Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Laima Jesevičiūtė-Ufartienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos bakalauro laipsnis 2004
Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (Firmų organizavimas ir vadyba studijų programa) 2006
Vytauto Didžiojo universitetas Socialinių mokslų srities, vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB “Senukų prekybos centras”, Kaunas, Lietuva Verslo vystymo vadybininkė Laiko vadyba, komunikavimas ir darbas su pardavėjais, prekybos centro prekių išdėstymo planų sudarymas, operatyvinių problemų sprendimas, sutarčių derinimas ir sudarymas, reklaminių akcijų organizavimas. 2004-2005
UAB “Konica Minolta Baltia”, Lietuva Administratorė Darbas su klientais, problemų sprendimas, darbų planavimas, valdymas, sąskaitų išrašymas, ataskaitų rengimas. Atsakomybė už dviejų darbuotojų darbo organizavimą, jų darbo rezultatus. Sandėlio prekių administravimas. 2005-2005
UAB “Bankinės konsultacijos”, Kaunas, Lietuva Konsultantė Bendravimas su klientais, problemų sprendimas, darbų planavimas, valdymas, sąskaitų išrašymas, ataskaitų rengimas. Konsultavimas diegiant ir prižiūrint kokybės, aplinkosaugos ir darbų saugos vadybos sistemas pagal ISO9001, ISO14001 ir OHSAS18001 reikalavimus. Ruošimas ir vedimas mokymų klientų organizacijose apie jų organizacijose vykstančius pokyčius valdymo procesuose, adaptuojant vadybos sistemas. 2005-2010
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.vdu.lt Asistentė. Dėstomas dalykas: Pokyčių vadyba. Bakalauro baigiamųjų darbų vadovė. 2007-2010
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Kaunas, Lietuva, http://www.avm.lt/eng/ Lektorė Dėstomi dalykai: Kokybės vadyba, Pokyčių vadyba, Mokymosi mokytis strategija, Mokslinių tyrimų metodai. Baigiamųjų darbų vadovė. 2009-2011
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.lsu.lt Docentė. Koordinatorė modulio Verslo vadyba ir verslo teisė; bakalauro ir magistro programos studijų koordinatorė. Bakalauro ir magistro darbų vadovė. Dėstė dalykus: Strateginis valdymas, Socialinių ir ekonominių tyrimų metodologija, Projektų valdymas, Organizacinės inovacijos ir moksliniai projektai. Dėstė anglų kalba: Organizational innovation and projects of the research, Strategy, policy development and implementation, Small business and entrepreneurship. 2010-2018
Kauno kolegija, Kaunas, Lietuva, http://www.kaunokolegija.lt Docentė Docentė. Dėstyti dalykai: Lyderystė, Strateginis valdymas, Kokybės vadyba, Statistika. Dėstomi dalykai: Vartotojų elgsena, Paslaugų marketingas, Verso projektai, Projektų valdymas, Pokyčių valdymas, Kokybės vadyba, Vadyba, Taikomųjų tyrimų pagrindai. Baigiamųjų darbų vadovė. Mokslininkų grupės "Inovacijų valdymas" vadovė. 2011--
UAB “Person Premier”, Vilnius, Lietuva Ekspertė. 2012 dirbta prie projekto “Septinių jūsų kapitonai”, parengiant mokymo programas: “Laiko vadyba”, “Efektyvi komanda ir lyderystė”. Nuo 2014-05 mokymų pagal projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-01-001) vedimas. 2012-2015
VšĮ „Eventmanagement LT“, Kaunas, Lietuva, http://www.eventmanagement.lt Konferencijų, seminarų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas. 2015-2017
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Vilnius, Lietuva, http://www.vgtu.lt Docentė Dalyko „Organizacijų teorija“ dėstytoja. Bakalauro ir magistro darbų vadovė. 2017-2019
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva, http://www.lsu.lt Vyresnioji mokslo darbuotoja Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“ vyresnioji mokslo darbuotoja 2018-2019
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Vilnius, Lietuva, http://www.vgtu.lt Profesorė. Dėstomi dalykai: Organizacijų teorija, Atsakinga lyderystė, Vadyba 2019--
MB "Rinkos studija" Mokslo darbuotojas projektui "Keliautojų rinkai" 2020--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina; Widelska, Urszula. Organizational development based on leader's self-development theory and practice // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 506-524. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,374, kat. cit. rod.: 1,514 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] 2014
S003 Veverskytė, Aistė, Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Social responsibility of organization and its employees: sickness case analysis // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Lietuvos verslo kolegija=Lithuania business university of applied sciences. ISSN 1648-7974. 2015, Nr. 1(26), p. 17-24. [Business Source Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)] 2015
