Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Olga Lingaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakultetas Bakalauras. Verslo vadyba 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos fakultetas Magistras. Transporto vadyba 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos fakultetas Technologijos mokslų daktaras 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Transporto inžinerijos fakultetas Vadybininkė 1998-2011
Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“ Generalinė sekretorė 2000-2006
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Skyrius LG ekspedicija Vyriausioji specialistė 2007-2008
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Marketingo tarnybos Rinkos plėtros skyrius Viršininkė 2008-2008
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Marketingo tarnybos Rinkos analizės skyrius Viršininkė 2008-2010
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamento Klientų aptarnavimo skyrius Viršininkė 2010-2012
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamentas Komercijos departamento direktoriaus pavaduotoja – Klientų aptarnavimo skyriaus viršininkė 2012-2014
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Tarptautinių ryšių skyrius Viršininko pavaduotoja 2014-2017
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Transporto paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja 2017-2018
VGTU Verslo vadybos fakulteto Verslo technologijų ir verslininkystės katedra Lektorė 2018--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Lingaitienė Olga, Supaprastintų muitinės procedūrų taikymo Lietuvoje atsiradimo pagrindimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 147-154.
2003-01-01 Lingaitienė Olga, Logistinių sistemų projektavimo ir funkcionavimo cikliškai nepertraukiamo valdymo koncepcija // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 389-394.
2005-01-01 Lingaitienė Olga, Developing income-expenses models for railroad passenger transportation // TRANSCOM 2005: 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina, Slovak Republic 27-29 June 2005, Žilina : University of Žilina, 2005 p. 133-136.
2005-01-01 Lingaitienė Olga, Multiple criteria analysis of transport logistics problems // TRANSCOM 2005: 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina, Slovak Republic 27-29 June 2005, Žilina : University of Žilina, 2005 p. 129-132.
2005-01-01 Lingaitienė Olga, Multicriterion analysis of integration of transport structures in macrologistical systems // trans & MOTAUTO'05+: 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo: proceedings, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 126-128.
2005-01-01 Lingaitienė Olga, Rational distribution of investment in road system // trans & MOTAUTO'05+: 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo: proceedings, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 96-99.
2007-01-01 Lingaitienė Olga, Determining technological expenses in freight transportation by road transport // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 198-201. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 B1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Tiekimo grandinės valdymas
Pirmosios pakopos Produktų paskirstymo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Globalios tiekimo grandinės kompleksinis projektas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija "Lineka" ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas Tarptautinis FIATA ekspeditoriaus diplomas 2002-2002
Lazdijų švietimo centras Nesmurtinė komunikacija švietime. Įvadiniai mokymai, 16 akad. val. 2017-2017
First Central European Benefit Association (1 CEBA) Vengrija "Traukinio mašinistų profesinių kompetencijų tobulinimas". Mokytojų ir mokinių stažuotė 2017-2017
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Strateginis sektorinių praktinių mokymo centrų vystymas, 8 akad. val. ir Sektorinio praktinio mokymo centrų paslaugų vadyba, 8 akad. val. 2017-2017
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Andragoginių žinių įvadinis kursas. 16 akad. val. 2018-2018
Lietuvos edukologijos universitetas. Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Pedagoginių-psichologinių žinių kursas, 180 akad. val. 2018-2018
Švietimo mainų paramos fondas Kokybiškas tarptautinio mobilumo vizitas. 8 akad. val. 2018-2018
Koučingo paslaugų centras Spiralinė dinamika – aštuonios asmenybės raidos pakopos, 8 akad. val. 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2017-2017 Erasmus+ projektas "Traukinio mašinistų profesinių kompetencijų tobulinimas"