Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ingrida Bružaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinierė technologė, aukštasis išsilavinimas 1988
Kauno technologijos universitetas chemijos mokytoja, aukštasis išsilavinimas 1998
Kauno technologijos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos TSR valst. agropramoninio k-to mokslinis-gamybinis susivienijimas “Atspara” inžinierius- technologas 1988-1989
KTU, Cheminės technologijos fakultetas, Neorganinės chemijos katedra lektorė 2005-2011
VGTU, Fundamentinių mokslų f-tas, Chemijos ir bioinžinerijos katedra docentė 2007--
KTU, Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras projekto analitikė tyrėja 2011-2012
VDU, Gamtos mokslų f-tas, Biochemijos ir biotechnologijų katedra docentė 2012-2013
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04P, 05T Snitka Valentinas, Bružaitė Ingrida, Lendraitis Vitas, Porphyrin nanotubes film for optical gas sensing // Microelectronic Engineering. Proceedings of the 36th International Conference on Micro- and Nano-Engineering (MNE), Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V., 2011. ISSN 0167-9317. Vol. 88, iss. 8 (2011) p. 2459-2462 2011
04P, 01B, 05T Naumenko Denys, Snitka Valentinas, Servienė Elena, Bružaitė Ingrida, Snopok Boris, In vivo characterization of protein uptake by yeast cell envelope: single cell AFM imaging and μ-tip-enhanced Raman scattering study // Analyst, London : RSC Publishing. ISSN 0003-2654. Vol. 138, iss. 18 (2013) p. 5371-5383 2013
01B, 04P Naumenko Denys, Snopok Boris, Servienė Elena, Bružaitė Ingrida, Snitka Valentinas, Confocal Raman spectroscopy of biological objects under conditions of photoinduced luminescence self-quenching // Theoretical and Experimental Chemistry, New York : Springer US. ISSN 0040-5760. Vol. 49, iss. 4 (2013) p. 228-234 2013
03P, 08T, 05T Bružaitė Ingrida, Janickis Vitalijus, The influence of process conditions on the formation of thallium sulfide layers on polyethylene by the use of higher polythionic acid H2S33O6 // Central European journal of chemistry, Warsaw : Versita. ISSN 1895-1066. Vol. 11, iss. 4 (2013) p. 629-635 2013
04P, 02B, 10T Snopok Boris, Naumenko Denys, Servienė Elena, Bružaitė Ingrida, Stogrin Andrius, Kulys Juozas, Snitka Valentinas, Evanescent-field-induced Ramans cattering for bio-friendly fingerprinting at sub-cellular dimension // Talanta, Amsterdam : Elsevier. ISSN 0039-9140. Vol. 128 (2014) p. 414-421 2014
03P Janickis Vitalijus; Bružaitė Ingrida; Stokienė Rūta, Polimerų modifikavimas talio sulfidų sluoksniais. Monografija// Kaunas: Technologija ( 2017). 2017
03P, 05T Janickis Vitalijus, Bružaitė Ingrida, Higher polythionic acids – the precursors for formation of thallium sulphide layers on polyethylene surface// Chemija, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. Vol. 29, No. 3 (2018) p. 180-188. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 I. Bružaitė, V. Krylova „Tirpalų chemija“ , mokomoji knyga
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-10-21 Konferencija "Sėkmės taškas - partnerystė", pranešimas "Kompozicinio plastiko gamyba, panaudojant celiuliozės nanokristalus"
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Cheminė termodinamika
Pirmosios pakopos Analizinė chemija
Pirmosios pakopos Chemija
Pirmosios pakopos Organinė chemija
Pirmosios pakopos Gamtinių junginių chemija
Pirmosios pakopos Bendroji chemija
Vientisosios Chemija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Nanomokslo ir kvantinės informacijos centras Jungtinė Karalystė, Bristolis Nanomedžiagų charakterizavimas 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 ES 7-osios BP projekto „Nanomedžiagų kompetencijos centras (NANOMAT)“
2011-2012 ES 7-osios BP projekto „Tvarių sprendimų nanotechnologijoms produktų sukūrimas (Nanosustain)“
2013-2014 “ Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos ”; ES Struktūrinės paramos projektas, kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005 (vykdytojas - Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2012 Tarptautinės ekspertų grupės narė: įvertinti Kauno kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Utenos kolegijos ir Vilniaus kolegijos vykdomas Maisto technologijų (E400) krypties studijų programas. Užsakovas: Studijų kokybės vertinimo centras.
2013-2013 Atnaujintos KTU II pakopos studijų programos "Maisto mokslas ir sauga" studijų dalykų (modulių) ir parengtos mokymo medžiagos išorinio tarpinio ekspertinio vertinimo, ekspertė
2015-- Žurnalo "Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba", redkolegijos narė