Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomas Vilniškis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2011
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2015 Triukšmo tyrimai
2015-2015 Apšvietos tyrimai