S003, S004 Glinska, Ewa; Ryciuk, Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima [Jeseviciute-Ufartiene, Laima]. Current versus desired attributes of the city used in the process of its branding: the perspective of city marketers in Poland // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), 430-449. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,462, kat. cit. rod.: 1,634 (2015 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] 2015
S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Leader’s tasks: distribution of employees’ roles managing and developing organization = Lyderio veikla: darbuotojų vaidmenų paskirstymas valdant ir vystant organizacijas // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. eISSN 2345-0355. 2015, T. 37, Nr. 4, p. 501-511. DOI: 10.15544/mts.2015.48. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus (nenaudotinas); Business Source Complete] [M.kr.: S 003] [Aut. ind.: 1,000] 2015
S003, S004 Petkovic, Jovica; Jasinskas, Edmundas; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Significance of strategic planning for results of sport organization // E & M Ekonomie a management. Liberec: Technická univ & Liberci. ISSN 1212-3609. 2016, vol. 19, iss. 4, p. 56-72. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; Scopus; ABI/INFORM]. [cit. rod.: 1,163, kat. cit. rod.: 1,939 (2016 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] 2016
S003 Fominienė, Vilija Bitė; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. The interface between the employee attitude to teamwork and communication skills: example of sport clubs // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, no. 2B(38B), p. 672-685. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; EconLit]. [cit. rod.: 0,556, kat. cit. rod.: 2,022 (2016 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))] 2016
S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Jasinskas, Edmundas; Švagždienė, Biruta. Customers' performance exploring image of women's volleyball in Lithuania / Laima Jeseviciute-Ufartiene, Edmundas Jasinskas, Biruta Svagzdiene // 4 th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria, Aug 24-30, 2017 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659, ISBN 9786197408171. 2017, book 1, vol. 5, p. 279-286. Prieiga per internetą: 2017
S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Fominienė, Vilija Bitė. The role of leader's ethics motivating employees in the tourism organizations / Laima Jeseviciute-Ufartiene, Vilija Bite Fominiene // 4 th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria, Aug 24-30, 2017 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659, ISBN 9786197408171. 2017, book 1, vol. 5, p. 1077-1083. Prieiga per internetą: 2017
S004, S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Consumer social responsibility: example of cycling service = Socialiai atsakingas vartotojas: dviračių paslaugų pavyzdys // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas; Warsaw : Vytauto Didžiojo universitetas; De Gruyter Open. ISSN 1392-1142. eISSN 2335-8750. 2017, Nr. 78, p. 7-18. DOI: 10.1515/mosr-2017-0003. [DB: De Gruyter; J-Gate; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] 2017
S003, S004 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Skačkauskienė, Ilona. Image of women’s volleyball in Lithuania perceiving its customer behaviour = Вплив споживчої поведінки на імідж жіночого волейболу в Литві // Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy : Sumy State University. ISSN 22184511. eISSN 2227-6718. 2018, iss. 4, p. 179-190. DOI: 10.21272/mmi.2018.4-16. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Index Copernicus (IC)] [M.kr.: S004,S003] [Aut. ind.: 0,500] 2018
S003, S004 Widelska, Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Tunčikienė, Živilė. Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise — a contribution to further exploration // Engineering management in production and services. Warsaw : Sciendo / Bialystok University of Technology Publishing House and ISMSME. ISSN 2543-6597. eISSN 2543-912X. 2018, vol. 10, iss. 4, p. 21-33. DOI: 10.2478/emj-2018-0020. [DOAJ; Scopus; EconBiz; De Gruyter; JGate; BazTech] [M.kr.: S004,S003] [Aut. ind.: 0,333] 2018
