Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jolanta Stupakova
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas fizikos ir astronomijos bakalauro laipsnis 2000
Vilniaus pedagoginis universitetas fizikos magistras, mokytoja, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus A. Vivulskio pagrindinė mokykla Fizikos mokytoja 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Fundamentinių mokslų fakultetas, Fizikos katedra, asistentė 2004-2008
Vilniaus A. Vivulskio pagrindinė mokykla Fizikos vyr. mokytoja 2004-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Fundamentinių mokslų fakultetas, Fizikos katedra, docentė 2008-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P Samuolienė Neringa, Širmulis Edmundas, Stupakova Jolanta, Gradauskas Jonas, Zagadskij Viktor, Šatkovskis Eugenijus, Photoresponse of porous silicon structures to infrared radiation // Acta Physica Polonica A. 14th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors. Vilnius, Lithuania, August 23-25, 2010, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 2 (2011) p. 137-139 2011
02P Šatkovskis Eugenijus, Stupakova Jolanta, Gradauskas Jonas, Sužiedėlis Algirdas, Mitkevičius Ramūnas, Sensitivity improvement in porous silicon microwave detector // Lithuanian journal of physics, Vilnius : Lithuanian Physical Society.. ISSN 1648-8504. Vol. 51, no. 2 (2011) p. 143-146 2011
02P Šatkovskis Eugenijus, Mitkevičius Ramūnas, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, Improved performance and spectral features of complex porous silicon structure containing silicon solar cells // Acta Physica Polonica A. 41th Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica-Zdrój, 2012, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 122, no.6 (2012) p. 1121-1124 2012
02P Šatkovskis Eugenijus, Mitkevičius Ramūnas, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, Аномальное увеличение коэффициента заполнения вольт-амперной характеристики в коротковолновой области солнечного спектра у кремниевого фотоэлемента, содержащего структуру из пористого кремния // Письма в журнал технической физики, Москва : РАН. ISSN 0320-0116. Т. 39, вып. 21 (2013) p. 23-29 2013
02P Šatkovskis Eugenijus, Mitkevičius Ramūnas, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, An anomalous increase in the fill factor of the current-voltage characteristic in the short wave region of the solar spectrum for a silicon photocell containing a porous silicon structure // Technical Physics Letters: an English translation of the journal ''Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki'', New York : Springer. ISSN 1063-7850. Vol. 39, no. 11 (2013) p. 945-948 2013
02P, 08T, 01T Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Sužiedėlis Algirdas, Samuolienė Neringa, Детектирование сверхвысокочастотного излучения на контактах металл-пористый кремний // Письма в журнал технической физики, Москва : РАН. ISSN 0320-0116. Т. 41, вып. 24 (2015) p. 83-88 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Kinematinių charakteristikų, sąvokų vaizdinis interpretavimas ir aiškinimas
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Česnys Antanas, Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Kiprijanovič Oleg, Effect of strong electric field on electrical characteristics of two-terminal porous silicon structures // Advanced optical materials, technologies, and devices: proceedings of SPIE, January 2007, Bellingham : SPIE. p. [1-4]. [Duomenų bazės: Compendex, ISI Proceedings]
2008-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Česnys Antanas, Sužiedėlis Algirdas, Porous silicon nanostructures under the action of microwave radiation // Radiation interaction with material and its use in technologies 2008, Kaunas : Technologija, 2008 p. 267-270. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Mitkevičius Ramūnas, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, Innovative photo-electrochemical porous silicon technology for solar cell application // Radiation interaction with material and its use in technologies 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 169-172. [Duomenų bazės: Computers & Applied Sciences Complete]
2012-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Zagadskij Viktor, Mitkevičius Ramūnas, Stupakova Jolanta, Efficiency enhancement of silicon solar cells by porous silicon technology // Materials science, Kaunas : Technologija p. 220-222. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Stupakova Jolanta, Samuolienė Neringa, Šatkovskis Eugenijus, Gradauskas Jonas, Zagadskij Viktor, Sužiedėlis Algirdas, Innovative application of advanced silicon nanotechnology (II): development of the high-sensitive microwave detectors // International conference “Science, Innovation and Gender”, 24-25 November, 2011, Vilnius, Lithuania proceedings, Vilnius : BASNET Forumas, 2011 p. 64-65
2013-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Mitkevičius Ramūnas, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, Characteristics and performance of the silicon solar cells improved by complex porous silicon structure // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 209-213. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Zagadskij Viktor, Jukna Artūras, Stupakova Jolanta, Ripples formation on the silicon solar cells surface by laser irradiation // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS'2014, Kaunas : Technologija, 2014 p. 217-220
2014-01-01 Samuolienė Neringa, Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Šatkovskis Eugenijus, Sužiedėlis Algirdas, Zagadskij Viktor, Damauskaitė Jovita, Response of porous silicon nanostructures to microwa ve radiation // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 274-277. [Duomenų bazės: ]
2014-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Zagadskij Viktor, Jukna Artūras, Boris Renata, Antonovič Valentin, Stupakova Jolanta, Mitkevičius Ramūnas, Baradinskaitė Asta, Kerienė Jadvyga Regina, Formation of surface morphology of silicon solar cells by means of two-step photo-electrochemical etching and their characterization // Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Riga, Latvia, August 25, 2014, Riga, Latvia : SPIE, 2014 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Sužiedėlis Algirdas, Samuolienė Neringa, Detection of microwave radiation on porous silicon nanostructures // Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Riga, Latvia, August 25, 2014, Riga, Latvia : SPIE, 2014 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Jukna Artūras, Zagadskij Viktor, Stupakova Jolanta, Mitkevičius Ramūnas, Spectral peculiarities of mono-crystalline silicon solar cells modified by two- stage photo-anodizing process // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS’2015, Kaunas : Technologija, 2015 p. 219-223
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
lenkų C2 C2 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Elektroninio mokymo metodai. Elektroninio mokymo taikymas, Elektroninio mokymo kursų kūrimas. Medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 ESF lėšomis finansuojamas projektas "Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams" (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-2019 MPNS COST Action MP1407, Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization