Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaida Šerevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bioinžinerijos bakalauro laipsnis 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistro laipsnis, diplomas su pagyrimu 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro laipsnis (Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka) 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mokomosios laboratorijos vedėja 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2012--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Mažeikių rajono savivaldybės oro monitoringo 2009 - 2012 metų vykdymas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Mažeikių rajone programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2011–2015 metams
2011-2011 Greitį mažinančių priemonių sąlygojamos oro taršos vertinimas
2014-2014 Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) programos 2015-2019 metams parengimas
2014-2015 Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos 2015-2021 m. programos parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Assessment of air quality using diffusive samplers and ADMS-Urban // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 3 (2011) p. 129-136 2011
04T Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Šerevičienė Vaida, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Atmosperic BTEX - concentrations in the vicinity of the crude refinery of the Baltic region // Environmental monitoring and assessment, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0167-6369. Vol. 182, no. 1-4 (2011) p. 115-127 2011
04T Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Influence of temperature and relative humidity on the performance of nitrogen dioxide diffusive sampler // Research journal of chemical sciences, Bangalore : Indian academy of sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012) p. 89-92 2012
02P, 04T Vasiliauskienė Vaida, Šerevičienė Vaida, Girgždienė Raselė, Paliulis Dainius, Relative humidity and temperature impact to ozone and nitrogen oxides removal rate in the experiment chamber // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 35-41 2012
04T Patentas: Difuzinis ėmiklis. Autoriai: Paliulis Dainius, Šerevičienė Vaida, 2014-03-25. 2014
04T Šerevičienė Vaida, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Marčiulaitienė Eglė, Paliulis Dainius, Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014) p. [2173-2182] 2014
04T Baltrėnaitė Edita, Baltrėnas Pranas, Lietuvninkas Arvydas, Šerevičienė Vaida, Marčiulaitienė Eglė, Integrated evaluation of aerogenic pollution by air-transported heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Mn and Cu) in the analysis of the main deposit media // Environmental science and pollution research, Berlin : Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 21, iss. 1 (2014) p. 299-313 2014
04T Kozlovska Justyna, Dumčius Algirdas, Šerevičienė Vaida, Petraitis Egidijus, Distribution of heavy metals in the lake Talkša (Lithuania) sapropel and possibilities of practical use // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 1 (2015) p. 29-35 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-04-01 Šerevičienė Vaida, Vasiliauskienė Vaida, Girgždienė Raselė, Pasyviųjų kaupiklių taikymas ozono koncentracijai tirti // Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.), Vilnius : Technika, 2008 p. 145-152
2011-01-01 Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Vasiliauskienė Vaida, Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 347-351. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Kozlovska Justyna, Petraitis Egidijus, Šerevičienė Vaida, Research of heavy metals distribution in bottom sediment of lake Talkša (Lithuania) // Proceedings of ECOpole, Opole : Opole University p. 99-103. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Atmosferos kontrolė ir apsauga
Antrosios pakopos Švarios technologijos
Pirmosios pakopos Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas.Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams.
Pirmosios pakopos Aplinkos fizika
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Aplinkos tyrimų metodologija
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Andragoginių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas 2015-2015
Uppsala Universitetas Švedija Tarptautinė dėstytojų kompetencijos kėlimo konferencija „Teachers Competence Development Training in ESD: Step to a Sustainable Future“ 2015-2015
UAB „Intellectus kalbų centras“ Lietuva Anglų kalbos kursai - B2 lygis 2015-2016
Kita veikla
Jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos apsaugos inžinerija“ mokslinio komiteto sekretorė.