S003, S004 Vveinhardt, Jolita; Fominiene, Vilija Bite; Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Bullying and harassment as antisocial behaviours: socio-economic aspects of their impact assessment // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2018, vol. 29, no. 5, p. 548-558. DOI: 10.5755/j01.ee.29.5.19973. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Business Source Elite; Business Source Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS] [M.kr.: S003] [Citav. rod.: 0,730 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] 2019
S003, S004 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Differences of consumer behaviour regarding plastic usage // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. eISSN 2345-0355. 2019, vol. 41, iss. 4, p. 520-526. DOI: 10.15544/mts.2019.42. [DOAJ; ERIH Plus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); OAJI; Index Copernicus (IC); CAB Abstracts] [M.kr.: S 003,S 004] [Aut. ind.: 1,000] 2019
S004, S003 Šikšnelytė-Butkienė, Indrė; Baužienė, Zita; Liutkienė, Rita; Baublienė, Rita; Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos : 2-asis papildytas leidimas. Kaunas : Kauno kolegija, 2019. 83 p. ISBN 9789955275671. [M.kr.: N 001,S 003,S 004] [Aut. lankų sk.: 5,929] [Aut. ind. aut. lankais: 1,186] 2019
S003 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima. Consumer involvement in the purchasing process: consciousness of the choice // Economics and culture / The University College of Economics and Culture. Rīga : Walter de Gruyter Poland. ISSN 2255-7563. eISSN 2256-0173. 2019, vol. 16, iss. 1, p. 126-136. DOI: 10.2478/jec-2019-0014. [DOAJ] [M.kr.: S 003] [Aut. ind.: 1,000] 2019
S003 Vveinhardt, Jolita; Fominiene, Vilija Bite; Jeseviciute-Ufartiene, Laima. Methodological and psychometric characteristics of the questionnaire for the diagnosis of bullying and harassment in sport: statistical verification // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno University of Technology, University of Latvia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2019, vol. 18, no. 3C, p. 414-430. [EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003] [Citav. rod.: 1,058 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] 2019
S003, S004 Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima; Brusokaitė, Greta; Widelska, Urszula. Relationship between organisational silence and employee demographic characteristics: the case of Lithuanian teachers // Engineering management in production and services. Bialystok : Bialystok University of Technology. ISSN 2543-6597. eISSN 2543-912X. 2020, vol. 12, iss. 3, p. 18-27. DOI: 10.2478/emj-2020-0016. [CiteScore: 1,80, SNIP: 0,518, SJR: 0,203 (2019, Scopus Journal Metrics)] [Aut. ind.: 0,334] 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2016-08-25 28-asis Tarptautinės fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo mokslinių tyrimų tarybos (ICPAFR) simpoziumas „Physical Activity and Fitness: Challenges and New Perspectives“ LSU, Lietuva. Pranešimo tema: "Situation of Social Exclusion and Health of Older Unemployed in Lithuania"
2017-06-21 The 2nd World Association for Sport Management (WASM) conference in LSU, Kaunas, Lietuva. Pranešimo tema: "EVALUATION OF WOMENS’ VOLLEYBALL IMAGE: LITHUANIAN CASE"
2017-08-25 The 4th International multidisciplinary scientific conference on social science and arts SGEM2017. Pranešimo tema ‘Customers’ performance exploring image of women’s volleyball in Lithuania’. Pranešimas apdovanotas kaip geriausias.
2017-08-25 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2017, Albena, Bulgaria. Pranešimo tema "THE ROLE OF LEADER’S ETHICS MOTIVATING EMPLOYEES IN THE TOURISM ORGANIZATIONS"
2018-05-11 BUSINESS AND MANAGEMENT 2018, VGTU, Vilnius, Lietuva. Pranešimo tema "The usage of smartphones during travel"
2018-08-27 SGEM 2018 Tarptautinė Tarpdisciplininė socialinių mokslų ir menų konferencija Albenoje, Bulgarijoje. Pranešimo tema "EVALUATION OF SMART TOURISM CHANGE: DO LITHUANIANS STILL NEED A SERVICE OF GUIDE?" Gautas geriausio pranešimo apdovanojimas ir trofėjus
2018-08-27 SGEM 2018 5-oji Tarptautinė Tarpdisciplininė socialinių mokslų ir menų konferencija Albenoje, Bulgarijoje. Pranešimo tema "THE ROLE OF COACH AS A LEADER: WHAT MOTIVATES AN INDIVIDUAL TO LIVE AN ACTIVE LIFE?"
2018-10-25 Tarptautinė turizmo konferencija apie aukštojo turizmo mokslo kompetencijų tobulinimą bendradarbiaujant dėstytojams ir verslui. Vidzeme universitete, Valmiera, Latvija.
