Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Toma Lankauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
VGTU Bakalauras (socialiniai mokslai, Verslo administravimas ir vadyba) 2006
VGTU Magistras (socialiniai mokslai, Verslo administravimas ir vadyba) 2011
VGTU Daktaras (socialiniai mokslai, Ekonomika) 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU VVF Mokslo prodekanė 2015--
VGTU lektorė 2015-2016
VGTU Docentė 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2015 Daktaro disertacija „Ūkio struktūros ir ekonominio augimo vertinimas" (Ekonomika)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika Tvaronavičienė, M.; Lankauskienė, T. Plausible foreign direct investment‘ impact on sustainable development indicators of differently developed countries, Journal of Security and Sustainability Issues 1(1): 27–38. 2011
Ekonomika Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. Interrelation of countries’ developmental level and foreign direct investments performance, Journal of Business Economics and Management 12(3): 546–565. 2011
Ekonomika Tvaronavičienė, M.; Lankauskienė, T. Peculiarities of FDI performance in developed, developing and underdeveloped countries, Business: Theory and Practice 12(1): 50–62. 2011
Ekonomika Tvaronavičienė, M; Lankauskienė, T. Should consistent patterns be traced: impact of globalization on certain sustainable development facets, Social Science Studies 4(2): 443–468. 2012
Ekonomika Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. Production factors and structural changes in economy sectors: genesis of theoretical approaches, Conference proceedings of 'Contemporary Issues in Business, Management and Education' 2012', Vilnius, Lithuania. 2012
Ekonomika Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context, Journal of Security and Sustainability Issues 1(4): 285–295. 2012
Ekonomika Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. Economic sector performance and growth: contemporary approaches in the sustainable development context, Intellectual Economics 3(17): 355–374. 2013
Ekonomika Tvaronavičienė, M.; Lankauskienė, T. The impact of production factors and economic structures on economic development, Business: Theory and Practice 14(1): 5–16. 2013
Ekonomika Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. 2014. Economy structure, productivity and economic growth: towards methodological perspective, Conference proceedings of 8th International Scientific Conference 'Business and Management' 2014' May 15–16, 2014, Vilnius, Lithuania. 2014
Ekonomika Lankauskienė, T. Accounting productivity in the sectors of economy: methodological aspects, Entrepreneurship and Sustainability Issues 2(2): 98–106. 2014
Ekonomika Tvaronavičienė, M.; Mačiulis, A.; Lankauskienė, T.; Raudeliunienė, J.; Dzemyda, I. Energy security and sustainable competitiveness of industry development, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 28 (1): 502-516. 2015
Ekonomika Lankauskienė, T. Application of the growth accounting method for the construction industry, Journal of Business Economics and Management 17 (3): 1-14. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-11-15 Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. 2012. Production factors and structural changes in economy sectors: genesis of theoretical approaches, International Scientific Conference 'Contemporary Issues in Business, Management and Education' 2012', November 11–12, Vilnius, Lithuania.
2014-05-15 Lankauskienė, T.; Tvaronavičienė, M. 2014. Economy structure, productivity and economic growth: towards methodological perspective, 8th International Scientific Conference 'Business and Management' 2014' May 15–16, 2014, Vilnius, Lithuania.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas
Pirmosios pakopos Mikroekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Taylor & Francis Lietuva Kaip išspausdinti straipsnį 2011-2011
VGTU Vilnius Inovacijų valdymas: verslo modelių inovacijos 2012-2012
ISM Lietuva Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai 2012-2012
Valensijos Universitetas Ispanija Mokslinė stažuotė disertacijos tematika, trukmė – 2 mėn. 2014-2015
VGTU ir Minho universitetas Ekonomikos augimo ekonometrinis modeliavimas 2016-2016
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2013 Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2012' organizacinio komiteto narė
2015-- Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2015' mokslinio komiteto narė
2015-- Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2015' organizacinio komiteto pirmininkė
2015-- Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje" organizacinio komiteto pirmininkė
2015-- Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI amžiuje" mokslinio komiteto pirmininkė
2015-- Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Business and Management' 2016' mokslinio komiteto narė
2015-- Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Business and Management' 2016' organizacinio komiteto pirmininkė
2016-- Tarptautinės mokslinės konferencijos 'Gamybos, projektavimo ir inžinerijos vadyba' mokslinio komiteto narė