Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Teresė Leonavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos ir informatikos mokytojos kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Matematikos ir informatikos institutas ir VDU daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 06S Nasvytienė Dalia, Lazdauskas Tomas, Leonavičienė Teresė, Child’s resilience in face of maltreatment: a meta-analysis of empirical studies // Psichologija, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0359. 2012, t. 46 p. 7-26 2012
01P Jankevičiūtė Gerda, Leonavičienė Teresė, Čiegis Raimondas, Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas kai kuriems parabolinio tipo uždaviniams // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 7-12 2012
01P Čiegis Raimondas, Jankevičiūtė Gerda, Leonavičienė Teresė, Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013) p. [1-5] 2013
01P Jankevičiūtė Gerda, Leonavičienė Teresė, Čiegis Raimondas, Bugajev Andrej, Reduced order models based on pod method for Schrödinger equations // Mathematical modelling and analysis, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 18, no. 5 (2013) p. 694-707 2013
01P, 07S Leonavičienė Teresė, Suboč Olga, Būsimų inžinierių matematinių dalykų suvokimo ypatumai // Pedagogika, Vilnius : LEU leidykla. ISSN 1392-0340. T. 113, Nr. 1 (2014) p. 159-169 2014
01P Čiegis Raimondas, Jankevičiūtė Gerda, Leonavičienė Teresė, Mirinavičius Aleksas, On stability analysis of finite difference schemes for some parabolic problems with nonlocal boundary conditions // Numerical Functional Analysis and Optimization, Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0163-0563. Vol. 35, iss. 10 (2014) p. 1308-1327 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2013 Leonavičienė Teresė, Čiegis Raimondas, Kirjackis Jevgenijus, Diferencialinės lygtys ir jų taikymas; ISBN 9786094574559 (2013), [psl.: 220], [aut. lankų.: 15,83]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
rusų C2 C2 C1
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 1
Pirmosios pakopos Matematika 3
Pirmosios pakopos Diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika
Pirmosios pakopos Matematika 2
Pirmosios pakopos Diferencialinės lygtys
Pirmosios pakopos Ekonominio modeliavimo pradmenys
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- žurnalo „Ugdymo psichologija“ redaktorių kolegijos narė