Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edita Dombrovskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB “Gudmis” Vadybininkė, apskaitininkė 2000-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Reikalų tvarkytoja, meistras 2006-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Techninis asistentas, meistras 2009-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinierė 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Reikalų tvarkytoja, jaunesnioji vadybininkė 2015-2017
Lietuvos teismo ekspertizės centras Informacinių sistemų poskyrio vyresnioji specialistė 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Administratorė 2017--
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų C2 C2 C2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalykinis bendravimas (16 akademinių valandų). 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Bendrųjų kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Dokumentų valdymas ir administracinė kalba“ (8 akademinės valandos). 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje“ (8 akademinės valandos). 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Įvadas į VGTU veiklas“ (23 akademinės valandos). 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Edukologinių kompetencijų tobulinimo seminaras „Bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese“(6 akademinės valandos). 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Bendrinės šnekamosios anglų kalbos mokymai (40 akademinių valandų). 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Akademinės bendruomenės diskusija „Akademiškai savivaldus dėstytojas: dalyko kortelės pildymas — nuo formalumo link prasmės" (2 akademinės valandos) 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2011 Europos sąjungos struktūrinių fondų projektas „IT praktika: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir diegimas“ NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054
2014-2015 Projektas „Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle“ Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-156
2016-2017 Lietuvos mokslo tarybos projektas "Technologinių sprendimų parinkimas, projektavimas ir prototipo kūrimas" (reg.nr. 14653)
2017-2018 Projektas „IT mokslo ir technologijų kompetencijos centras“ (InnoITeam), Nr. 763805 (reg.nr. 16660)
Kita veikla
Lietuvos matematikų draugijos 57-osios konferencijos, vykusios 2016 m. birželio mėn. 20-21 Vilniaus Gedimino technikos universitete, organizacinio komiteto narė