2019-04-25 Tarptautinė konferencija Emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2019), Ryga, Latvija, pranešimas tema “Consumer involvement in the purchasing process: consciousness of the choice”. Organizatorius EKA University of Applied Sciences / Alberta college.
2020-04-23 Tarptautinė konferencija Emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2020), Ryga, Latvija, pranešimas tema “ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: TRENDS OF STARTING NEW BUSINESS AMONG LITHUANIAN AND POLISH STUDENTS”. Organizatorius EKA University of Applied Sciences / Alberta college.
2020-04-23 Tarptautinė mokslinė konferencija Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2020), Balandžio 22-23, 2020, Rygoje (Latvija) skaitytas nuotolinis pranešimas tema "ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: TRENDS OF STARTING NEW BUSINESS AMONG LITHUANIAN AND POLISH STUDENTS"
2020-09-17 Tarptautinė mokslinė konferencija Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge (T2P) Kosove. Nuotoliniu būdu perskaitytas pranešimas "Consumer Intentions and Behavior for Fast Food: Case of Lithuanian Company"
2020-09-23 Traptautinė mokslinė konferencija WORK - TRENDS AND CHALLENGES IN THE CONTEXT OF ECONOMY 4.0 Augustavas, Lenkija. Nuotolinio pranešimo tema "Entrepreneurship versus innovation - challenges of theory and practice".
2020-09-29 Tarptautinė konferencija “INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT” Kaunas, Lietuva. Nuotolinio pranešimo tema “Application of Innovation as Entrepreneurs: Students’ Perception”.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
prancūzų A1 A1 A1
rusų B2 B2 B2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Organizacijų teorija
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Atsakinga lyderystė
Pirmosios pakopos Vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
LSU karjeros ir kompetencijų plėtotes centras. Lietuva, Kaunas Studijų proceso organizavimas: tradiciniai ir inovatyvūs studijų metodai“ // Pažymėjimas Nr. 1895 2014-2014
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Kaunas Metodologinis seminaras „Trys grindžiamosios teorijos versijos: teorija ir praktika // privalumai ir ribotumai“ // . Pažymėjimo Nr. STM-K-168 (16 val.). 2015-2015
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Kaunas Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai / metodologinis seminaras Žiemos kūrybinė laboratorija 2016 / Socialinio tyrėjo mokykla. Pažymėjimo Nr. STM-K-303 (16 val.) 2016-2016
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Kaunas Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai / metodologinis seminaras Žiemos kūrybinė laboratorija 2016 / Socialinio tyrėjo mokykla. Pažymėjimo Nr. STM-K-303 (16 val.) 2016-2016
Kauno kolegija Lietuva, Kaunas Z karta: kokia ji? pažymėjimo Nr. 34-311 (2 ak.val.). 2016-2016
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija Lietuva, Kaunas Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas, pažymėjimas 2016-03-04 Nr. 0-3003 (16 ak.val.). 2016-2016
Šiuolaikinio NLP Institutas ir Kauno kolegija Lietuva, Kaunas Įtaigaus bendravimo įgūdžių lavinimas Nr. LT-253 (3 ak.val.). 2016-2016
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Druskininkai Socialinio tyrėjo mokyklos seminare „Kada, kaip, kodėl taikyti atvejo studiją (case study) kaip tyrimo metodą?“ (16 val.) 2016-06-27/28 Nr. STM-K-387 2016-2016
Kauno kolegija Lietuva, Kaunas Mokymai pagal programą „Mokymasis virtualioje aplinkoje. Adobe Connect sistema“ (Kodas - 16KUC268, 8 ak. val.). Programos temos: 1. Mokymosi virtualioje aplinkoje galimybės (2 ak. val.); 2. Adobe Connect sistema ir jos didaktinės galimybės (3 ak. val.); 3. Mokymosi proceso tobulinimo galimybių aptarimas (1 ak. val.). 2016-2016
Lietuvos sporto universitetas Lietuva, Kaunas Seminarų ciklas „Į studentą orientuotos studijos“ 2017-01-19 ir 2017-04-20 (4 val.). 2017-2017
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Druskininkai Socialinio tyrėjo mokyklos seminare „Tematinė analizė – metodologinis „tiltas“ tarp kokybinio ir kiekybinio klausimyno?“ (16 val.) Nr. STM-K-2017-40 2017-2017
