Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Loreta Kanapeckienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinieriaus geodezininko kvalifikacija 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas edukologijos mokslo magistras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra asistentas 2005-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra docentas 2010-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakulteto dekanatas dekano padėjėja 2010-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03S Kanapeckienė Loreta, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Raslanas Saulius, Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects // Expert systems with applications, Oxford : Elsevier Science Ltd.. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011) p. 14196-14207 2011
02T, 07T, 03S Kaklauskas Artūras, Vlasenko Andrej, Raudonis Vidas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Gudauskas Renaldas, Seniut Mark, Juozapaitis Algirdas, Jackutė Ieva, Kanapeckienė Loreta, Rimkuvienė Silva, Kaklauskas Gabrielius, Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system // Engineering applications of artificial intelligence, London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss. 1 (2013) p. 35-50 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880], [aut. lankų.: 51,88]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Naimavičienė Jurga, Kanapeckienė Loreta, Automated models for building's retrofit // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 298-334
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Tupėnaitė Laura, Naimavičienė Jurga, Gulbinas Andrius, Kanapeckienė Loreta, Automated valuation models and knowledge-based decision support in real estate valuation // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 349-359
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7]
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 276-281. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Neural network application for household electricity consumption forecast. Special emphasis on renovation // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 255-263. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge management model for construction projects // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 313-320
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Automated selection of value efficient buildings refurbishment alternatives // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 312-317. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge-based model for standard housing renovation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 497-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2014-01-01 Kalasauskaitė Živilė, Kanapeckienė Loreta, Alternatyviosios energijos pritaikymo individualiam būstui modelio sudarymas // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Urbanavičienė Vita, Naimavičienė Jurga, Budrytė Loreta, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 377-384. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct]
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Elektroninis verslas ir statyba
Antrosios pakopos Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas
Antrosios pakopos Kokybės valdymo sistemos
Antrosios pakopos Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas
Pirmosios pakopos Teritorijų plėtros ir planavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Užstatytos aplinkos subalansuota plėtra
Pirmosios pakopos Užstatytos aplinkos subalansuotos plėtros pagrindai
Pirmosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba statyboje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Talino technologijos universitetas Estija įgyti praktinės patirties profesinės veiklos srityje, kuri bus taikoma dėstomuose dalykuose, naujų mokymo metodų įsisavinimas, paskaitų konspekto bei naujų užduočių parengimas. 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2007 Europos Komisijos programa FRAMEWORK 6. Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings (BRITA in PuBs).
2008-2009 CREDIT Project Programme (CREDIT©). Construction and Real Estate – Developing Indicators for Transparency.
2010-2011 „VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM)“,