen), sutarties Nr. MIP-042/2011.
2012-2013 „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)“ (sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015)
2012-2013 Dalyvauta aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų programos projekto „Įrenginio, įgalinančio akluosius ir silpnai reginčius atpažinti ir suvokti 2D grafiką, sukūrimas ir tyrimas“ (akronimas – TactileApps), sutarties Nr. 31V-29.
2013-2014 Dalyvauta ESFA programos projekte „Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)“ (sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012)
2018-2021 ES struktūrinių fondų (dotacijos) MTEP SMART projektas „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0060.