Kauno kolegija Lietuva, Kaunas Mokymų programoje „Konstruktyvi komunikacija komandoje“ (6 val.). 2017-2017
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva Mokslo tyrimų metodologijos seminarų ciklas (24 val.) 2018-2018
Socialinio tyrėjo mokykla Lietuva, Kaunas Socialinio tyrėjo mokyklos seminare “Kritiniais įvykiais grįstas ir tradicinis naratyvas: kas, kaip ir kodėl? Kokybinio straipsnio kokybiškas parengimas: nuo… iki”. (16 val.). Pažymėjimo Nr. STM-K-2018-023. 2018-2018
MITA Lietuva, Vilnius Projektiniai MITA mokymai „Praktinių įgūdžių tobulinimas ir konsultacijos rengiant tarptautinių programų paraiškas“ (25 val.: 3,6 val. teorinės ir 20,4 val. praktinės). 2018-2018
Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas Lietuva Lyderystė ir organizacijų valdymas (anglų k., 6 ECTS, 66 ak.val.) Išlaikytas egzaminas 10 balų. 2018-2018
Otto von Guercke University Magdeburg, SAP University Competence Center Vokietija Susipažinimas su SAP S/4HANA (36 val.) 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2019 Erazmus teachers Exchange programa. Skaitė paskaitas: Lisbon technical university, Portugalija (2012); INSEEC Bordeaux (2014), Prancūzija; Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Danija (2015); IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugalija (2016); Peniche, Portugalija (2016); CPHBusiness, Danija (2017); Barcelona University, Ispanija (2017), Kaukazo universitetas, Tbilisyje, Gruzijoje (2018), Neapolio Federiko II universtete, Italija (2018), Université de Tunis El Manar, Tunisas (2019), University of Skovde, Švedija (2019), EKA University of Applied Sciences, Latvija (2019), School of Technology and Management Lamego, Portugalija (2019). Paskaitų temos: lyderystės svarba besikeičiančioje ir besivystančioje organizacijoje, vartotojų elgsenos vadyba, verslo vystymo galimybės Lietuvoje, Lietuva ir jos ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai bei pan.
2012-2012 Ekspertė ES projekte Septynių jūrų kapitonai” 2012
2013-2013 2013 m. MITA įtraukė pateiktas mokslinių tyrimų temas į paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „INOČEKIAI LT“ sąrašą.
2014-2015 Dalyvavo Erasmus+ projekte „Empowering teachers for a students-centred approach” Lietuvos verslo vystymo projektas MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtros agentūra). Atliktas tyrimas verslo organizacijai padedant parinkti strategines verslo plėtros galimybes. 2014-09-01 – 2015-06-30.
2016-2017 Tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „Importance of consumer preferences doing online shopping” vadovė. Atliktas tarptautinis tyrimas bendradarbiaujant Kauno kolegijos, Lenkijos Baltstogės politechnikos universiteto ir Latvijos Rezegnės technologijų universiteto mokslininkams
2016-2016 MITA įtraukė pateiktas mokslinių tyrimų temas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius sąrašą.
2018-2019 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“ vyresnioji mokslo darbuotoja.
2018-2018 LMT finansuojamas projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0193, vykti į tarptautinę mokslinę konferenciją „SGEM 2018“ Bulgarijoje 2018m. rugpjūčio 24 – 31 dienomis.
2018-2019 Tarptautinis NordPlus projektas, kurio pagrindu organizuotas kursas „Customer Experience Management“ Dalsland, Švedijoje, 2019 m. balandžio 1-5d. Partneriai iš aukštojo mokymo įstaigų: Norvegija, Švedija, Suomija, Islandija, Estija, Alanų salos. Veiklos: paskaita, projekto veiklų derinimas su kitais dėstytojais, dviejų tarptautinių grupių (iš 7 dalyvavusių grupių) moderavimas rengiant veiklos tobulinimo pasiūlymus realioms įmonėms, studentų rezultatų vertinimas.
2019-2020 Tarptautinio tyrimo Lietuvoje vadovė „Young people and entrepreneurship. Entrepreneurship and innovation”. Tyrimas atliktas Lomžos valstybinėje kolegijoje (Lenkija) ir Kauno kolegijoje (Lietuva).
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-- Atėnų mokslo ir tyrimų instituto narė.
2019-2020 VGTU Tarptatuinės Konferencijos 'Business and Management 2020' organizacinio komiteto narė.