Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Stankevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas anglų filologija, aukštasis išsilavinimas 1996
Vytauto Didžiojo universitetas anglų literatūra, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas daktaras 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas Literatūros ir anglų kalbos dėstytoja Pareigos: kasdieninis darbas su studentais; KTU Humanitarinių mokslų fakulteto Vertimo specialybės programos rengimas, vadovavimas bakalauro darbų rengimui Paruošti kursai: Verslo anglų kalba, Praktinė anglų kalba, Vakarų Europos literatūra, Britų ir amerikiečių kultūros studijos, Romantizmas, Amerikiečių literatūra. 1998-2003
Vilniaus pedagoginis universitetas Anglų kalbos dėstytoja Pareigos: kasdieninis darbas su studentais, konsultavimas Paruošti kursai: Praktinė anglų kalba, Literatūros teorijos įvadas, Gotikinė literatūra. 2006-2007
Kauno technologijos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas, Užsienio kalbų centras Literatūros ir anglų kalbos dėstytoja Pareigos: kasdieninis darbas su studentais (paskaitos, seminarai, konsultacijos) Paruošti kursai: Šiuolaikinė anglų kalba (Praktinė anglų kalba), Europos literatūros apžvalga (kinas ir literatūra) 2009-2011
VšĮ „Artkomas” Projektų vadovė Pareigos: meno parodų rengimas, tarptautinio vaizduojamosios dailės festivalio “Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose” organizavimas, tarptautinio kultūros ir meno projekto “CreArt” vykdymas (proaktyvi komunikacija su užsienio partneriais, derybos, projekto veiklų vykdymas Lietuvoje, internetinių svetainių pildymas, reklaminių, informacinių tekstų, straipsnių rašymas) 2011-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
HM “The power message of the Don Juan figure”. Verbum (Vilniaus Universitetas), 2015 m., vol. 6, p. 196-206. ISSN: 2029-6223 2015
HM “Don Juan: the discourse of seduction as an exercise of power”. Respectus Philologicus (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakutetas), 2016 m., vol. 30 (35), p. 15-23. ISSN 2335-2388 2016
HM “Transgression à la Byron: Don Juan, Cantos VII and VIII”. Konferencijos pranešimas, publikuojamas kolekcijoje Byron’s Aesthetic [Dis]Orientations, Peter Lang Series, Gdanskas, Lenkija, 2016 m. 2016
HM “Don Juan as a psychosocial type: a historical overview”. Inter-Studia Humanitatis (Šiaulių Universitetas), 2016, vol. 19, p. 42-58. ISSN 2424-3353 2016
HM “The concept of the postmodern seducer: Don Juan or James Bond?”. Beyond Philology (Gdansk University, Poland) 2016 m., vol. 13, p. 213-237. ISSN: 1732-1220 2017
HM “Vulgarioji publicistika Lietuvoje: kultūrologinė žanro apžvalga”. LOGOS, 2018 (94), p. 167-178. ISSN 0868-7692. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-05-13 Messolonghi, Graikija.
1-oji tarptautinė studentų konferencija, organizuota Messolonghi Bairono tyrimų centro.
Skaitytas pranešimas On the History of Donjuanist Sexuality: In Search for Don Juan’s Greek (and Roman) Ancestors.
2015-07-03 Gdanskas, Lenkija.
41-oji tarptautinė Bairono draugijos konferencija Reality, Fiction and Madness. Skaitytas pranešimas Transgression à la Byron: Don Juan, Cantos VII & VIII.
2015-09-17 Vilniaus universitetas, Vilnius. 
6-oji tarptautinė konferencija Linguistic, Educational and Intercultural Research. Skaitytas pranešimas The Power Message of the Don Juan Figure.
2018-06-14 Vilniaus universitetas, Vilnius. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV”. Skaitomas pranešimas Vulgari publicistika socialinėse medijose: galimybės ir grėsmės.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Medijų studijos (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Masinės komunikacijos teorijos
Pirmosios pakopos Populiariosios kultūros gamyba (su kursiniu darbu)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
ESAD (Escola Superior de Artes e Design), Matosinhos (Porto), Portugalija Skaitytų paskaitų ciklas Aggression in fashion and social media. 8 akademinės valandos. 2017-2017
Franche-Comté universitetas, Bezansonas, Prancuzija Skaitytų paskaitų ciklas Violence in social media. 8 akademinės valandos. 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2018-2019 Medijų raštingumo ugdymo projektas MEDIJOS: SUPRASTI ir SUKURTI: m e d i j ų r a š t i n g u m o į g y v e n d i n i m a s m o k y k l o s e