Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksandras Chlebnikovas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos katedros asistentas/tyrėjas Aplinkos apsaugos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Civilinės inžinerijos mokslo centro inžinierius 2012--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2012-2012 Kietųjų dalelių matavimao (4 tšk.), fizinių parametrų matavimai (4 tšk.). Paruošti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų protokolus
2012-2012 Kietųjų dalelių matavimao (6 tšk.), anglies oksido, azoto oksidų, sieros oksido matavimai (2 tšk.),fizinių parametrų matavimai (6 tšk.). Paruošti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų protokolus
2013-2015 Klaipėdos rajono oro monitoringas. Vykdomas aplinkos oro monitoringas su prietaisais mobilioje laboratorijoje.
2014-2014 Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės monitoringas. Vykdomas aplinkos oro monitoringas su prietaisais mobilioje laboratorijoje.
2014-2014 Visagino savivaldybės oro kokybės tyrimas. Vykdomas aplinkos oro monitoringas su prietaisais mobilioje laboratorijoje.
2015-2015 Aplinkos triukšmo matavimai (6 taškai)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Chlebnikovas, Aleksandras; Baltrėnas, Pranas. Oro srauto greičių pasiskistymo šešiakanaliame ciklone eksperimentiniai tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-5456, ISBN 9789955289562. p. 11-17. 2011
04T Chlebnikovas Aleksandras, Baltrėnas Pranas, Ciklonų su cilindriniu ir spiraliniu korpusais eksperimentinių tyrimų analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 479-486 2012
04T Danilenkaitė Justina, Chlebnikovas Aleksandras, Vaitiekūnas Petras, Daugiakanalio spiralinio ciklono oro greičių tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013) p. 349-355 2013
04T Daugialygis daugiakanalis cilindrinis ciklonas-filtras. Autoriai: Baltrėnas Pranas, Chlebnikovas Aleksandras, 2013-12-13. Autoriaus indėlis 0,30 2013
04T Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Kazlauskienė Agnė, Chlebnikovas Aleksandras, Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 2(42) p. 139-145 2014
04T Baltrėnas Pranas, Pranskevičius Mantas, Chlebnikovas Aleksandras, Research on parameters changes in the two-level multichannel cyclone // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 9 (2014) p. 2135-2145 2014
04T Vaitiekūnas Petras, Petraitis Egidijus, Venslovas Albertas, Chlebnikovas Aleksandras, Air stream velocity modelling in multichannel spiral cyclone separator // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 3 (2014) p. 183-193 2014
04T Chlebnikovas Aleksandras, Baltrėnas Pranas, Daugialygių daugiakanalių ciklonų aerodinaminių parametrų ir valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai ir palyginimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 372-379 2015
04T Baltrėnas Pranas, Chlebnikovas Aleksandras, Experimental research on the dynamics of air flow parameters in a six-channel cyclone-separator // Powder technology, Amsterdam : Elsevier B.V.. ISSN 0032-5910. Vol. 283 (2015) p. 328-333 2015
04T Baltrėnas Pranas, Chlebnikovas Aleksandras, Investigation into the aerodynamic parameters of the recently designed two-level cylindrical multi-channel cyclone-separator // Separation Science and Technology, Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0149-6395. Vol. 50, no. 8 (2015) p. 1257-1269 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-04-14 Chlebnikovas Aleksandras, Baltrėnas Pranas, Oro srauto greičių pasiskistymo šešiakanaliame ciklone eksperimentiniai tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 11-17
2012-04-12 Chlebnikovas, A.; Baltrėnas, P. Ciklonų su cilindriniu ir spiraliniu korpusais eksperimentinių tyrimų analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius, Lietuva, 2012 m. balandžio 12 d.
2013-04-11 Danilenkaitė, J.; Chlebnikovas, A.; Vaitiekūnas, P. Daugiakanalio spiralinio ciklono oro greičių tyrimas. Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius, Lietuva, 2013 m. balandžio 11 d.
2014-01-01 Vaitiekūnas Petras, Petraitis Egidijus, Chlebnikovas Aleksandras, Cleaning efficiency researches in the cyclone with curved channels from different size particulate matter // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]
2014-04-10 Chlebnikovas, A.; Baltrėnas, P. Daugialygio kanalinio ciklono charakteristikų kitimo eksperimentiniai tyrimai. Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius, Lietuva, 2014 m. balandžio 10 d.
2014-05-22 Baltrėnas, P.; Vasarevičius, S.; Kazlauskienė, A.; Chlebnikovas, A. Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai. 9–oji konferencija: Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists, Šiaulių universitetas, Šiauliai, Lietuva, Gegužės 22 d., 2014.
2015-04-09 Chlebnikovas, A.; Baltrėnas, P. Daugialygių daugiakanalių ciklonų aerodinaminių parametrų ir valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai ir palyginimas. Aplinkos apsaugos inžinerija: 18‐oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, VGTU, Vilnius, Lietuva, 2015 m. balandžio 9 d.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
prancūzų B1 C1 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Klimatologija
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos technologijos
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika
Pirmosios pakopos Aplinkosaugos vadyba
Pirmosios pakopos Aplinkos ekonomika ir teisė
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams)
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Aplinkosauginis projektų valdymas taikant išlaidų-naudos analizę)
Pirmosios pakopos Aplinkos fizika
Pirmosios pakopos Kraštotvarka
Pirmosios pakopos Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Pirmosios pakopos Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša
Pirmosios pakopos Dirvožemio ir ekosistemų apsauga
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Aplinkos taršos prevencija
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 Greitį mažinančių priemonių sąlygojamos taršos vertinimas. Aplinkos oro taršos tyrimų vykdymas su prietaisais mobilioje laboratorijoje.
2012-2014 Spiralinio oro valymo įrenginio su kreivalinijiniais kanalais diskretinei fazei šalinti kūrimas, SOVI
2013-2015 Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS. Eksperimentinių stendų ir pramoninių maketų tyrimai.