Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Bazienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas geografijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2013
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2015 Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano keitimas ir pasiūlymų Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėms parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Analysis of a municipal landfill drainage layer using tyre shreds and rubble // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 430-434 2012
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Siddiqui Asif A., Clogging test of landfill leachate drainage using different fillers // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 4 (2012) p. 301-306 2012
04T Kačinskaja Irina, Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Kokybiniai sąvartyno filtrato tyrimai ir vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 356-362 2013
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Influence of total precipitation and air temperature on the composition of municipal landfill leachate // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 12, no. 1 (2013) p. 175-182 2013
Sąvartynų drenažinio sluoksnio užpildas. Autoriai: Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, 2015-03-25. Autoriaus indėlis 2015
04T Gavelytė Sabina, Bazienė Kristina, Woodman Nick, Stringfellow Anne, Permeability of different size waste particles // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 407-412 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Komunalinių atliekų sąvartyno filtrato susidarymo ir sudėties įvertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 146-151
2011-01-01 Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 432-436
2011-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Skirtingos sudėties drenažinio sluoksnio poveikis sąvartyno filtrato sudėčiai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 95-99
2011-01-01 Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 432-436. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Nickanor Ndeyapo, Research of landfill drainage layer clogging // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-6
2014-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Nickanor Ndeyapo, Research of landfill drainage layer clogging // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Gavelytė Sabina, Bazienė Kristina, Particle size of municipal landfill waste from different landfill depth // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 50-56
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Atliekų perdirbimas
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika
Antrosios pakopos Aplinkos vertinimas
Antrosios pakopos Poveikio aplinkai vertinimas
Pirmosios pakopos Atliekos ir jų tvarkymas
Pirmosios pakopos Poveikio aplinkai vertinimas
Pirmosios pakopos Kraštotvarka
Pirmosios pakopos Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Pirmosios pakopos Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP